Waarom is men verslaafd aan drugs - drank - eten – seks?  
Elk begin van verslaafdheid ligt altijd bij onszelf. Hetzij  bewust of onbewust zijn we gestart met een bepaalde handeling die we veelvuldig hebben herhaald. De meeste van die handelingen die tot verslaving leiden behoren tot de primaire behoeften, namelijk eten, drinken, seks of bewegen (sporten, dansen enz.). Andere zijn meestal ontstaan onder een maatschappelijke druk, invloed of modegewoontes.  Om nu achteraf te zeggen dat de oorzaak bij die ander lag, bij ouders, vrienden of werkmilieu; dat de omstandigheden net zo waren dat men niet anders kon; dat men geen neen kon zeggen tegen die of die, neen de oorzaak ligt bij onszelf. Wij kunnen steeds door onze vrije wil anders handelen dan datgene wat ons voorgehouden of opgedrongen wordt. Aan elke handeling die men regelmatig herhaalt, kan men verslaafd worden doordat het veelvuldig uitvoeren ervan een soort automatisme wordt.  Vanuit het onderbewustzijn komt dan keer op keer een prikkel om deze handeling te herhalen, zelfs als deze schadelijk is voor de gezondheid. Als men zoiets heeft opgebouwd, wordt het uiteindelijk een vaste gewoonte, dus een verslaving.  

Wanneer we die niet dagelijks volgens eenzelfde patroon herhalen, merken we dat er lichamelijke en psychische prikkelingen ontstaan. Deze uiten zich in een sterk gevoel van dwang en lichamelijke ongemakken, die spontaan verdwijnen bij het uitvoeren van die handelingen. Als we nu begrijpen hoe verslaafdheid werkt, wat de oorzaak ervan is, en we bouwen voldoende motivatie en wilskracht op, dan kunnen we die gewoontes ombuigen of veranderen.  Een grote hulptechniek hierbij is de hypnose of zelfhypnose. Het wordt anders wanneer men bijvoorbeeld door drugs, drank of seks zijn eigen natuurlijke bescherming, zijn aura of energetisch veld beschadigd of verzwakt heeft.  Daardoor komt men open te staan voor de negatieve geesteswereld tijdens die genotsbelevingen. Zij wringen zich in je om mee te genieten van al dat lichamelijk genot. Ook zetten zij je ertoe aan of dwingen je om die handelingen te herhalen.

Hoe meer je deze herhaalt, hoe sterker de verslaving wordt, en hoe meer zij je in bezit kunnen nemen.  Ze kunnen 
zelfs zover gaan dat ze je dagbewustzijn volledig overheersen waardoor je niets meer te zeggen hebt, dan handelen en beslissen zij. Ze kunnen ook je lichaam dwingen om andere negatieve genotshandelingen te laten beleven.  Ik weet dat sommige alcoholisten, druggebruikers, seks- en eetverslaafden deze aanwezigheid, deze duistere machten reeds hebben gevoeld.  Ze hebben ervaren dat ze hun eigen zelfcontrole verloren en dat ze onder invloed van iets, van een ander kwamen te staan.  Aan hen zou ik willen zeggen: besef dit goed, je drinkt en eet niet alleen of je zoekt niet alleen de roes van drugs, je bent niet alleen als jij je te buiten gaat aan seksuele handelingen.  Het herhalen van die handelingen is niet altijd alleen jouw schuld want zij overheersen en dwingen je. Overdenk dit alles nu eens goed en ga er tijdig tegenin.  Voor diegenen die zich reeds overheerst voelen, zoek hulp bij mensen die deze wereld kennen. Zij kunnen je daarbij helpen.

Vertel aan geliefden, aan degenen die om je geven, wat je ziet en voelt. Wees niet bang dat men zal denken dat je gek bent want dat is niet zo, die wereld bestaat echt en jij bent het die dit nu ervaart.  Geloof de stemmen niet die je hoort want zij zijn er alleen maar op uit om je te gebruiken, te misbruiken, om zich uit te leven. Dit alleen voor hun plezier en hun genot net zolang je voor hen van nut bent. Voor degenen die rond deze mensen leven, begrijp wat er gebeurt want jullie kunnen als eerste opmerken dat hun persoonlijkheid verandert, dat ze nu bepaalde dingen doen die ze vroeger nooit deden. Het lijkt of je voor een vreemd iemand staat.  Voel, want deze donkere wereld is aan te voelen. Help of zoek hulp voor hen omdat zij het niet meer alleen aankunnen. Wees ervan overtuigd dat er vanuit de lichtwereld geesten zijn die je daarbij zullen en kunnen helpen.  Er zijn nog andere situaties waarin negatieve geesten zich proberen uit te leven of mensen proberen verslaafd te maken.  Bijvoorbeeld bij degenen die constant depressief en pessimistisch zijn in hun dagelijks leven. Zij wentelen zich in zelfbeklag en trekken daardoor gelijkvoelende negatieve geesten aan.

Ook mensen die een diep verdriet beleven, door anderen aangedaan, zouden ervoor open kunnen staan, zeker wanneer er sprake is van haat- en wraakgevoelens.  Wanneer deze mensen, als een vorm van troost, zich volproppen met zoet, eten of drank, zal men vrij vlug kunnen spreken van een verslaafdheid.  Het is juist datgene wat die negatieve geesten willen beleven en de kans is dan vrij groot dat ze daardoor volledig onder hun invloed komen te staan.  Zo zijn er mensen die zich ziek of letterlijk dood eten of drinken, door een abnormale hoeveelheid alcoholische drank of voedsel te verorberen. Velen zullen dit niet aanvaarden en niet kunnen geloven, maar is het dan zo onwaarschijnlijk?  Als we een leven na de dood kunnen aannemen, is het dan zo onvoorstelbaar dat degenen die nog aards gericht zijn, die al dat aardse genot moeten missen, zich aangetrokken voelen tot hen die dat genot beleven?  Merken we dan niet dat de hoeveelheden die door die mensen verbruikt worden, niet meer tot het normale behoren?

Dat een normaal iemand dit zelfs niet verwerken kan?  Besef dat een andere wereld op je inwerkt. Maak je, met hulp van mensen die er kennis van hebben, vrij van deze wereld.  Bij weer anderen wekken ze bijvoorbeeld een zelfbeeld op van te dik zijn. Ook hier verstoren ze het dagbewustzijn van die persoon zodat die de eigen zelfcontrole verliest, waarna ze hun ziekelijke controle aan hen opleggen. Deze wordt dan ervaren als de eigen controle. Denk hier bijvoorbeeld maar aan mensen met anorexie.  Men laat hen, vanuit die duistere wereld, een spiegelbeeld ervaren van een veel te dik iemand, ondanks dat zij met eigen ogen hun uitgemergeld lichaam kunnen zien in de spiegel. Het is enorm hoe de duistere geesteswereld kan inwerken op veel mensen in allerlei diverse toestanden.  Velen in onze huidige maatschappij ontkennen en verwerpen deze zienswijze nog volledig. Men vindt deze gedachte enkel nog terug bij de godsdiensten en kerken, maar degenen die dergelijke zaken gevoeld, gezien en meegemaakt hebben, weten wel beter.  Was het niet Christus zelf die keer op keer duivelen uitdreef?
J. de B.counter free
Google Analytics Alternative