IK ZOU DE MENSHEID OP AARDE WILLEN TOEROEPEN:
,,MENS OP AARDE, werkt aan u zelf en zet uw eigen ik onder controle. Houdt vast wat gij innerlijk bezit en sta niet toe dat anderen het bezoedelen. Hier -- in de sferen van licht -- weet men alles van uw leven af, want de geest kan alles voelen en in zich opnemen. Zij, die hier leven, al uw geliefden, kennen uw zorgen en al uw ellende. Zij voelen uw leed, omdat zij u lief hebben. ZOEKT GOD, doch niet door haat, hartstocht of geweld. GOD is alleen door LIEFDE te bereiken. Smeekt dat God u opent, maar vraagt niet om uw strijd te zullen oplossen, want dan staat ge stil in uw ontwikkeling en gij moet verder. LEERT BIDDEN, doch bidt niet, zoals miljoenen anderen bidden, om uw kruis te verlichten, dat is niet mogelijk. GOD gaf u te dragen en alleen Hij weet dat het goed is. Blijft uw eigen weg vervolgen en LEEFT IN VREDE. Hoe kan men verlangen, wanneer gij moordt en vernietigt, dat GOD u zal helpen? Wie een ander haat, is een geestelijke krankzinnige en daalt NA ZIJN AARDSE DOOD in de duisternis af. Volgt uw eigen weg. Gij die dorst en u voor dit leven gereed maakt, bewandelt een andere weg dan zij willen bewandelen. Hun weg loopt naar de duisternis, uw weg naar het licht. Verdraagt dus alles wat op uw weg komt en wat gij zult ontmoeten, want weet DAT HET NODIG IS. WIJ AAN DEZE ZIJDE zien door al die krachten heen en kennen de oorzaken en gevolgen. Weest streng wanneer gij weet het goede te voelen, maar daal niet af in hartstochten waardoor anderen u willen omlaag trekken. Bezoedelt uw eigen stofkleed niet, want weet het is de drager der ziel. Staat niet toe dat het grof afgestemde wezen u overvalt of vernietigt. VOELT GIJ MENS DER AARDE WAT IK BEDOEL? Ik SPREEK TOT HEN die mij voelen en die van hun aardse leven iets willen maken! IK SPREEK TOT MIJN ZUSTERS EN BROEDERS die dorsten, die zichzelf willen leren kennen, die mijn zusters en broeders willen zijn. Zij, die zo ver zijn gekomen zullen mij begrijpen. Waakt over uw zielenrust, want weet gij leeft eeuwig. Werkt aan uw innerlijk. Innerlijk bezit is dat wat wij hier bezitten en als gij uw dit eigen hebt gemaakt. Dan wacht u groot en rein geluk."
Jozef Rulof.

counter free
Google Analytics Alternative