DE MENS EN ZIJN ONDERBEWUSTZIJN 3. 
Het vorige, lezer, toonde u menselijk denken en voelen, geestelijke ontwaking is er nog niet te zien en toch; dat is het doel van uw leven voor God! En alleen hierdoor krijgt ge het waarachtige geluk te beleven, door u zelf, uw warmte en bewustzijn, zijn het fundament voor dit leven, waartoe uw karaktereigenschappen vanzelfsprekend behoren! En dat zijn duizenden gevoelswerelden, een gedachte is nu kosmisch diep of is oerwoudachtig leeg en wispelturig! Dat is de menselijke psychologie en heet: wat maak ik van mijn leven! Het onderbewustzijn is nu onderverdeeld door levensgraden, lezer. Voor de slaap hebt gij er vier graden voor nodig, gebruikt u, wilt ge als mens diep kunnen slapen. Achter of tussen de vierde en vijfde graad van slaap, bevindt zich het ogenblik van sterven, het vrij komen van uw geest van de stof en noemt gij het sterven! Alles nu, wat gij bedenkt voor uw leven op Aarde, komt uit die laatste diepte, dat uw onderbewustzijn is. De eerste vier graden behoren bij uw dagbewust voelen en denken en is uw gevoelsleven! De chirurg opereert in de vierde graad, zo diep is de slaap voor of door de narcose. Dat is allemaal te volgen en vast te stellen. Wij kunnen de dokter precies vertellen waarom en waardoor er organen zijn die toch nog niet luisteren naar zijn narcose, omdat wij thans voor de eigen gevoelswereld, de graden staan voor elk weefsel, die allen een eigen taak voor het organisme hebben te vervullen. Enkele organen bloeden, de ander niet.

Vroeger zijn hieraan duizenden mensen gestorven, omdat de dokter die organen niet kende, het gevoelsleven niet kende voor elk weefsel. Zo kennen we elk verschijnsel vanuit het gevoelsleven en door de vertegenwoordigende taak die z'n cel of weefsel voor het geheel te verrichten heeft, want geest en stof is een wereld! Nog kent men niet alles van het menselijk organisme, u hoort het, al deze faculteiten moeten nog beginnen! Er is dus ,,gevoel" in u. U bent alleen gevoel dat de geest is voor uw geestelijk leven, doch ook nu is uw innerlijk aanwezig. Uw geest is de afsluiting voor uw ziel, u bent denkende, voelende, dus voor achter de stof, de dood en kunt nu niets anders beleven dan u zelf, zoals u nu bent. U bent in niets veranderd, dit is reeds uw eeuwig leven! Wat de mens zich hiervan eigen moet maken is enorm. Hij kent nog niets van zichzelf, kent geen wet voor zijn geest, zijn denken en voelen, hij is nog leegte, levend dood! U hoort het nu, dat ongekende onderbewustzijn is niet zo diep, indien wij het menselijk zien en geestelijk volgen. Wel voor de schepping, doch die schepping is nu alleen vader en moederschap. Dat zijn uw levens, doch wat hebt ge in al die levens opgebouwd? Narigheid! Ongeluk! Armoede! Gebrek! Ongelooflijke haat! Het is uw ganse woordenboek, lezer, daarvan hebt gij nu alles, maar van het goede heel weinig en hebben wij en gij te aanvaarden! Uw onderbewustzijn is dagbewust leven en denken, doch kreeg het gevoel door de levens op Aarde en verruimde zich. Indien wij nu het maatschappelijke bewustzijn volgen en nadenkend beleven, is hetgeen wij nu bezitten ongelooflijk, want deze eeuw bezit mogelijkheden en niets anders. Thans, die kinderen worden er geboren, zijn er, beleven wij wonderlijk bewustzijn. Toen wij kinderen waren, spraken wij als oude mannetjes tot onze ouders en wisten zij, dat wij goed en geschikt waren voor een Tempel. De priesters haalden ons bij onze ouders weg en wij genoten hun wijsheid. Ja luister nu even zij wisten waar wij hadden geleefd. Eén onder ons wist precies waar hij tijdens het vorige leven zijn kluis had gehad, zijn kamertje in de Tempel en hij keek er bewust in terug, vertelde alles van dat leven en was waarheid!

Dit terugzien heeft die mens zich eigen gemaakt, door studie! Velen van ons zagen zichzelf daarin terug, doch wij hadden het gevoel en waar het ons nu om gaat, wij zagen in ons eigen onderbewustzijn! En die gevoelens hebt u ook. Sommige kinderen zijn ,,wonderkinderen" zegt u, wij zeggen dat is geen wonderkind, doch dat leven heeft het zich eigen gemaakt. Nu kunt ge straks geestelijke wonderkinderen beleven, omdat ook wij ertoe behoren! Wij zijn geestelijke wonderkinderen, lezer, doch wij weten dat wij daarvoor zo'n dertig levens hebben beleefd en is nu ons eigen bezit! Er zijn dus geen wonderkinderen op aarde! De ziel heeft zich door vorige levens die kunst eigen gemaakt of bereikt nu niets! Dat kind keert terug en zie, het verleden is het, het onderbewustzijn, dat nu dagbewust is! Is dit nu allemaal zo moeilijk? Iets anders is er niet, lezer, dit zijn de Goddelijke waarheden! U kunt er niet aan ontkomen! Het spreekt vanzelf, dat gij in uw Westen bijna geen geestelijke wonderkinderen kent. Het westen staat voor dat leven niet open Het nuchtere Westen is dogmatisch ingesteld. Wij in het Oosten waren en met moeder natuur en wij mochten niets van onze en uw maatschappij leren, dat kwam eerst later. Nu, daarom zijn wij hier. Wij nemen nu alles in ons leven op, omdat dit ons leven niet meer vernietigen kan en wij ook dit moeten weten, willen wij vergelijkingen kunnen maken. Wij kregen zakgeld, van onze Ingewijden om Europees te leren denken! Wij moesten de wereld over en wij gingen, wij allen kregen die middelen. Wij leven dus voor de mensheid, voor ontwaking en voor geluk en liefde. Dat wordt straks ook uw bezit en uw school, de gevoeligen uit het Westen moeten de wereld over en komen dan tot uw maatschappij terug. Daaraan bent u al begonnen en is dus niets vreemds. Wij kregen zakgeld om alles in Europa in ons op te nemen.

Wij wandelden, dachten, denken en zien alles, om te vergelijken, daardoor hebben wij onze ,,Titels" behaald! Wij schreven er reeds over, doch door onze levens opgebouwd; de geestelijke faculteiten bezitten wij allemaal! De Astronomie en Godgeleerdheid op Goddelijke afstemming en diepte! Zegt het u niets! En toen mochten wij onze geleerden verlaten en gingen wij de wereld over. Spoedig wisten wij het en nu zijn wij begonnen om te denken en te werken voor de massa! Dat hebben wij ons door onze vorige levens eigen gemaakt. Het leeft in ons en wij leven erdoor en denken erdoor, ook al noemde men ons wonderkinderen. Er waren er slechts ,,zeven" in getal wij weten het, wij hebben het ons eigen gemaakt en gij moet er nog aan beginnen! Het geestelijk wonderkind kon dus voor eeuwen terug niet geboren worden. Dat kind, lezer, had men op een brandstapel gesmeten! Gelooft u het niet? De vooruitgang en geestelijke of stoffelijke evolutie was toen des duivels. Daar is de mensheid vrij van, dat is dus overwonnen, er worden geen mensen meer voor hun hoger denken en voelen gebrandstapeld omdat de maatschappij zover is gekomen! Maar in ons Oosten werd het geestelijk wonderkind, het bewuste leven, met open armen ontvangen en verzorgd. Dat heeft het oude  Egypte beleefd. De Tempels dar, ook ons India! Tibet bovendien! Daarin leerden wij ons kennen. Elkeen nu voor uw Westen, die kosmisch denken en voelen kan en ook voor uw leven een taak te vervullen heeft, komt uit het Oosten, heeft zich daarin gereed gemaakt voor het Westen, want de mensheid komt tot eenheid! Dit verbindt ons met de Volken der Aarde en ook die boeken zouden wij voor uw leven kunnen schrijven!
Uw Marja Radjany.


counter free
Google Analytics Alternative