BEDELAAR MET EEN BOODSCHAP.
Op 25-jarige leeftijd had ik een ervaring die mijn leven heeft veranderd. Ik had snel carrière gemaakt en zat voor mijn werk bij een multinational in Zwitserland. Ik voelde me ‘on top of the world’ en streefde naar nog meer succes. Op een dag liep ik voor veldonderzoek door Bern.

Toen ik in een stil straatje kwam, zat daar een bedelaar, met zijn rug tegen de muur. Ik vond op dat moment bedelen het meest minderwaardige wat je kon doen: ‘Ga iets doen voor je geld,’ dacht ik; ik gaf hem dus ook niets. Toen ik de man passeerde, zei hij: ‘Je krijgt wat je verafschuwt.’ Ik liep door, niet van plan om in gesprek te gaan met zo iemand. Het straatje kwam uit op een plein met een kerk. De deuren stonden open en ik liep naar binnen. ‘Je krijgt wat je verafschuwt’—het was alsof de woorden pas nu tot me doordrongen.

Snel liep ik de kerk weer uit, naar de bedelaar,  om hem toch wat kleingeld te geven. Maar hij was al weg. Pas later realiseerde ik me dat je in het keurig nette Zwitserland überhaupt geen bedelaars tegenkomt, en zeker niet in die tijd. Voor mij is de ontmoeting met deze man een keerpunt in mijn leven geweest. Het was alsof de engelen me van koers lieten veranderen. Ten eerste, omdat mijn groeiende arrogantie omgebogen zou worden tot nederigheid en respect voor de weg naar anderen. Ten tweede, opdat ik me zou realiseren dat gedachten, veroordelingen en afwijzingen ooit bij je terugkomen. Ik zou niet zijn wie ik nu ben zonder de wijze woorden van de bedelaar.’
E. H. 


counter free
Google Analytics Alternative