Dectar’s lamme vleugel uit het boek: Tussen leven en dood.
Letterlijke tekst uit het boek.
Vragen Antwoorden die tot stand komen door dialoog in de groep en bijdrage van Ingeborg uit Goes via de mail.

Blz. 156 - 157 Venry maakte Dectar wakker omdat hij hem wilde vertellen wat hij had meegemaakt en had ontdekt. Dectar vraagt aan Venry om in hem af te dalen omdat hij wil weten hoe zijn verlamming is ontstaan.
Venry vertelt Dectar dat hij wapens heeft ontvangen, geestelijke wel te verstaan, waardoor Dectar en hij bestand zijn tegen de "aanvallen” van de meesters die onder invloed staan van demonen. Dectar is hier heel blij mee, zo blij dat Venry hem er op attent maakt, voorzichtig te blijven en niet te uitbundig, anders zouden de priesters misschien hen kunnen bevoelen.
De meesters wilden niet dat hij ( Dectar) zou zien, ook niet dat hij zou uittreden. Jaren reeds hield men hem in deze aura gevangen. Dectar’s voelen en denken hadden ze kunnen volgen en hij wist iets van de geheimen af, en dat werd hem noodlottig. Hetgeen hij wist behoorde de meesters toe en tot het geheimzinnige Isis. Die priesters willen dus hun geheimen niet prijsgeven, alleen dat al is een egoïstische karaktertrek , dat je dit voor je leerlingen verborgen houdt, terwijl die dit toch zouden moeten leren. Gebrek aan liefde en verantwoording zou je het ook kunnen noemen.

Daar ze onder invloed stonden van demonen, voelden ze wel aan dat ze dit beter maar konden verbergen voor hun leerlingen.
Toch had Dectar zichzelf weten te beschermen. En dit was alleen mogelijk omdat al die levens in hem bewust waren. Dit berustte dus op dergelijke ervaringen in vorige levens van Dectar, hierdoor wist hij dat hij voorzichtig moest zijn. Desondanks waren de priesters toch in staat om zijn gaven gesmoord te houden en zodoende zijn verdere ontwikkeling stil te leggen.
Venry ziet al het negatieve van de priesters voor zich, zoals degenen die ze verlamd hebben gemaakt, stoffelijk gebroken, krankzinnig en een berg van ontucht en ellende die ze veroorzaakt hebben. Magische en mystieke wetten zag hij eveneens.

Blz. 158 Dectar was links mismaakt, verlamd. In feite was dit alleen geestelijk, doch ook zijn lichaam straalde dit uit, zodat hij mank liep. Zodra Dectar iets wilde bereiken, zoals uitreden bijvoorbeeld stond hij onder controle van de meesters en zorgen ze er voor dat dit ongedaan wordt gemaakt. Ze leggen hem dus aan banden.

Blz. 159 Lichamelijk snakte Dectar naar adem als hij probeerde zijn grote vleugels te gebruiken, hij vervloekte dan de meesters die de schuldigen hiervan waren.
Zo merk je hoe lichaam en geest met elkaar in verbinding staan.
Eindelijk had hij zichzelf bevrijd en hij tradt in mijn wereld (gene zijde waar ook Venry tegelijkertijd zich in bevond) Ze voelden zich beiden overgelukkig. Dectar is nu in staat om Venry te laten zien en voelen hoe de meesters hem gemarteld hebben en waarom hij hen hierdoor is gaan haten.
Zodra Dectar zich door concentratie omhoog liet zweven trok echter een andere kracht hem weer naar de aarde terug en die kracht putte hem geheel uit. Dus ook als hij uittrad konden ze nog invloed op hem uitoefenen en hem geestelijk verlamd maken.
Als hij uittrad met help van zijn geleidegeest niet, maar op eigen kracht kon hij het dus niet want werd dit door de priesters ongedaan gemaakt.

Blz. 160 Dectar barstte in woede uit terwijl het schuim op zijn lippen stond. Dit vond Venry merkwaardig omdat ze nu samen als geestelijke wezens aan de andere zijde leefden. Wel een bewijs dat door het fluïdekoord de geest verbonden blijft met het lichaam en het lichaam daarop reageert. Dat zijn hart zwakker tikt en zijn adem wordt afgesloten is hier eveneens een bewijs van, wat overigens wel veroorzaakt wordt door de priesters die hem de gaven niet gunnen. De haat die in Dectar hierdoor wordt veroorzaakt kent zijn weerga niet. Hij kan hen allen vervloeken en vraagt zich af of de Goden hen niet blind kan maken. Een bewijs dat Dectar toendertijd nog niet begreep wie of wat God in feite is, anders zou hij die vraag niet stellen aan de Goden om hen blind te maken. Goden is ook meervoud, waarschijnlijk stelde hij zich een schare menselijk uitziende Goden voor.

Blz. 161 Venry belooft Dectar om hem te helpen en hem vrij te maken van de invloed van de meesters (priesters) Dit kan hij als zijn leider hem hierbij helpt. Venry probeert af te dalen in vorige levens, zodat ze hierdoor kunnen begrijpen het oorzaak en gevolg van hetgeen ze nu in dit leven meemaken en moeten ondergaan door het negativisme van de priesters en door hetgeen ze in vorige levens hebben veroorzaakt door karma bijvoorbeeld.

Blz. 162 Venry en Dectar zien terug in een vorig leven, waarin zij beiden ook met elkaar omgingen. Dectar heeft in dat leven de liefde van zijn leven leren kennen, zijn tweelingziel, waardoor hij heel gelukkig moet zijn geweest.
De astrale muren van Isis zijn nu voor Venry ontsloten, hij gaat er doorheen zonder hindernissen van de priesters.
Tot hier gekomen met bespreken boek 24.6.2016counter free
Google Analytics Alternative