DE EVANGELISTEN VAN ONZE TIJD! 
De dagbladen hebben het druk. Eindelijk weer iets nieuws, iets aparts, een verademing voor de lezers, en ook voor de krant zelf, na al dat Naguib-Nassar-Salem-aleikum-gedoe. De oosterse sterren moeten het nu tegen de Amerikaanse afleggen, voor een poos natuurlijk, want de krant houdt van afwisseling. Politiek en misdaad genieten het privilege voor de eerste pagina; cultuur en kunst, het geestelijk leven, komen achteraan. Zo was het altijd, en zo zal het ook altijd moeten blijven, menen de kranten, terwille van de lezers! Of -- gaan wij misschien andere tijden tegemoet? Als die Billy's of Percy's misschien slagen en hun toehoorders aan het denken brengen? Deze massale opwekking tot een christelijk denken en voelen, muzikaal omlijst en in alle perfectie georganiseerd, dat moet toch wel zijn uitwerking hebben, dat kan envoudig niet anders! Avond aan avond voor tienduizenden mensen, met trompettenen koren en het raketvuur der bijbelse teksten, afgeschoten door een knappe jonge man, onberispelijk gekleed, met een stem vol van overtuiging en toewijding aan zijn taak? 

Ja, heren van de pers, de ochtendlucht is er, al zegt De Bilt, dat de wind nu uit Amerika waait -- voor een poos misschien -- maar het rumoer om het geloofsleven der mensen neemt eerder toe, dan af; dat weten de kerken, dat vertellen de statistieken en dat voelt meneer Jansen, wanneer hij zijn ochtendkrant dicht slaat: ,,Gadverdikke! Drie miljoen kost onze defensie dagelijks, drie miljoen, vrouw en zij moeten het nog verdubbelen , willen zij van onze oorlogsparaatheid overtuigd zijn!" En dan heeft meneer Jansen het over Bikini explosies en de ,,dodende as" van de Russen en hij meent terecht, dat deze defensiekosten net zo kunnen worden benoemd tot ,,de dodende as van onze welvaart!" Maar onze man houdt van denken, hij gaat verder, iets in hem laat hem geen rust. ,,Dat klopt toch allemaal niet!", zegt hij na een poos tot zijn echtgenote, ..of de kerken zijn fout, of onze maatschappij is misdadig!"zegt de man met een diepe zucht. 

,,Of zij hebben het allebei mis", zegt mevrouw beslist en kijkt naar een zonnevlekje, dat zich in het sombere hofje buiten heeft neergelaten voor een poosje, omdat de omringende muren zo hoog zijn opgetrokken. ,,Zij moeten de muren eindelijk eens slopen", zegt zij onverwachts, dan valt er meer licht binnen!" De man kijkt naar zijn vrouw. ,,Daar zeg je wat, liefste, de muren moeten vallen, de muren, die om ons denken zijn opgericht, dat is het! De hekken, deze vervloekte hekken, waarmee wij onze eigendommen omgeven en afbakenen tegen onze naasten, de prikkeldraadversperring, die je ,,loopgraaf"moet bepalen, omdat je anders weer in de natuur terecht komt, in het natuurlijke, dat de mens met een gezond gevoelsleven opstandig moet maken, maar wat maatschappelijk gezien niet wenselijk is. Is het niet zo? Ik ben één dezer dagen langs een straat gelopen, zo helemaal op mijn gemak, je weet wel, mooie villa's met goed verzorgde tuinen en met een overvloed aan hekken en muren, die deze moesten beschermen tegen mij, de voorbijganger en terwijl ik liep te kijken, stond ik plotseling voor een huis, een mooie villa, mar wonder boven wonder, één zonder een hek of versperring!! Verbaasd stond ik te kijken, zo onverwachts kwam deze menselijke vriendelijkheid op mij af. Je had opeens het gevoel, alsof je daar binnen mocht komen; geen hekje dat je voeten kon belemmeren, ook geen waarschuwing voor de hond of de politierechter, de tuin liep vrij en gezellig naar je toe tot aan het voorpad van de straat.

Ik stond wel een kwartier te kijken, kon mij niet losmaken van dit uitdagend gebaar, tussen al die statige hekken en bewuste afgrendeling der buren. Dus -- je hebt het toch niet zo helemaal mis, Jansen, dacht ik, als je een beetje ,,buiten" wilt wandelen en onder het lopen langs prikkeldraden en hekken zo een akelig beschaamd gevoel krijgt! Iets, wat je haast hopeloos wil stemmen tegenover het leven, dit leven, dat zich maatschappij noemt en dit alles steunt en goed vindt. En tegenover de kerk, die DE taal van deze tijd niet kan vinden nog begrijpen en aan het een ,,Billy" moet afstaan? Dan is dit toch en zuiver gevoel, of niet? Neen, vervolgt meneer Jansen, ik ben niet opstandig omdat ik ook niet zo'n mooie villa heb, ik kan het best vinden met mijn huisje en mijn liefste. Maar dat krantengeschrijf deze dagelijkse nonsens die je moet slikken, deze belachelijke tegenstrijdigheden van morele of geestelijke en maatschappelijke stelregels, die je opgedrongen worden, alsof je de stomste kerel van de wereld was, die niet zelfstandig kon denken; dit gesmijt met gelden ten koste van alles wat mooi is en het leven waard maakt om te leven -- dat alles laat mij niet meer los en brengt mij aan het denken. 

Die Billy Graham heeft zeer zeker de beste bedoelingen. Hij zorgt tenminste dat de ochtendlucht niet verdwijnt en de kranten een afwisseling hebben, waarvan de lezers geen hoofdpijnen of hartkloppingen krijgen, maar -- worden wij er nu beter van, nu de bijbelse teksten met muziek en tientallen geluidstrompetten op de mensen afgevuurd worden? Worden wij daarvan wijzer? Ja, meneer Jansen, u heeft gelijk. Als nu alles niet meer helpt, dan moet Christus in een ,,stadion" verschijnen als shownummer, maar, nu Zijn woorden, oratorisch doorgegeven door een jonge Amerikaan, die het mee heeft, ik bedoel, het uiterlijke, de bezieling door zijn taak, de reclame en de welwillendheid der maatschappij en kerken, voor zover zij niet katholiek zijn. Door staatshoofden ontvangen, die hem het brevet geven, voor staat en maatschappij ongevaarlijk te zijn, dus -- geen geestelijke brandstapel voor deze jonge Amerikaanse propagandist, die door zijn ,,taak" voor een nieuwe wijze van goodwill voor zijn land, met of zonder opzet, gaat zorgen -- is deze moderne Evangelist met zijn mammoetcampagnes allesbehalve een opstandeling, geen revolutionair in de geest, die de mensen iets nieuws, een nieuwe openbaring te brengen heeft! Neen! 

Hij is eerder de man van de ,,nieuwe spelling" van de kerkelijke taal. Hij moderniseert de godsdienst op zijn manier. Geen Luther en ook geen Hus, maar een vlot, sportief en innemend mens, die het zeker eerlijk bedoelt en de wind in de zeilen mee heeft. En dit is het opmerkelijke aan deze ,,carrière", als wij het zo mogen noemen. De wind, die zijn bootje zo heerlijk vooruit brengt, is het verlangen van de mens naar een beter begrip van God en Zijn schepping! Dit verlangen is groeiende, het laat de kerken leeglopen en manifesteert zich in deze mammoetvertoning, die iets opwekkends en ruimtelijke vrolijkheid in de zwaarlijvige geloofsbelijdenis der kerken brengt. Maar, meer ook niet! Hier houdt de evangelisatie van Billy en zijn Amerikaanse broeders op. Het leger des heils doet het ook, wel met wat minder vertoon en oratorische klanken, maar voor de leer van de Liefde zijn zij nog immer de beste daadwerkelijke propagandisten. Maar nu de kern van de zaak! Waarom gaat het eigenlijk? Billy wil de mensen tot Christus brengen, terugvoeren tot het geloof en de leer van de Liefde, die de oorlogen in de mens heeft vernietigd. En hij grijpt naar de bijbel, laat de mensen weer bidden, voert hun gevoelsleven op door middel van muziek en koren en stuwt hen omhoog door zijn oratorisch gebaar, dat met de massale omlijsting der tienduizenden tot een antieke manifestatie, in een modern gewaad, aangroeit. 

Dit is inderdaad indrukwekkend. Een soort cinemascoop op geestelijk terrein. En wat zij tot nu toe van Christus en Zijn leer niet hebben begrepen, dat gaat hen nu wel open, voor drie kwartier! Tot zij weer in hun auto's stappen en het over de knappe Billy hebben. Is het niet zo? Of zijn de mensen nu iets wijzer geworden? Is hen Christus op deze manier dichterbij gebracht? Is dat verlangen naar een beter begrip van God en Zijn schepping nu gestild? En zullen zij nu minder willen moorden en bedriegen, minder haten en de hekken en prikkeldraad slopen? Ja meneer Jansen, u krijgt gelijk. Ook deze Amerikaanse ,,Evangelisten" kunnen de muren, die de mensen hebben opgetrokken, niet laten ineenstorten! Deze muren van ijdelheid, zelfzucht, argwaan en egoïsme, het volledige gebrek aan liefde en overgave aan een leer, die van de mens alles opeist wat tot nu toe zijn Goden waren, de gouden kalfjes en voetstukjes, dat alles kan ook een Billy met zijn ,,voorbeeldig teamwork" bij de voorbereiding der mammoetcampagnes, zoals de kranten het beschrijven, niet opruimen. Daarvoor is de Evolutie nodig, ontwikkeling, een wandeling in de natuur, de stilte van het éénzijn met zichzelf, het kijken naar de vogels, de bladeren, het water, of het luistern wat Bach, Mozart of Beethoven te vertellen hebben. Dank zij de techniek, behoef je geen concertzalen op te zoeken, waar de japonnen dikwijls belangrijker zijn, dan het muzikaal genot; hier wordt de techniek je geestelijke dienaar en kun je aanvaarden. De Goddelijke Waarheden komen tot iedereen die zoekende is, maar zoek het niet in vertoon, in pracht en praal,of in de drie dimensies van ,,het woord", wat en doofstomme wakker mag schudden, maar geen geestelijk bewustzijn betekent. DE GOD VAN AL HET LEVEN heeft deze microfoons niet nodig. Hij spreekt in u zelf, als u Hem alleen wilt beluisteren, in stilte! En dat is waarheid, mijnheer Jansen!  
N.N.counter free
Google Analytics Alternative