WAAROM IN GOD GELOVEN?
Doordat de christelijke kerken de mensen een verkeerd beeld hebben gegeven van hoe God is (een straffende, beproevende, harteloze en onrechtvaardige God, waar men schrik voor moet hebben), door dit verkeerde beeld van God, zijn er nu veel mensen die niet meer in God willen geloven. Wij als lezers van de Rulof-boeken weten en begrijpen dat God werkelijk een God van liefde en rechtvaardigheid is. Die het goed met iedereen voor heeft. En daarom kunnen wij veel gemakkelijker in God geloven.Indien de massa zou weten hoe God echt is, dan zouden meer mensen er in gaan geloven en dan zou men ook anders met z’n leven omgaan. Ik bedoel, dan zou men meer tijd en energie steken in z’n eigen geestelijke evolutie en de maatschappij zou dan ook meteen ten goede veranderen. Maar…. zover zijn we helaas nog niet. We zien hier echter wel, hoe belangrijk het is, dat steeds meer mensen in een God van Liefde gaan geloven.Geloven is overigens een proces, dat je op gang moet willen zetten, een proces waar je aan moet werken en dan pas eindigt in de gelukkige lichtsferen van het hiernamaals, waar je bewust kunt zien en voelen vat voor moois God voor jou geschapen heeft en waar je duidelijk kunt ervaren hoe goed God het met je voor heeft ieder moment dat je leeft en je jubelt van dankbaarheid. Maar zover zijn we nog niet, dus iedereen op aarde heeft nog een percentage twijfel en die steekt vooral de kop op wanneer we het even moeilijk hebben, als we ons een tijd ongelukkig voelen en het lijkt alsof we overal alleen voor staan.Maar, beste lezer, u kent de Rulof-boeken en het gaat er mij nu niet zo zeer om of uzelf in God gelooft, maar of de massa in God kan en wil geloven. Uzelf zul wel in God geloven, denk ik, want u kent en begrijpt de waarheid van het leven, u kent de wetten van oorzaak-en-gevolg, u weet welke hemelen er zijn, welk geluk er te verdienen valt en vooral ook hoe u dat kunt verdienen. 

Dat alles weet u uit de Rulof-boeken, maar de meeste van uw medemensen weten dit niet, ze begrijpen niets van hun lot en de tegenslagen in hun leven en daarom willen ze niet in God geloven.Nu zou je je kunnen afvragen: is het geloven in God dan echt zo belangrijk? Het gaat er toch om hoe je leeft! Ja, dat klopt, hoe je leeft, dat is het belangrijkst. Maar zeker voor de massa kun je deze twee dingen niet los van elkaar zien. Immers, veel mensen die niet (meer) in God geloven, gaan maar raak leven. Ze bouwen onnodig veel oorzaak-en-gevolg op en verkwisten hun kostbare tijd door het egoïstisch nastreven van materieel geluk. Ze zijn misschien ook met hun laatste leven op aarde bezig en verspillen hun mogelijkheden om goed-te-maken en harmonie te scheppen in hun diepe innerlijk.Dus als ik al die ongelovigen uit onze moderne maatschappij zou kunnen toespreken, zou ik ze zeggen: Ga eens serieus proberen om in een God van liefde te geloven. Alle ellende in de wereld is direct of indirect door de mensen geschapen, maar niet door God.Geloof in God is het begin van een proces om zelf werkelijk gelukkiger te worden.Maar…. lukt het u echt niet om in God te gaan geloven, om welke reden dan ook, probeer dan in ieder geval te gaan geloven in een leven na de dood. Probeer te geloven dat u zult verder-leven, nadat u ooit zult sterven, een verder-leven waarin u gelukkig kunt zijn.Maar de hoeveelheid geluk, die u dan steeds zult ervaren, die moet u zelf eerlijk verdienen. En daar kunt u best nu op aarde al aan beginnen omdat dit nu gemakkelijker gaat dan straks na de dood.En wilt u het voor uzelf gemakkelijker maken om in een verder-leven-na-de-dood te gaan geloven, lees dan bijvoorbeeld enkele goede boeken over bijna-dood-ervaringen.Maar wilt u het voor uzelf gemakkelijker maken om in zowel de God van Liefde alsook in een verder-leven-na-de-dood te gaan geloven, ga dan de boeken van Jozef Rulof lezen, dan leert u het belangrijkste van het leven kennen, begrijpen en aanvaarden.
Giel Heijmans.counter free
Google Analytics Alternative