DE KRINGLOOP DER ZIEL.

De eerste twee titels van Jozef Rulof, 'Een Blik in het hiernamaals' en 'Zij die terugkeerden uit de dood' presenteren het eerste beginsel voor de verruiming van ons geestelijk voelen en denken: er is leven na de dood. In 'De Kringloop der Ziel' maken we kennis met het tweede fundament: de reïncarnatie of wedergeboorte. 

Jozef Rulof ontving deze machtige roman in drie delen van de geest Lantos. In het eerste deel vertelt Lantos over zijn laatste leven op aarde, dat zich afspeelde in Frankrijk tijdens de middeleeuwen. Als jongetje reeds treedt het 'aangeboren' gevoel voor kunst naar voren. Hij wordt een gevierd beeldhouwer, maar is niet gelukkig omdat hij niet kan samenleven met zijn jeugdvriendinnetje Marianne. Wanneer hij Marianne in moeilijke omstandigheden terugziet, pleegt hij een zware misdaad. Hierdoor belandt hij in de kerker. Door uitputting van zijn lichaam wordt hij in de gevangenis steeds gevoeliger voor de onzichtbare wereld. De duistere intelligenties uit het leven na de dood halen hem over om zelfmoord te plegen, doordat ze hem voorhouden dat hij hierdoor van zijn aardse lijden verlost zal worden.

De zelfmoord stortte hem in een diepe ellende. Als geest moet hij ervaren dat hij wel zijn lichaam kon vernietigen, maar niet zijn eigen leven. Hij blijft verder leven als geest, maar zit vast aan zijn aardse lichaam, omdat hij zijn kosmisch tijdstip van sterven eigenhandig wilde vervroegen. In het boek beschrijft Lantos het ondraaglijke lijden dat hij hierdoor voor zichzelf heeft geschapen. Aardse pijn vergaat in het niets in vergelijking met wat hij door zijn zelfmoord moet ervaren. En wanneer aan zijn lijden een einde kwam, was er maar één drang in hem: zorgen dat de mens op aarde deze geestelijke realiteit te weten komt om onnodig lijden te voorkomen.

In het tweede deel, dat als ondertitel draagt 'het geestelijk leven' beschrijft Lantos zijn 'wandeling' over de aarde, eeuw na eeuw, om de mens te leren kennen en te behoeden voor zijn onwetendheid. Hij beschrijft hoe hij als geest leert om de mensen op aarde te beïnvloeden. Door het toepassen van de inspiratie kan hij veel mensen helpen en voor hen als 'beschermengel' werken. Bovendien ziet hij dat zijn eigen 'lichtuitstraling' toeneemt naarmate hij meer liefde geeft en daadwerkelijk voor anderen iets betekent in hun geestelijke evolutie.

Negen eeuwen lang bestudeert hij als geest het menselijke leven op aarde. De kennis die hij in deze eeuwen vergaarde vat hij samen in 'De Kringloop der Ziel'. Zo beschrijft hij hoe de ziel na een aards leven naar de wereld van het onbewuste gaat om zich klaar te maken voor een nieuwe geboorte. In deze wereld komt het gevoelsleven tot rust, zodat de ervaringen van het vorig leven de ontwikkeling van het embryo in het nieuwe leven niet storen. Lantos beschrijft hoe de ziel zich verbindt met de nieuwe cel op het ogenblik van de bevruchting.

Lantos laat de lezer zien hoe de mens leeft in de gevolgen van zijn eigen verleden. In het boek analyseert hij diepgaand 'de wet oorzaak en gevolg'. Zo verklaart hij de oorsprong van zijn eigen gevoel voor kunst, want hij ziet vele voorgaande levens waarin hij heeft gewerkt om zijn kunnen op te voeren om iets moois te scheppen.

Door de aardse mens eeuw na eeuw te volgen ziet hij hoe onze karaktereigenschappen evolueren en hoe wij zelf onze toekomst scheppen als gevolg van handelingen uit vorige levens. Lantos beschrijft hoe deze wet als een boemerang tot ons leven terugkomt, totdat wij in harmonie hebben gebracht wat wij in disharmonie hadden achtergelaten. Lantos wordt innig dankbaar wanneer hij de rechtvaardigheid van deze wet leert kennen, en ervaart dat de mens steeds weer nieuwe levenskansen krijgt om aan zijn innerlijk te werken en zijn gevoel te verruimen tot een universele liefde.

In het derde deel van het boek geeft Lantos ons een intrigerend beeld van het wezen van een tweelingziel. Zijn innige band met zijn jeugdliefde Marianne is het resultaat van de vele levens waarin deze tweelingzielen met elkaar waren verbonden en elkaar hebben liefgehad. Tevens voelt hij dat hij ooit opnieuw met haar verbonden zal worden, om in het leven na de dood voor eeuwig samen in liefde en harmonie verder te gaan.
Jozef Rulof.


counter free

Google Analytics Alternative