,,DE MENS" EN ZIJN INSPIRATIE.
Wij dagen de mensheid uit! Deze gevoelsmens, die niets anders is dan leegte en zichzelf en zijn God niet kent, de Roman niet! De kunst staat op een dood punt, het boek, schreven wij en bewijzen het, dat zij die evolutie hebben gekraakt! Wie kan dit werk recenseren – en bespreekt het voor de massa, de mensheid en ontleed het? Indien wij de eerlijke mens beleven en ontvangen, lezer, voorspellen wij u nu reeds, dat wij boeken schrijven die in alle talen der wereld worden omgezet, dat er een Filmproduct van gemaakt wordt van ongekende schoonheid en dat dit een toneelbewerking krijgt en gespeeld wordt in alle steden der aarde; de mogelijkheid is er! Wanneer de onbewuste dit in handen krijgt, smoort hij het opnieuw, omdat zijn bewustzijn en gevoelsleven er niet voor gereed is, doch die mogelijkheid beleefd dit persoontje nu niet langer!!! Waar zijn ze, leven ze, deze mannen en vrouwen, die dit werk bewust recenseren kunnen en het aan de massa doorgeeft? Eerlijk, zegt ja, dat is de Roman voor deze eeuw en wij kunnen weer vooruit! Zo niet, geef ons dan het bewuste pak slaag, wij zijn dan ,,Hochstaplers”,  u kent die trekken in ons karakter, doch wij zijn dat niet, nooit geweest, wij weten wat wij kunnen en wie wij zijn!

Welnu, waar zijn ze? Wie heeft er verstand van de ruimtelijke mens? Wie kan de ruimtelijk denkende mens recenseren als die recensent van God geen wet kent, geen verdergaan aanvaarden wil en van reïncarnatie geen inspiratie voelt? Wij hebben het niet langer over het ontleden van uw kruiwagens, uw schaap, uw koe, uw koemens. Wij staan niet langer te kijken naar het luchtledige, wij vullen die wereld door ons gevoelsleven. Wij gaan beginnen aan ons onderzoek door de mens te volgen en hem terug te voeren tot God, waarvoor de mens te leven heeft! En ook nu vragen wij, stellen wij vragen, want gij lezer, volgt alles. Één van ons is de ,,voeler” de ruimtelijke psycholoog, met als Goddelijke begaafdheid voor ons allen ,,het leven” van elke dag, de nacht ook, wij bewijzen het, doch bezwijken ook zo nu en dan, maar wij komen er uit en dan, lezer, dat is het laatste woord, het laatste ogenblik, liggen we neergeknield aan de voeten van God en buigen! Al onze onbewuste karaktertrekken, krijgen thans een kleurtje te beleven. En wanneer de recensenten het niet kunnen, dan zullen wij hen helpen en verklaren, wat wij met en door dit werk bedoelen, doch nu, voor de Radio om het te bewijzen! Wie is er gereed? Ook de kunstcritici zullen wij voor dit feit plaatsen. Wij willen hen aantonen, dat er ook voor onze eeuw kunst te beleven is, geschilderd kan worden -- indien de schilder door zijn kunst de inspiratie geniet en beleeft, of het is niet mogelijk. Wij willen hen aantonen en bewijzen, dat ook dit uur voor deze eeuw anders beleefd kan worden dan wij door de laatste Picasso's kregen te slikken, doch wellicht meteen aantonen, dat al die schilders het niet kunnen, of opnieuw plagiaat plegen en aan het vervalsen beginnen. Dat is het enige wat ons ervan weerhoud te schilderen, wij kennen die armoedigen van geest, zij kunnen alleen het werk van een ander verkrachten en er zichzelf voor uitgeven, doch dat is massawerk, is het gevoelsleven van die kunstachtige massa, uw mannen en vrouwen, die na-apen zelfs niet kunnen en is waarheid!

Wanneer het zover is, komen wij er mee voor de dag en kunt ge voor u zelf uitmaken wat voor kunst het is. Wij zeggen u nu reeds; dat wil iedereen bezitten en wij weten nu bovendien al, dat wij er duizenden voor kunnen vragen en ook die waarde bezit, daarvan zijn wij overtuigd, omdat wij ,,weten"! Indien u nog niet kwaad bent, wordt u het nooit meer! Dit zijn uitdagingen van kosmische diepten en grootheid, het gaat hier ook om Universele zaken, het gaat om; wij zijn het of wij zijn het niet! Wij zijn het of gij zijt een prutser!Ook Picasso is het door zijn laatste werk, niet zijn eerste kunst, wij geven toe, dat is kunst! Wij dagen Picasso uit! Hem dagen wij uit! Voor de mensheid! Wij dagen hem uit ten opzichte van Vincent van Gogh, de Breughels, de Jan Steens, van uw Volk, wij dagen hem uit ten opzichte van, deze eeuw, deze geslagen mensheid!! Wij dagen Picasso uit, omdat wij niet langer zijn grove onmenselijkheid willen zien, zijn psychopathische gevoelsleven in kleur en gekras willen beleven, wij dagen hem uit, omdat wij zijn verwrongen gevoelsleven willen tonen, dat hij zijn dood punt te aanvaarden heeft gekregen en niet meer kan dan hij nu en vroeger heeft gekund en zijn menselijk en Goddelijke halt is! Voor Vincent van Gogh doen wij dit, wij laten Christus en Zijn schilders niet langer bezoedelen, wij vechten voor de Vincents van Gogh's, omdat hun bloed bezoedeld wordt, hun kunst, de Picasso's moeten verbannen worden!!! Wij dagen hen uit en scheppen kunst, doch dan eisen wij van u, dat wij krijgen wat gij Picasso gaf, ook zijn plaats nemen wij in! En nu geen massa, want dat kan niet, wij maken er honderd, misschien tweehonderd, doch elk schilderij is nu een meesterlijk wonder. Schoonheid is het, het hangt nu aan uw muur en tikt niet, doch het is nu gevoel geworden, het spreekt tot uw geest en uw persoonlijkheid, lezer, kinderachtig gedoe wordt onwelachtig onmenselijk voor volwassenen!

Wij maken kunst, omdat wij Rembrandt hebben gevraagd om door ons gevoelsleven wat kleurtjes te mengen en hij zei, jongens, daar doe ik aan mee! Ik heb met die ongoddelijke mensen nog wat appeltjes en peren te schillen! Ik ben hun vervloekte gedief nog niet vergeten; maar eerlijk is eerlijk, jongens, alléén voor Christus en van ,,Gogh" en voor de anderen die men gekraakt heeft, leeggezogen heeft, waarvoor men thans miljoenen betaald, doch wij hadden niet te eten, die mannen en maatschappelijke verwrongelingen zullen wij, als Han van Meegeren dat gekund heeft, tot het buigen dwingen. Daar doe ik aan mee en met mij velen van mijn tijd, wij leven nog! Zeg dat maar aan die domme massa!!! Vertel dat aan die mensen, ook zij zullen het beleven wat wij beleefden, doch wij hebben licht, bezitten een machtige wereld van geluk, mijn ,,Saskia" ook. Zij zullen de duisternis bewonen en wij kijken, elk uur kijken wij, luisteren nu of ze nog niet beginnen te kermen van smart. En dat is veel, duurt lang, mijn jongens, zoveel zijn ze ons en God schuldig! Velen met mij hebben geleden, wij hadden niets te eten, indien wij het niet hadden gestolen. Wij stalen, zij ook, maar wij hadden het recht ertoe, zij niet en daarom zullen ze straks de duisternis besmarten, jongens, waarvan jullie de wetten kent? Ja wij zullen wat kleurtjes voor je leven mengen voor mens en maatschappij, doch doen het nu anders. Mooi zal het zijn, machtig, je haalt er ons gevoelsleven uit, mijn kleur, mijn doel, mijn mengen van de kleuren, van Titaan ook, ook van Leonardo. Naakt is het leven geboren en wij zullen het opnieuw kleur en gestalte geven! Ja, wij doen mee, even slechts, want wij hebben nu iets anders te doen -- wij allen, gelooft het, die Goddelijke kust op Aarde brachten, beschilderen nu het Goddelijk Vaticaan.  

Het ,,Albewustzijn" is het en hebben wij onze tijd voor nodig! Dat gebeurt lezer, wij dagen Picasso uit en krijgen nu voor de mensheid ,,het van het", de ,,waarheid" -- het het voor de ,kunst', de menselijke ,,Inspiratie", die nu weer Universeel is, omdat ons gevoelsleven ervoor open staat! Wij hebben nu voldoende te doen, werken dag en nacht. Vergeet u al onze andere weddenschappen niet? Is er al verlangen om die ,,Films" te maken voor en door elkaar? Voor de mensheid? Wanneer gaan we beginnen? Indien uw Volk niet reageert, morgen vertrekken wij, dan zal Parijs het zijn, Londen, New-York, maar wij gunnen het u, u bent zo anders, hier is dat allemaal mogelijk, rust is er, reinheid; in die steden leven wij onder afbraak, bezoedeling, mismaking. O het is daarin zo duister! Lezer, tot straks, als de Tentoonstelling er is, zult gij het horen! En dan beleeft ge iets machtigs en prachtigs! Wat wij er door verdienen, is voor iets beters, de eerste fundamenten voor de ,,Film" Welke mogelijkheden bezitten wij niet om de mensheid iets schoons terug te geven? En dat allemaal om dat vervloekte geld. Hadden wij het, morgen gaan de deuren van onze ,,Studio" open en kunnen wij beginnen!!! Wellicht dat er enige onder u ontwaken en voelen, begrijpen, wat dit alles te betekenen heeft!
Uw Marja Radjany. 


counter free
Google Analytics Alternative