MASKERS EN MENSEN.

Deze machtige roman in drie delen neemt een heel eigen plaats in, in de reeks boeken die Jozef Rulof mediamiek ontvangen heeft. Deze trilogie gaat niet over 'iets' maar over 'alles'. Hij bevat een compilatie van thema's uit alle andere boeken van de reeks en vervlecht die in een rijke mix van drama en geestelijke kennis. Voor een goed begrip van het boek is het raadzaam eerst de meeste andere boeken van de reeks te lezen.

'Maskers en Mensen' is geschreven door Frederik van Eeden, een Nederlandse schrijver uit het begin van de twintigste eeuw. Toen Frederik na zijn dood zijn geestelijke ogen opensloeg, zag en voelde hij dat hij met zijn aardse boeken de geestelijke realiteiten niet had vertolkt. Onuitspreekbaar was zijn geluk toen hij door het mediumschap van Jozef Rulof in staat werd gesteld zijn schrijverstalent te benutten voor het schrijven van deze geestelijk-wetenschappelijke trilogie.

In 'Maskers en Mensen' analyseert hij de maskers waar wij ons als mensen voor geplaatst zien. Hij legt alle grote levensvragen neer, en kijkt welke antwoorden de mens op aarde voor zichzelf verzonnen heeft. Dan gaat hij onbevooroordeeld in op de antwoorden, en laat zien dat ze slechts een oppervlakkige verklaring vormen van mensen die denken iets te weten. Al die antwoorden zijn maskers, waarachter de mens op aarde niet kan kijken omdat hij niet boven zijn aardse realiteit uit komt.

Om achter de maskers te kijken moeten we eerst leren denken. De mens denkt dat hij kan denken, maar meestal is dat slechts een leeg gepraat, het nakauwen van wat anderen al gedacht hebben. Echt denken vraagt een veel grotere inspanning en voorzichtigheid. In deze trilogie laat Frederik ons zien hoe we echt kunnen denken. Hij leert ons een gedacht te onderzoeken en te kijken waar die gedachte vandaan komt. Waar en wanneer die gedachte geboren is. Waarom wij die gedachte wel of niet kunnen geloven, of voor waarheid aannemen. Frederik raadt ons aan al onze 'zekere' waarheden eerst overboord te gooien, en dan te kijken wat het leven zelf ons te zeggen heeft. Hij volgt in dit boek meerdere zwangerschappen, geboorten, het opgroeien van een geestesziek kind: natuurlijke gebeurtenissen die een universiteit aan kennis in zich dragen voor diegenen die achter de maskers leren kijken.

'Maskers en Mensen' is geschreven als een geestelijke roman. Elk personage van het meeslepende verhaal staat symbool voor bepaalde eigenschappen van de menselijke persoonlijkheid. Het verhaal kent verschillende lagen van betekenisgeving. Die lezer die snel wil weten wat de schrijver wil zeggen komt bedrogen uit, want de trilogie is zorgvuldig opgebouwd in spiraalsgewijze onthullingen. De schrijver vraagt aan de lezer veel tijd en geduld, noodzakelijke factoren om tot het eigen voelen en denken te komen, los van de 'gevestigde waarden'. De roman voert ons in een veelheid van reële levenssituaties, waarin de grote levensvragen vanzelf om een antwoord vragen. De personages brengen de visies in van de wetenschappen, de religies, en het maatschappelijke denken. Frederik nodigt de lezer uit om alle visies te onderzoeken, en die te vergelijken met het eigen oorspronkelijke voelen om zo tot 'kennis' te komen.
De hoofdpersoon van het verhaal formuleert het als volgt: 'Ik wil voorzichtig de bewijzen aandragen, steen voor steen mijn universiteit bouwen. Ik leg de ene laag na de andere op het fundament, en je zult het zien, zo kom ik er!'


counter free
Google Analytics Alternative