Bestaan er engelen en duivelen?  
Bepaalde geloofsrichtingen en andere religies hebben in hun onwetendheid een beeld geschapen van vliegende, wiekende engelen en van bokachtige gevleugelde monsterachtige duivelen. Waar steunen die verhalen en beelden op? In de loop van de geschiedenis zijn er altijd mensen geweest die de gave bezaten om te schouwen in de geesteswereld.  Hun ervaringen, hun visioenen werden in verhaalvorm verder verspreid en later uitgebeeld zoals we ze nu nog steeds kennen.  Met als gevolg dat we kinderlijke engeltjes of machtige gewapende engelen met enorme vleugels, en duivelen met de meest afgrijselijke tronies in alle vurige toestanden te zien krijgen.  Deze beelden zijn ontstaan doordat de profeten of helderzienden die entiteiten in alle mogelijke posities zagen, zij zweefden en bleken niet gebonden te zijn door de zwaartekracht.  

De mensen die deze verhalen hoorden en dit wilden uitbeelden moesten er wel vleugels bij fantaseren om dit verschijnsel te kunnen verklaren.  De beeltenis van een aartsengel of van een duivel met een oppergezag zoals Michaël en satan, hebben een gedeeltelijke waarheid in zich omdat er in de geesteswereld verschillende sferen zijn die elk hun eigen gevoels- en bewustzijnsniveau hebben, waardoor er een vorm van hiërarchie is.  Toch behoren zij allen tot de bewuste geestelijke wereld, die bevolkt wordt door mensen die na hun dood afstemming hebben, hetzij op het licht of op de duisternis. Beide toestanden bezitten elk zeven graden. Als men na zijn sterven bewust overgaat naar een geestelijke sfeer dan wordt men aangetrokken door die gevoelssfeer waar men in gevoel bij thuis hoort, er één mee is.  Dat kan in het licht zijn en wordt dan de hemel genoemd, of het kan in de duisternis zijn, de hellen.  

In die hellen, is er in tegenstelling met wat ons is aangeleerd, geen vuur.  Er is alleen maar het vuur van de harstocht, van haat en nijd, het vuur van innerlijke dierlijke negatieve verlangens. Het is wel zo dat die sferen enkel in bewuste toestand te beleven zijn door degenen die met hun stoffelijke evoluerende kringloop en met de karmawet klaar zijn.  Karma in de betekenis van: ik heb het leven terug te geven aan allen waarvan ik het ooit eens bewust of onbewust heb ontnomen en die nog afstemmen op de aarde. Vanuit de geesteswereld bestaat de mogelijkheid om zich met de aarde terug te verbinden.  

Zij die in het licht zijn, doen dit om ons mensen te helpen en te dienen, zij worden engelen of lichtgeesten genoemd.  Zij die in de duisternis leven, noemen we duivelen of demonen, zij komen naar de aarde terug en proberen door ons alle aardse genotgevoelens mee te beleven en hun negatieve dierlijke gevoelens door ons uit te leven. Dit kan alleen maar gebeuren met die mensen die er gevoelsmatig voor openstaan. Zij proberen dit te doen door zich met ons één te maken. Dit kan door de wet: gelijkvoelenden trekken elkaar aan.  Wanneer iemand in dergelijke negatieve gevoelens leeft, trekt hij/zij die demonen met zo’n gevoelens aan, zeker op het moment dat deze gevoelens ten volle beleeft worden.  In het onderwerp bezetenheid kom ik daar uitvoerig op terug. 
J. de B.


 

counter free
Google Analytics Alternative