UNIVERSELE LIEFDE DIE ONS VRIJMAAKT. 
Anton Rulof -- bij ons bekend als Teun -- was de jongste broer van Jozef Rulof, die in zijn jonge jaren met zijn broers Gerrit en Hendrik de wijk nam naar Amerika. U kunt daarover lezen in de trilogie ,,Jeus van Moeder Crisje''. Anton was -- vooral na de bezoeken van Jeus aan Amerika -- diep bezield om voor de geestelijke ontwikkeling van de mensen in Amerika iets te kunnen doen. Aangezien hij daar toen niet over de boeken van de Meesters kon beschikken, belegde hij bijeenkomsten waarbij hij met het gesproken woord -- degenen die belangstelling toonden voor een ander voelen en denken -- trachtte te bereiken. Eén van die door hem gehouden voordrachten drukken wij hieronder af.  Wanneer we, menselijk gezien, van een ziekte epidemie horen, worden we vaak angstig dat we ziek zullen worden zodat we ons inenten tegen de ziekte. Vanavond krijgen wij hier samen een ernstige epidemie, die zal beginnen met de geest en deze epidemie is Liefde. Niemand kan zich hiertegen inenten, we zullen allemaal besmet worden en allemaal vervuld worden met de Universele Christus Liefde, voor zover ons bewustzijn dat kan bevatten. En in dit prachtige gevoel van liefde zult u al uw zorgen en angsten verliezen en zult u bijgevuld worden met iets prachtigs, juist wat uw geest nodig heeft. In Marcus 12:28-31 lezen we over een schriftgeleerde die aan Jezus vroeg: ,,Welk gebod is het belangrijkste van allemaal?'' Jezus antwoordde: De eerste: Luister Israël, alleen de Heer is onze God. 

U moet de Heer, die uw God is, liefhebben met hart en ziel, in al uw gedachten en met inzet van al uw krachten! En het tweede gebod is: U moet uw naasten liefhebben gelijk uzelf. Een belangrijker gebod als deze twee is er niet. In werkelijkheid is er slechts één liefde in het hele universum en dat is God, de Schepper van alles, want God is liefde en liefde is God en er is slechts één leven, één geest, één kracht en één tegenwoordigheid in het hele universum. Wat God is werkt in ons allemaal. Nu zien wij vanuit de verschillende niveaus van bewustzijn en begrip de manifestaties van wat God is en Zijn manifestatie in ons leven. In Johannes 4, 5:16-18 staat: God is liefde en wie leeft naar de Liefde, leeft vanuit God en God leeft in hem. In de liefde is geen plaats voor angst. Echte liefde sluit angst uit! Door dit weten we dat liefde het fundament is voor leven. Liefde is het belangrijkste in het leven. Liefde is het grootste geschenk van de hemelen. Liefde is de grootste schat en brengt het goede in dit universum. Want een ieder zoekt in zijn eigen leven naar universele liefde. Het is het einde en het doel van alles. Het is breed en onbeperkt. Het is de universele harmoniserende kracht die ons met al het leven in het universum verbindt. Het hebben van universeel bewustzijn en begrip voor Gods Liefde opent ons innerlijke zien en vanuit die graad van bewustzijn kunnen we van binnenuit zien dat God goed is. Maar meer nog dat zonde niet altijd zonde is. Zonde kan een middel zijn tot universele groei van uw geestelijk bewustzijn. En wat is eigenlijk ,,Zonde''? Het is dat wat men tegen de universele wet van liefde in doet. 

We zondigen vanwege ons beperkt begrip van de universele wet van liefde. De pijn die we scheppen en in ons hart voelen is zonde. Aan de andere kant, het gevoel van vrijheid door Gods universele liefde begint ook in ons hart. Niets in het gehele universum kan in de weg van uw geestelijke vrijheid en bezit staan. Wanneer uw innerlijke wens sterk genoeg voor Gods universele liefde en vrijheid is zult u dit naar buiten brengen door middel van uw hart en leven. Het is binnen deze geestelijke vrijheid dat uw hart en bewustzijn vervuld zullen worden met Gods universele Liefde en dat er niets meer in de materiële wereld is dat u zult willen bezitten of dat u zult toestaan u te bezitten. De reden hiervoor is dat alle zaken op deze aardse planeet geen werkelijkheid hebben vergelijkbaar met de universele liefde die uw hart vult. Niets kan hiermee vergeleken worden. Waarachtig, van dit niveau van bewustzijn zult u dit innerlijke weten hebben dat u alles van God in u kunt hebben, wat gezondheid, rijkdom, vrede, harmonie, evenwicht, genegenheid, welwillendheid, innerlijke zekerheid en enthousiasme voor het leven is. Het is niet nodig om alles om u heen te bezitten, daar u alles in u heeft. Dit is universele liefde. We moeten dan ook medewerkers van God zijn. God heeft u de vrijheid en de vrije wil gegeven om dat innerlijke bewustzijn voor uzelf te scheppen. Geef uw universele liefde aan iedereen. Geef een ieder die om u heen is de gelegenheid zijn of haar eigen bewustzijn te ontwikkelen. Alleen op deze manier kunt u een medewerker van God zijn. Dus breng op deze wijze het Christuslicht vanuit uw bewustzijn en leven op Aarde... 
Anton Rulof.counter free
Google Analytics Alternative