MEER WIJSHEID GEEFT MEER RUIMTE! MEER RUIMTE GEEFT MEER LIEFDE! 
Telkens en telkens moeten wij ons op de liefde bezinnen. In de allereerste plaats moet dat in ons huwelijk geschieden. Door het huwelijk immers zijn wij met de ruimte verbonden en voelen wij, de moeder vooral, Gods hart kloppen. Welk mens heeft het huwelijk en het moederschap wel eens in dit licht bezien? En toch, door dit te doen, gaat ons hart open van eerbied, van ontzag, van liefde. Het huwelijk is heilig en wie het bezoedelt, bezoedelt zichzelf en de schepping, bezoedelt God! Wie zich echter voor het huwelijk gereed maakt, er naar streeft het hoger en heiliger te maken, zal ervaren, dat hij tevens in liefde toeneemt. En zo wil het God, zo wil het Christus! Wie zich gereed maakt voor het huwelijk, maakt zich tevens klaar voor de broeder en zusterliefde en eindelijk voor de tweelingliefde. Want wie kan waarlijk zeggen: Ik heb de mensheid lief -- als hij nog niet in vrede kan leven met het wezen naast hem! Wie groeien wil in de liefde, begint er mee zich dienstbaar te maken. Alleen door te dienen, door alles van zichzelf in te zetten, raakten de sferen van licht en het Al bewoond. Alleen door te dienen kon het zielenleven tot God terugkeren. In de hemelen aan onze zijde is elke ziel er op uit zich dienstbaar te maken, een ieder werkt en dient onophoudelijk. Als dit eens op aarde het geval zou zijn, gelooft u niet, dat het daar dan een hemel zou worden? En hoe harder wij werken, hoe meer wij van onszelf geven, hoe meer geluk wij zelf ontvangen. Want dit is de grote wet in de sferen: Alles wat wij voor anderen doen, keert weer naar onszelf terug.
Jozef Rulof. 


Google Analytics Alternative