Wat zijn geesteszwakken?  
Ieder van ons kent wellicht iemand die geestelijke of psychische problemen heeft gehad of nog heeft.  Hiermee bedoel ik diegenen die het dagelijks leven niet aankunnen.  Ze kunnen zich niet staande houden bij tegenslagen, levensmoeilijkheden en zorgen.  Ze kunnen hun verdriet niet verwerken bij het verlies van iemand of van iets. Als zij in dergelijke situaties terechtkomen, verliezen ze zichzelf en moeten dan meestal opgenomen worden in een instelling.  Ze worden het best opgevangen door een sterkere persoonlijkheid, dit kan iemand uit de buurt, uit de vriendenkring of kennissen zijn.  Wanneer we de moeite nemen om dergelijke mensen echt te leren kennen, dan zien we dat het steeds gaat om persoonlijkheden die zeer gevoelig, zelfs overgevoelig zijn.  Ze voelen zaken aan of zien en horen dingen die anderen totaal niet kunnen opmerken.

Zij kunnen soms gebeurtenissen voorvoelen en innerlijke toestanden beleven die hen uiteindelijk totaal overrompelen, waardoor zij in de ogen van de maatschappij gek verklaard worden.  Dat hun gedrag in die overrompelende toestand meestal nog versterkt wordt door invloed van negatieve geesten, is voor velen onbekend.  Men kan dit merken doordat zij soms met dergelijke persoonlijkheden praten die ze kunnen zien of gaan ermee in discussie, omdat deze voor hen een even grote realiteit zijn als wij.  Door hun gevoeligheid staan ze voor die wereld open en die geesten kunnen zich juist door hen uitleven wat hen meestal in een nog diepere gekke toestand brengt. Ook kan het zijn dat deze gevoelige mensen reeds in hun puberteit overrompeld worden of werden door die wereld, omdat tijdens die periode de balans tussen het lichamelijke en het geestelijke verstoord is, waardoor hun natuurlijke energetische afscherming, hun aura, hen niet meer voldoende afschermt. Vrouwen die deze gevoeligheid bezitten ervaren daar bovenop nog eens een dieptepunt tijdens hun menstruatie, omdat ze dan namelijk in gevoel nog meer te bereiken zijn door die wereld.  Ook volle maan heeft op deze mensen een invloed. 

De oorzaak van al deze gevoeligheden is meestal terug te vinden in hun vorige levens. Daar hebben zij waarschijnlijk hun persoonlijkheid onvoldoende opgebouwd. Wellicht konden zij zich niet staande houden in een moeilijk of turbulent leven vol met extreme omstandigheden.  Door hun ellende zijn zij gevoeliger geworden en hebben waarschijnlijk een te zwakke wil opgebouwd door keer op keer hun verantwoordelijkheden niet op te nemen. De kans is groot dat ze tijdens die levens zelfmoord gepleegd hebben.  Deze mensen kunnen het best geholpen worden door iemand met een sterk energetisch veld en persoonlijkheid.  Door hen kunnen ze zich energetisch opladen en daardoor versterkt worden waardoor ze terug in hun normaal evenwicht en dagbewustzijn kunnen komen. Ook een verblijf in de natuur brengt hen in evenwicht. Er is nog een andere reden voor een dergelijke toestand.  Er zijn mensen die in hun gevoelsevolutie op het punt zijn aangekomen waarin ze gaan openstaan voor alle mogelijke menselijke en geestelijke, zelfs dierlijke gevoelens.  

Dit overkomt hen door gebrek aan kennis van deze wetmatigheden, waardoor ze zich nog niet hebben leren afsluiten en waardoor ze alle gevoelens opnemen die elk leven uitzendt.  De meesten van ons hebben wellicht zelf al eens beleefd dat ze de ander konden aanvoelen tijdens een persoonlijk, visueel contact. Maar deze mensen voelen alles aan van anderen, zelfs zonder visueel contact, ongeacht de afstand. Het is net zoals bij een radio waar men onafgebroken alle verschillende uitgezonden frequenties door elkaar ontvangt. Ja, daar kan een mens wel eens gek van worden. Door die mensen de kennis te geven over datgene wat hun overkomt, hen te leren omgaan met deze wetmatigheden, hen technieken aan te leren hoe ze zich kunnen afsluiten of afschermen, lossen die problemen meestal op. Geeft men dergelijke mensen medicatie, dan helpt dit slechts tijdelijk waardoor men deze dosis regelmatig moet verhogen of overgaan naar andere middelen.  Door deze medicijnen versuft en verdooft men het zenuwstelsel van die mensen waardoor de prikkels en hun aanvoelen verminderd worden.  Het geeft wel een tijdelijke rust maar helpen doet het niet omdat hun geest dan een stilstand ondergaat wat een uitstel betekent in hun groeiproces.   
Deze toestand van hypergevoeligheid kunnen we bij sommige mensen ook terugvinden in volgende situaties: Bij mensen met telepathische gaven, bij mediums, bij koortstoestanden, bij gebruik van drank, drugs of medicatie.  Ook tijdens het stervensproces of bij de bijna-doodervaringen.  Het komt ook voor in de puberteit, bij homoseksuelen, soms ook in de overgangsjaren, en in mindere mate bij baby’s en heel jonge kinderen.   
J. de B.


counter free
Google Analytics Alternative