Wat is autistisch zijn?  
Kinderen die geboren worden met autistische kenmerken zijn een groot vraagteken voor de wetenschap omdat deze er nog altijd van uitgaat dat het leven eenmalig is.  Daardoor omschrijven zij autisme als het falen of niet goed functioneren van de hersenen. Als ze de reïncarnatiegedachte zouden willen aannemen, konden ze de oorzaak hiervan terugvinden in een vorig leven, omdat deze mensen in hun vorig leven vreselijke emotionele toestanden hebben beleefd. Zij hebben wellicht door een langdurige opsluiting in kerkers of vergeetputten een ellendig, langzaam levenseinde meegemaakt of hebben een leven lang onmenselijke behandelingen ondergaan of een leven van diepe ellende meegemaakt. Misschien waren zij langdurig opgesloten in de massa, zonder enig privé, of juist andersom, in grote eenzaamheid.  Zij beleefden wellicht een leven in mensonwaardige omstandigheden die hen aan de rand van gek zijn hebben gebracht.  Is het dan zo onlogisch dat door dergelijke belevingen hun bewustzijn zich naar binnen heeft gekeerd om zichzelf af te schermen, om zichzelf niet te verliezen in leed en gekte?  

Dat zij, om greep te houden op de tijd en hun leven, elk detail, elk hoorbaar, zichtbaar of tastbaar ding honderd of duizendmaal hebben bevoeld, bekeken of geteld?  Dat zij elk geluid hebben ontleed tot in het kleinste detail?  Dat al die zaken enorm belangrijk voor hen waren?  Dat ze zich steeds hebben verborgen, zich terugtrokken bij het minste of geringste dat het ritme van hun dag verstoorde?  Dat door het beleven van deze diepe ellende hun gevoelsleven zich volledig naar binnen heeft gekeerd en zich van de buitenwereld heeft afgesloten ter bescherming van zichzelf?  Door dit alles werd deze beschermde houding diep in hun gevoelsleven gebrand. Is het dan zo verwonderlijk dat deze gevoelens hen nog steeds overheersen bij het verkrijgen van een nieuw leven?   
Wij allen dragen steeds onze beleefde gevoelservaringen mee naar een volgend leven.  Kijk eens met die ogen naar het gedrag en de reacties van je kinderen en je zult het merken. Door nu in een harmonieuze en liefdevolle omgeving te leven, zal dit leven een basis verkrijgen om zich van deze gevoelens vrij te maken waardoor ze tot een normaal bestaan komen.
J. de B.


counter free
Google Analytics Alternative