STELT U, UW ORGANEN BESCHIKBAAR? DE VOOR EN NADELEN VAN ORGAANDONATIE.
Het werven van orgaandonoren is een hot item tegenwoordig, want het kan mensenlevens redden. Maar weet u wel wat er zoal gaande is en waar we mee bezig zijn? Fysiek is het duidelijk, maar er is ook nog zoiets als de niet fysieke kant! Als dood niet dood is, wat zijn dan bijvoorbeeld de gevolgen voor een donor? Een voorbeeld:Een helderziend medium passeerde al fietsend een wandelaar waarbij hij iets opmerkelijks waarnam. Op een afstand van ongeveer anderhalve meter van de grond en een halve meter van deze wandelaar verwijderd, zag hij een ‘mensvorm’ met de wandelaar mee zweven. Toen hij hem gepasseerd was, merkte hij dat de wandelaar een soort stofkapje droeg. Al doorfietsend zag hij dat de mistige figuur verbonden was met het kloppend hart van de wandelaar.De ‘meezwever’ was fysiek overleden en leek in een diepe slaap of coma. Het werd hem duidelijk dat de wandelaar het donorhart had ontvangen van de ‘zwever’ die blijkbaar nog steeds met zijn hart verbonden was. In overleden staat verkeerde de donor nog in dezelfde comateuze toestand als waarin hij verbleef toen het hart werd getransplanteerd. De coma was waarschijnlijk het gevolg geweest van een abrupte gebeurtenis of trauma zoals mogelijk bij een verkeersongeluk.Ondanks dat het leven na de dood verder gaat, was deze overledene zich daar dus nog niet van bewust aangezien hij in en diepe slaap was. Een dergelijke slaap of comateuze toestand na het overlijden komt overigens ook voor bij mensen die geen orgaandonor zijn!Hersendood:Een situatie zoals hierboven schept voor de ontvanger een grotere kans van slagen dat het donorhart blijft functioneren.

Dat komt omdat de donor nog steeds met zijn hart is verbonden en vooral de staat van rust was hier van belang. Zou hij echter plotseling ontwaken dan zijn er meerdere scenario’s te bedenken. Alles hangt namelijk af van de emotionele toestand van de donor en zijn persoonlijke niveau van bewust-zijn. Het belang van enig inzicht in een voortdurend leven is ook hier dus weer ongekend groot!Niet dood, maar springlevend:Neville Hodgkinson, wetenschapsjournalist, schreef voor de Engelse krant The Sunday Times, een serie artikelen over orgaandonatie. Hij zegt: ‘Er werd in die tijd gepropageerd dat je dood bent als je doneert maar het blijkt dat de patiënt nog springlevend is als de organen worden uitgenomen. Op een bepaald moment werd de zogenaamde hersendoodclausule ingevoerd om de dokters meer mogelijkheden te geven en sneller te kunnen overgaan tot het wegnemen van organen. De mensen werden gewoon misleid’. Ook bij artsen onderling is er onenigheid over orgaandonatie. Volgens hem is er op een bepaald moment onderzoek gedaan naar de reacties van donoren op het moment dat ze werden geopereerd. De uitkomsten daarvan waren ronduit schokkend, toen men ontdekte dat op het moment dat de scalpel in de patiënt ging de medische meetapparatuur groot alarm sloeg alsof de patiënt enorm in paniek raakte! De bloeddruk steeg, het hart begon sneller te kloppen enz. Naar aanleiding van deze gegevens ontstond er een regel dat de donoren voortaan onder narcose gebracht moesten worden voordat er organen worden weggenomen!Als we er dus van uitgaan dat het leven na de dood niet ophoudt, dan is het niet moeilijk om te bedenken dat enig besef van dit onderwerp enorm belangrijk is! Vooral voor de orgaandonoren. Als je namelijk weet hoe deze processen na het overlijden verlopen dan kun je er als donor naar handelen waardoor persoonlijke drama’s voor een deel worden voorkomen.Overnemen van karaktertrekken:Er zijn door wetenschappers interessante verslagen gepubliceerd waarin ontvangers van een orgaan de karaktertrekken van hun donor gingen overnemen en zelfs vaardigheden overnamen zoals het bespelen van moeilijke instrumenten. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat een donor dan nog erg verbonden is met zijn orgaan. Het blijvende succes van een orgaantransplantatie hangt dus ook voor een groot deel af van hoe een donor omgaat met het afstaan van zijn organen.Beheersing van emoties en de mate van het persoonlijke niveau van bewustzijn zijn erg bepalend. En dan nog, niet te vergeten, de ‘karmische last’ van zowel de donor als de ontvanger. Maar dat ligt ingewikkelder. Het belangrijkste voor nu is dat men inzicht heeft in het leven na de dood zodat niemand voor ‘verrassingen’ komt te staan. Het kan ook zo zijn dat niet iedereen geschikt is om donor te worden. Echter, voor degenen die er bewust en met enige kennis van zaken voor kiezen, zullen er dan vaker succesvolle transplantaties kunnen volgen!
H.B.

counter free
Google Analytics Alternative