Bestaan er geesten – spoken?  
Zoals in de vorige onderwerpen, nemen we aan dat het leven niet stopt bij de dood. Wij leven aan de andere zijde verder met hetzelfde bewustzijn en gevoelsniveau in een geestelijk lichaam, wat een kopie is van ons huidig stoffelijk lichaam.  Met dit weten kunnen we het spoken of het waarnemen van geesten verklaren.  Degenen die spoken zijn meestal mensen die gestorven zijn onder enorme emotionele omstandigheden. Die emoties zijn zo sterk geweest dat er op die plaats een gevoelsbeeld is ontstaan. Wanneer gevoelige mensen die plaatsen betreden of er een tijd vertoeven, kunnen zij al die emoties aanvoelen.  Als de omstandigheden daarbij dan optimaal zijn, donker en mistig, dan kunnen zij hen zelfs visueel waarnemen.

Sommigen horen hun geschrei en geschreeuw in combinatie met eventuele klopgeluiden.  Dus de oorzaak van alle spookverschijnselen heeft altijd te maken met emotionele gebeurtenissen uit het verleden.  Zij zijn meestal plaatsgebonden, een kamer, een ruimte, een huis. Het kan ook zijn dat een overleden persoonlijkheid zich bewust blijft binden aan zijn vroeger bezit, dit met een grote emotionele kracht, waardoor hij/zij zich dan kan manifesteren.  Dit gebeurt door het maken van geluiden of door in te werken op materiële dingen, deze kunnen dan vallen of bewegen.  Deze spookgeesten krijgen hierbij de hulp van onbewuste entiteiten die hier op aarde ronddolen en die zich emotioneel binden en zich één voelen met dergelijke situaties. Zij volgen de bevelen op van de meer bewuste geest om samen met hem of haar bijvoorbeeld stoelen of kasten te laten zweven of te verplaatsen, deuren plots te openen of dicht te gooien en nog vele andere gekke dingen.  

Dit alles met als doel eventuele belagers door schrik te verjagen. De sterkte van het spookverschijnsel hangt af van de kennis die de spokende persoonlijkheid heeft over dergelijke geestelijke wetten.  Hoe meer hij/zij daar bewust van is, hoe groter en sterker de verschijnselen zijn.    
Waarom ervaren wij dat deze verschijnselen 's avonds of 's nachts sterker zijn? Of waarom zijn wij gevoeliger bij nacht en duisternis voor dergelijke zaken?  Dit komt omdat het zonlicht ons afschermt voor dergelijke ervaringen, zelfs het geluid tempert bij daglicht.  Het is wellicht daarom dat we onze gevoelens bij duisternis of  's nachts veel intenser ervaren en dat we liever 's avonds en 's nachts feesten dan overdag.   
J. de B.counter free
Google Analytics Alternative