Wat betekent homo, lesbisch of biseksueel zijn?  
Als er één toestand is die het meest bespot en veracht wordt door de maatschappij, is het wel deze waarbij mensen het gevoel hebben in een verkeerd lichaam te zitten. Hoeveel onderzoek is er niet gedaan door wetenschappers, meningen geuit door diverse geloofsrichtingen en nog kan men hen niet begrijpen, laat staan helpen. Veel ouders met een homoseksueel geaard kind zoeken de oorzaak daarvan bij zichzelf of bij degene waar hun kind zijn eerste levensjaren heeft doorgebracht. Ze denken dat ze een te zachte of te vrouwelijke opvoeding gegeven hebben aan hun zoon of andersom dat ze bij hun dochter te hard waren of te mannelijk gerichte taken hebben opgelegd. Of dat dit het gevolg is van omgang met homoseksuele volwassenen, kennissen, vrienden of vriendinnen.  Dit zijn slechts enkele argumenten, naast de vele verschillende meningen die door de maatschappij geuit worden, maar de werkelijkheid ziet men niet. Hebben die ouders dan niet gemerkt dat de tegengestelde sekse reeds in hun kind aanwezig was in zijn peutertijd?  Ja, dan al en zeker vanaf hun kleutertijd kan men dat opmerken in hun spel en gedragingen. Als we nu maar één leven zouden ontvangen, dan is dit het meest onrechtvaardige dat onze schepper zou geschapen hebben. Maar als we het nu vanuit de reïncarnatiegedachte bekijken, weten we dat wij steeds onze gevoelens meedragen naar een volgend leven.  In het geval van homoseksualiteit is het zo dat deze personen een aantal levens na elkaar dezelfde sekse beleefd hebben en dat zij in hun laatste leven(s), door eigen beleefde ervaringen,  een hogere gevoelsgraad hebben verworven.  

Hierdoor krijgen ze in een volgende reïncarnatie, door de stuwing van de ziel die een gevoelsevenwicht wil in de beide geslachten, een nieuw leven, een nieuw lichaam dat tot het andere geslacht behoort. Maar doordat de ziel in een verhoogde gevoelsgraad* is gekomen, kan die geen gebruik meer maken van die sekse gebonden gevoelservaringen uit vorige levens. Dit omdat de ziel, via het onderbewustzijn, de lagere gevoelsgraad afsluit en alleen openstaat voor het huidige verworven gevoelsniveau.  Dit is de reden waarom het overwegend gevoel van het man- of het vrouwzijn in hun toch perfect vrouwelijk of mannelijk lichaam overheerst. Dus de grondreden van dit alles ligt in het feit dat de ziel de persoonlijkheid stuwt om zowel het man- als het vrouwzijn te beleven in verschillende levens omdat de ziel beide gevoelens moet ervaren in alle gevoelsgraden.  Homofilie ontstaat nu door het verkrijgen van een hogere gevoelsgraad met als gevolg dat die hogere gevoelsgraad een ander beleven geeft, een ander bevoelen veroorzaakt in het man of vrouw zijn. Door het feit dat al de lagere gevoelens zijn afgesloten, kan het onderbewustzijn niet steunen op die gevoelens uit vorige levens. De gevoelens van de sekse waarin men nu verkeert, zijn in de huidige gevoelsgraad ongekend voor het onderbewustzijn omdat men nu in een hoger gevoelsniveau leeft.  Hun homoseksueel gevoel zal hen een heel leven bijblijven. Maar als zij hun leven, zichzelf aanvaarden en deze waarheid begrijpen, zullen ze merken dat die gevoelens verminderen zelfs soms verdwijnen.  Bij een volgend leven zullen zij zich één van lichaam en geest voelen in hun sekse, wellicht nog niet het volle honderd procent maar zij zullen toch een evenwicht ervaren. Als ze zichzelf niet aanvaarden, zich zelfs lichamelijk laten ombouwen, zullen zij, door hun sterke gevoelsverlangens, eenzelfde homoseksuele toestand beleven in het volgende leven. 
 
In de homoseksualiteit zien we ook zeven graden. Graden die een werking aantonen waarin de persoonlijkheid door de ziel ertoe gedwongen wordt om leven na leven de andere sekse te aanvaarden.  Er zijn personen die in een nieuw leven de laatste graden van homoseksualiteit beleven. Zij gaan door de natuurlijke lichamelijke stuwing wellicht een hetero relatie aan, waarbij ze later merken, wanneer de hormonenwerking afneemt, dat er homoseksuele gevoelens in hen aanwezig zijn.  Als ze nu deze kennis willen aanvaarden, zullen ze begrijpen dat het voor hen belangrijk is om hun hetero relatie in stand te houden.  Wanneer jonge lesbische vrouwen moeder worden, dan kunnen zij merken dat hun lesbisch gevoel vermindert of zelfs verdwijnt tijdens de negen maanden dat ze zwanger zijn. Door hun zwangerschap versnelt hun groei in het vrouwzijn. Er zijn in de maatschappij ook mannen en vrouwen  die zich biseksueel voelen, zij kunnen een intieme relatie hebben met beide geslachten.  In de laagste graden van deze toestand kunnen we zelfs zien dat bij de geboorte beide lichamelijke kenmerken, namelijk penis en vagina, aanwezig zijn.  Medisch wordt dit dan verholpen door er meestal een meisje van te maken, maar gevoelsmatig voelen die mensen zich nooit echt thuis in één van beide seksen en kunnen eventueel de beide beleven.  Men noemt hen tegenwoordig ook Genderkinderen. Ook dit kan weer alleen maar beantwoord worden door de reïncarnatiegedachte. De personen die dit beleven zijn op een evenwichtspunt gekomen in het beleven van de mannelijke en vrouwelijke gevoelens in hun gevoelsgraad. Degenen die dit overkomen, beleven meestal een leven van oorzaak en gevolg.  Als zij na dit leven terug mogen of moeten reïncarneren dan zullen zij wellicht dat evenwicht verloren hebben, omdat ze tijdens dit leven, door omstandigheden, het ene geslachtsgevoel toch meer zullen beleefd hebben dan het andere of omdat zij een hogere gevoelsgraad hebben bereikt. 
J. de B.counter free
Google Analytics Alternative