GEESTELIJKE GAVEN.  

Geestelijke Gaven' is de zevende titel in de reeks die Jozef Rulof mediamiek ontvangen heeft. Het is geschreven door meester Zelanus, die we in de derde titel 'De Kringloop der Ziel' hebben leren kennen als Lantos. Meester Zelanus is de hoogste astrale leerling van meester Alcar, Jozef's geestelijke gids. Zelanus heeft negen eeuwen lang het leven op aarde en in het hiernamaals bestudeerd, en 'Geestelijke Gaven' bevat zijn diepgaande analyse van parapsychologische verschijnselen en krachten.

Meester Zelanus geeft in dit boek een uitgebreide ontleding van alle graden van het mediumschap. Alle gaven die Jozef Rulof bezat worden uitvoerig uitgelegd in evenveel hoofdstukken: het schrijvend mediumschap, het spreken onder inspiratie, de psychische trance, het mediamieke schilderen en tekenen, de geestelijke helderziendheid en het genezende medium. Daarnaast komen ondermeer de volgende bovennatuurlijke verschijnselen uitvoerig aan bod: de communicatie met het kruis-en-bord en de planchette, geestesfotografie, directe stem, materialisaties en dematerialisaties, levitatie, apports, kloptonen en spookverschijnselen. Bovendien worden de graden van de menselijke slaap haarfijn en helder ontleed. Onze slaap blijkt de poort te zijn tot alle graden van het mediumschap. Ook de rol van het fysieke lichaam in het tot stand komen van de parapsychologische verschijnselen komt uitvoerig aan de orde.

De term 'gaven' heeft een veelzeggende betekenis. Meester Zelanus maakt ons duidelijk dat de meesters van het licht alle astrale wijsheid en krachten in eigen handen te houden, en hun boodschap 'geven' aan het medium dat zich hiervoor openstelt. De schrijver geeft aan dat de astrale wereld hiertoe het initiatief neemt, en niet het medium. Als de mens op aarde ook maar één gedachte of wens heeft om geestelijke wijsheid te ontvangen stoort dat reeds het mediumschap, omdat de mens dan zelf aan het denken is en dus geen zuiver kanaal kan zijn voor de hemelse wijsheid die de meesters willen doorgeven. Meester Zelanus doet in het boek verslag van tientallen mensen die hij astraal heeft gevolgd, en die dachten dat ze astrale boodschappen ontvingen. De meeste mensen waren, zonder dat te weten, zelf bezig. Ze stelden vragen, en hun eigen onpeilbare onderbewustzijn gaf hun de antwoorden.

Dit eigenmachtig willen bezitten van de occulte krachten wijst meester Zelanus toe aan de 'Oosterse' mentaliteit. In het boek volgt hij de fakir uit het Oosten, de witte en zwarte magiër, en de oosterse ingewijde. Zij allen willen de occulte krachten voor eigen belang aanwenden, waardoor ze zich afsluiten voor de hemelse wijsheid. Ze kunnen dus niet boven hun eigen voelen en denken uitkomen, zodat ze het niveau van een hoogstaand westers medium niet kunnen evenaren, hoe machtig en 'kunstig' ze ook zijn op hun eigen terrein. Het Oosten komt echter naar het Westen, en ook in de westerse landen eigenen zich vele mensen de occulte krachten toe en werpen zich op als genezers en kanalen voor hogere energieën. Meester Zelanus geeft in 'Geestelijke Gaven' de ultieme sleutel om als lezer het onderscheid te kunnen maken tussen een waarachtig en hoogstaand mediumschap, en het geknoei van vele charlatans. Het bedrog op dit terrein is echter zo verschrikkelijk groot dat de nuchtere mens met recht niets meer wil weten van al dat geestelijke gedoe. 'Geestelijke Gaven' scheidt hierin het licht van de duisternis. Om dit indringende boek goed te begrijpen is het raadzaam eerst 'Een Blik in het Hiernamaals' en 'Het Ontstaan van het Heelal' te lezen. 
Jozef Rulof.
counter free
Google Analytics Alternative