LEVEN MET DE KENNIS VAN JOZEF RULOFS BOEKEN IN DEZE MAATSCHAPPIJ. 
Ja, daar sta je dan een kast vol boeken en een groot aantal cd's van Jozef Rulof. Toen ik ben begonnen te lezen heb ik me nooit vooraf kunnen realiseren wat voor een impact dit op mijn verdere leven zou hebben. De eerste jaren toen ik aan het lezen was, ben ik nergens anders mee bezig geweest, dan bij mezelf denken: Zie maar, het geloof wat mij van kinds af aan met de paplepel was ingegoten, bestaat voor mij niet meer. Niet dat ik dat mijn vader ooit kwalijk heb genomen, maar die lieve man wist ook niet anders dan dat het de waarheid was. In die tijd heb ik mij wel vaak afgevraagd, dat er toch wel heel veel mensen in de hel zouden belanden inclusief mijzelf. Dan suste ik mijn geweten met: Ik weet zeker dat ik daar niet alleen zal zijn, met in mijn achterhoofd de gedachte, het bestaat volgens mij niet, dat er zoveel mensen veroordeelt worden.

Die twijfels bleven altijd aan mij vreten totdat ik met de boeken in aanraking kwam. Ze waren voor mij echt een openbaring maar verder deed ik er niet zoveel mee. Het belangrijkste voor mij was lezen, lezen, en nog eens lezen, want die twijfel die er al die jaren zat was niet zo maar één twee drie weg. Toen die onzekerheid in mij weg was, deed ik niets anders dan boeken en verhalen van andere schrijvers, die niet in overeenstemming waren met de boeken van J.R. onderuit te schoffelen. Daar deugde in mijn ogen niets van, en ik vertikte ze dan ook om te lezen, ik zag ze als onwaarheid. Daar was ik echt heel radicaal in. Als voorbeeld wil ik graag aanhalen de boeken van Neal Donald Walsh, In Gesprek met God. Ik kan het me nog herinneren als de dag van gisteren ondanks dat het al een aantal jaren geleden is. Een vriendin van ons had ze meegebracht. Ik ben toen met het eerste boek begonnen en dat lezen was maar van korte duur. Tijdens het lezen deed ik niet anders dan vergelijkingen maken met de boeken van J.R. U kunt waarschijnlijk wel nagaan wat mijn reactie al heel snel was. Van de vier boeken heb ik maar een paar bladzijden gelezen, en de boeken weer aan de kant gelegd, want hoe kon die man nou in gesprek met God zijn, wat hij vertelde in strijd was met de boeken van J.R. Nu ben ik wel gaan inzien dat zo'n veroordeling van mijn kant niet zo erg netjes was, en lees dan ook wel een enkele keer weer andere boeken. Om niet teveel af te dwalen wil ik weer teruggaan naar de maatschappij en de mensen om mij heen. Als een rode draad loopt door de boeken van J.R. het woord LIEFDE. Ja, dat was wel makkelijk uit te spreken maar er naar handelen viel mij in het begin bitter tegen. Ik kwam in het dagelijks leven zoveel situaties tegen die het tegenovergestelde bij mij teweeg brachten. Op mijn werk bijvoorbeeld. Steeds was ik collega's waar ik een goed contact mee had aan het peilen, of ze misschien ook voor spirituele zaken open stonden. Op die manier heb ik toch een aantal mensen zover gekregen om de boeken van J.R. te gaan lezen. Heel voorzichtig, heb ik in de loop der tijd geleerd daar mee om te gaan om de mensen niet af te schrikken.

Ik sprak er ook openlijk op mijn werk over hoe en wat ik over het leven dacht, en sprak over een eeuwig voortleven en dat reïncarnatie voor mij onomstotelijk vast stond, en ik schreeuwde van de daken dat wat je een ander aandeed onherroepelijk weer op hun bordje terug zou komen, nu of in het volgende leven. Doordat ik openlijk kenbaar maakte op mijn werk dat ik de boeken las, werd mij toch ook wel vaak dingen gevraagd waar anderen geen antwoord op hadden. Achter mijn rug om werd er ook wel om mij gelachen en ik weet wel bijna zeker dat er collega's zijn geweest die dachten dat ik ze allemaal niet op en rijtje had. Nou daar heb ik me nooit wat van aangetrokken, ik heb wel eens tegen hun gezegd, jullie lachen maar, dat is alleen maar onkunde. Eén ding weet ik wel, dat het soms verschrikkelijk moeilijk is om liefde en vriendelijkheid uit te stralen. Ik besef me echter terdege dat mensen die weten waar ik mee bezig ben, mij ook daarop gaan oordelen: Van zie maar hij spreekt over liefde en verdraagzaamheid en moet je nu eens zien hoe tegenovergesteld hij reageert. Gelukkig gaat mij dat steeds beter af, ik ben van bijna ieder mens gaan houden als mens, maar ik hou niet van iedereen zijn karakter. Ik zal ook voorzichtig moeten zijn met mijn uitspraken alsof het voor anderen lijkt of ik de wijsheid in pacht heb. Ik hou de woorden van Jozef Rulof maar in mijn achterhoofd, hij zei: Om één slechtte karaktertrek te overwinnen heb je vaak meerdere levens voor nodig. Ik hoop maar dat ik aan het eind van dit aardse leven toch tegen mijzelf kan zeggen dat ik vorderingen heb gemaakt, dan is dit leven niet voor niks geweest.  
Henk Roesink. 


counter free
Google Analytics Alternative