ENGELEN.
Als we op de kranten, de radio en de televisie afgaan, was het jaar 2009 een jaar van crisis: de kredietcrisis, de klimaatcrisis, de milieucrisis en de voedselcrisis in de landen van de derde wereld.
Of de Apocalyps, het einde der tijden, in 2010 ook zal aanbreken? Zal in het nieuwe jaar de menselijke beschaving ten onder gaan?
Nee. Want er gloren nog voldoende lichtpuntjes in deze donkere tijden. Iedereen hoeft maar in zijn eigen omgeving te kijken om die te ontdekken. Zijn we ze in het afgelopen jaar niet tegengekomen, de engelen, die menselijkheid, hoop, vertrouwen en inspiratie brachten? De deskundige wijkverpleegkundige van Livio die in een plotselinge crisissituatie na een oproep acuut in de huiskamer verschijnt en ook het ontredderde familielid van goed advies voorziet. De dokter van de huisartsenpost, die zich in het holst van de nacht van drukte geen raad weet en van hot naar her gereden wordt, maar toch nog even de tijd vindt om poolshoogte te nemen.
De ambulancebroeder en zuster, die met een brancard vakkundig een familielid komt ophalen voor opname in het ziekenhuis of in een revalidatiecentrum. De telefonist in de meldkamer van 1-2-1, die bij calamiteiten soms in een fractie van een seconde moet beslissen over de ernst van de situatie en onmiddellijk een ziekenauto moet sturen.
En vergeet ook niet al het personeel in de ziekenhuizen of in de verpleegtehuizen en de verzorgingstehuizen van Ariënszorgpalet of Zorggroep Manna, dat dag en nacht klaar staat om onze op leeftijd gekomen vaders en moeders nog een enigszins aangename oude dag te bezorgen.
En wat te denken van die talloze vrijwilligers, die zonder enige geldelijke vergoeding in de kantines van de sportverenigingen staan? Of al die mantelzorgers, die zich dagelijks bekommeren om een ziek familielid. Al die vrijwilligers, die als ‘maatje’ van Humanitas boodschappen doen voor een stadsgenoot, of namens de christelijke, islamitische of joodse geloofsgemeenschap een zieke bezoeken of hulp verlenen aan een burger in nood. Engelen zijn het.

Engelen verschijnen doorgaans op momenten van vertwijfeling en wanhoop. Engelen verschijnen dikwijls ook onaangekondigd en onverwacht. Het lijkt er op, dat in de bijbel engelen beschreven worden als sprookjesachtige verschijningen. Maar in werkelijkheid zijn engelen mensen van vlees en bloed, die je opbeuren, inspireren, moed en kracht geven. Engelen, het zijn de voorboden van een betere toekomst.
Zeker, we leven tegenwoordig in een bikkelharde prestatiemaatschappij, waarin macht, geld en status de boventoon voeren en een grote groep moet afhaken. 
Hoezeer we ook denken dat het leven maakbaar is, een mens kan allerlei tragische gebeurtenissen overkomen. Onze wereld wordt door de economische crisis, de milieucrisis en de voedselcrisis bedreigd. Maar zolang er nog engelen in ons dagelijks leven te ontdekken zijn en we die bij tijd en wijle ook daadwerkelijk ontmoeten, kunnen we de toekomst met veel vertrouwen en optimisme tegemoet zien. Ook in 2016.
H. R. 


counter free
Google Analytics Alternative