DE KOSMOLOGIE VAN JOZEF RULOF.
Deze boeken vormen het hoogtepunt van datgene wat Jozef Rulof ontvangen heeft. Ze bouwen voort op alle andere boeken, in het bijzonder op ‘Het Ontstaan van het Heelal’. Als uitgetreden geestelijke persoonlijkheid bereist Jozef Rulof samen met zijn geestelijke leiders Alcar en Zelanus het heelal. Ze ontleden de fundamentele levenswetten waar al het leven op stoelt en dringen door tot de oorsprong en het wezen van de kosmos. Ze ervaren dat al het leven groot of klein begrepen kan worden als een variatie op drie basiswetten, en ze zien hoe het samenspel van deze fundamentele wetten het leven doet evolueren.
Teruggekomen in zijn stoffelijk lichaam en de aardse werkelijkheid moet Jozef Rulof al deze kosmische kennis verwerken. In deze boeken wordt tevens zijn strijd beschreven om niet te bezwijken onder deze Al-wijsheid. We leren Jozef Rulof kennen in talrijke aspecten van zijn persoonlijkheid, en zien hoe Jeus, Jozef, André en Dectar samenwerken om ‘het mediumschap’ te dragen en zo het brengen van deze astrale wijsheid op aarde mogelijk te maken.
Gezien de diepgang van de beschreven kennis veronderstellen deze boeken dat de lezer alle voorafgaande boeken bestudeerd heeft, in het bijzonder ‘Het Ontstaan van het Heelal’ en de drie delen van de ‘Lezingen’, die als een voorbereiding op de Kosmologie beschouwd kunnen worden.


counter free
Google Analytics Alternative