DE MENS EN ZIJN ONDERBEWUSTZIJN 4. 
Uw gevoelens nu, die boven uw maatschappelijk denken en voelen liggen en leven, hebt u zich door een of meer levens eigen gemaakt. Uw machtig moederlijk gevoelsleven stijgt voor al de menselijke gaven boven alles uit en is nu ruimtelijk bezit voor uw persoonlijkheid. Wij weten het: de liefde heeft Goddelijke betekenis. Indien wij die liefde niet hadden, waren wij er nog niet! Omdat wij liefhebben, harmonisch dus, stijgen wij iedere dag, elk uur, want het verbindt ons als de persoonlijkheid met ,,CHRISTUS"! En daar willen wij heen, daarvoor willen wij werken! Nu is de vrouw voor de man het hoogste geluk op Aarde en wij voor de moeder. U hoort het ,,Student" die vroeg: bent u een vrouw of man, wij vertegenwoordigen nu het scheppende gevoelsleven en zijn mannelijk! Als moeder kunt ge deze hoogte nog niet bereiken? De moeder bezit alles, zij is door haar baring Goddelijk een en is ,,Moeder"! Nu het karakter als liefdevol leven en bewustzijn erbij en gij bezit het hoogste geluk van al de werelden door God geschapen! Moeders, dit is Goddelijke waarheid!! U moet nu toch wel toegeven dat dit alles waarheid is, omdat dit u met uw gevoelsleven verbindt. Worden wij echter teruggeroepen, gaan wij terug!

Wij allen bevinden ons reeds twintig jaar onder de mensen in het Westen. Nu eerst praten wij, eerder was nog niet mogelijk, alles rammelt nog in uw maatschappij en smeekt om te mogen weten. Voor enkele jaren terug nog werd alles geweigerd, meermalen hebben wij het geprobeerd! En nog, wat wil de massa? Luisteren naar dit? Ja de grote bladen smeken erom toch durven zij nog niet, kleur bekennen is iets anders! Komen doet het, u zult het straks beleven, die tijd ontwaakt en is er nu! Mozart en andere kinderen, waren wonderen? God is het! Nietwaar, God is het niet! De mens is het zelf! U hoort het, ook gij kunt er u voor gereed maken. Het duurt duizenden eeuwen, voordat gij het bezit. Zo lang? Ja, omdat ge nu duizenden jaren moet wachten voordat gij op aarde in een organisme terug zijt. Duizenden eeuwen wacht de ziel als mens op een organisme, aards leven, zo diep heeft de ziel zichzelf uit de Goddelijke harmonische wetten van de wedergeboorte verwijderd. Dat heeft God niet gewild, dat is ons eigen bezit geworden! Zo oud bent u thans Duizenden mensen, als ziel dus wachten thans op een organisme. Miljoenen mensen gingen te vroeg uit het stoffelijke leven vandaan en moeten terug, doch de harmonische ziel gaat hen voor en is te begrijpen! Hoe meer gij nu afgebroken hebt in uw leven, des te langer duurt het voordat gij op Aarde terug bent! Ge zult terug, doch gij leeft in duisternis, disharmonisch dus en hebt nu deze eigen geschapen wetten te aanvaarden.

Daarom zijn wij gelukkig, omdat wij de Tempels hebben beleefd, het ene leven was al schoner dan het andere. Begrijpt ge nu, lezer, dat het miljoenen levens en tijdperken eist voor uw persoonlijkheid, voordat ge geestelijk vrij bent van al die geschapen narigheid? Dat is uw bezit en hebt ge te aanvaarden! En intussen beleefden wij onze liefde. O, hoe machtig is nu ons menselijk een zijn voor God! Voor onze eigen evolutie! Ongelooflijk schoon is nu het leven wij hebben het leven iets machtigs te schenken en wij krijgen het ook terug. Nu is er eenheid voor ziel en geest, onze persoonlijkheid groeit in elkaar, wij stijgen boven alles uit! Wij zullen het daar maar niet over hebben of uw verlangen is ontzettend! Wij verwerken ook dat ,,kussen" anders, ja zeker! Nietwaar moeder? Uw onderbewustzijn is dus als gevoelsleven voor uw tijd en eeuw niet zo diep, omdat gij denkt voor uw dagbewustzijn. Zie nu de mens, zie naar al die mannen en vrouwen. Zie die taken en zie hun voelen en denken, steeds weer, bijna altijd staat ge voor leegte, armoede. Als die dame kan zingen, een prachtgeluid bezit, wat dan nog, als dat bewustzijn u bedriegt en beliegt? En die wispelturigheid is er nu! Al die mannen en vrouwen hebben nu stoffelijke drukte, de waarachtige --  u kent die levens toch -- blijft eenvoudig en is waarheid, thans is dat de machtige persoonlijkheid, indien dat leven Liefde bezit! Links en rechts wordt ge nu door die levens geslagen. De stem hebben ze van hun organisme gekregen, doch die zielloze persoonlijkheidjes sterven van geestelijke armoede. U wilt zo'n leven, wij niet Wij zien er doorheen, het geslagen worden willen wij niet en die kunst zegt ons nu niets meer, wij horen toch aan de stem of er liefde in leeft! En wat hebben die mensen e gevoelsmens te schenken? Hun dikdoenerij, hun hoogmoed, hun laag gedoe, hun onmenselijke wispelturigheid? Je loopt weg!

Nu is alles armoede, zij gaat verder, breekt harten en hij doet niets anders! Dat is deze maatschappij. Wij hebben het niet over de waarachtige mens; over deze leegte hebben wij het! Onzin soms? I like you I too ach hoe is het mogelijk! I like you very much I too En dat voor de radio. Miljoenen mensen dachten: verdwijn! Dat gekreun zag het eigen gevoelsleven en abc and he like it! Wij niet, u niet, allen niet, die weten wat het leven te betekenen heeft, die weten, dat het allemaal mooi is en goed, doch nu de geestelijke levenswet erbij voor de waarachtige liefde en wij zijn er en ook wij beginnen met: I like you very much, more of that Songs, please more and more,then you are alove and a dear one! Nu is er liefde, begrijpen is het, want achter dit alles leeft de menselijke evolutie; na de lezing over het Goddelijk een zijn voor de mens.  Goddelijke Wijsheid dus de Song voor je hart en ziel, geest en persoonlijkheid, wordt het leven waard om beleefd te worden! En nu houden wij van zo'n kind, als zo'n meisje liefde bezit; of eruit. Oerwoudbewustzijn eruit! Wij zetten de radio af! Maatschappelijk gevoelsleven is het, lezer, en heeft niets met geestelijk bewust voelen en denken uit te staan! Dat is deze eeuw! Uw tijd, de atoomenergie is er! Het is het bewustzijn dat alleen pret beleven wil en van geestelijke pret en geluk geen begrip heeft, omdat dit er nog niet is. Toch komt het en eerst nu lezer beginnen wij allen aan een ander en beter leven, doch nu krijgen al die kreuners een keertje een kwartiertje in de week, die andere dagen mogen ze de was doen! Wat wilt ge?

Wordt kunstenaar en gij kunt het niet, bezit het gevoel niet en ge lijdt honger en gebrek! Wil zij dat ook, ga uw gang, maar val ons niet door uw gezanik, dat ge niet te eten hebt, lastig! Er zijn taken voldoende! Nu horen wij het al; lost de werkeloosheid op en wij zijn er! Dat is er ook, doch dat is het verkeerde denken van de massa en niet wij hebben de schuld, gij zelf zijt het! Nietwaar? Speel piano, wordt iets, lessen geven is uw taak en ge lijdt armoede, wordt boer, bakker, smid kok taken genoeg maar wat wilt ge? Een onzeker terrein is het nu? De maatschappij is het, lezer en de hoogmoed van de mens, die beiden hebben een chaos geschapen en zijn die twee kinderen nog Aan bezig! Het gevoel speelt nu, kan iets, gij kunt het nog niet, zelfs voor het gebakje deugt ge niet en hebt ge het gevoel niet voor, nietwaar er zijn zelfs psychopaten rondom u en krankzinnigen en gebochelden, maar, geen God van liefde heeft schuld aan al deze afbraak. Wij zijn het zelf! Wat wilt ge mens? Wat wilt ge morgen beginnen? Leert u kind lief te hebben, eerst dan krijgt de persoonlijkheid ruimte, juist in deze lege maatschappij ouders, wat zij er later zelf van maken, gaat u niets aan, de ziel van uw kind is oeroud! Maar wat willen wij beginnen?

Nu wij elke dag horen, dat God nog verdoemt! Dat er een oordeel komt en de mens vanuit zijn graf opstaat om berecht te worden? met dat beenderenstelsel soms, lezer? Als geest ja doch nu straft God niet. Wat wilt ge beginnen? Door de eeuwen heen gelooft het, werden menselijke beenderenstelsels verhard en ,,verzwart" u stookt er uw kachel mee op! Uw vuur is het, uw kolen zijn het, de rest verdroogde of verrotte! En dat moet voor God verschijnen, zonder benen, zonder armen, het hoofd is weg! Wat voor een ruzie wordt dat. Stelt u voor, miljoenen beenderenstelsel zijn er weg, opgelost! Hoe willen die mensen voor God verschijnen, als er geroepen wordt Ach kom, net zo iets als dat andere verjaardagsgeschenk van uw meester, doch toen had die man het over de eerste Adam en Eva en over die slang die er was, de boom ook, doch die slang en die levensboom, dat bent u zelf, de Eva en Adam ook, doch, die zijn in de wateren geboren! Die begonnen reeds miljoenen eeuwen, voordat de Bijbel geschreven werd, aan hun levens en God waakte over Zijn kinderen en wij zijn er nog! Ook dat leeft in uw onderbewustzijn, lezer maar, wat voelt u ervan? U ziet het, wij leren dagelijks, meer en meer, steeds weer, indien wij er zelf aan beginnen! De tien beenderenstelsels die er nog zijn daarom vecht de mens wij niet! U kunt ons beenderenkleedje krijgen, wij hebben dat niet meer nodig. Wij zijn geestelijk bewust, dat beroemde lijden voor de mens ligt reeds eeuwen achter ons, wij kijken door die dood heen! Ah, die dood, zeggen wij, wat heb jij de mensen voor de gek gehouden. Toen zij hij: ,,Ik? Ik, bedoel je? Ik weet van niets, ik leef niet eens"en is de waarheid! Goddelijke waarheid is het en moet de mens als geestelijk gevoelsleven zich eigen maken. De dood is ,,leven"!
Uw Marja Radjany.   


counter free
Google Analytics Alternative