Heeft God de ziekten geschapen?  
Zijn ziekten nu door God gewild om mensen te straffen of om ons te doen lijden? Dit kunnen de gedachten zijn van hen die vaak ziek zijn of van degenen die vanaf hun geboorte ongeneeslijk ziek zijn. Als we een éénmalig leven aannemen, dan zou dit een zeer grote onrechtvaardigheid zijn van onze schepper. Als we er echter van uitgaan dat reïncarnatie bestaat, komen we tegenover de wetten van oorzaak en gevolg te staan waarvan de oorzaak ligt bij allen die nu leven, maar evenzeer bij allen die ooit eens op aarde geleefd hebben.  Dit alles heeft te maken met de wetten van oorzaak en gevolg omdat ziekten en afwijkingen een gevolg zijn van onze handelingen uit het verleden, uit onze vorige levens.  Wij allen, zonder uitzondering, hebben ons in het vroegere pré-bestaan uitgeleefd. Stam tegen stam, oorlogen tussen verschillende rassen en volkeren. Dus de verschillende stoffelijke graden* zijn onderling in conflict geweest en hebben elkaar gedurende vele eeuwen verkracht.  

Daardoor zijn de levensgraden vermengd met als gevolg dat er in het DNA foutieve overdrachten zijn ontstaan.  Zo zijn er stelselmatig verzwakkingen in het natuurlijke en machtige menselijk lichaam gekomen, waardoor wij nu al deze ziektes kennen.  Dat proces van afbraak gebeurde gedurende vele eeuwen voordat de eerste ziekteverschijnselen optraden.  Dus de oorsprong van ziektes ligt ver in ons verleden en het is niet alleen de schuld van degenen die vóór ons hebben geleefd, neen, want ook wij hebben in die vorige levens eraan deelgenomen. Het is aan de wetenschap om dit in de toekomst te bevestigen of tegen te spreken.  Dus door de wet van oorzaak en gevolg ondergaan wij nu al die ziektes omdat wij er ooit eens zelf de oorzaak van waren. Bovendien heeft de mens nu ook zijn natuurlijke selectie verloren doordat men, via de wetenschap, mensen met een zwak gestel in leven kan houden. Wat heel goed is voor degenen die nu leven omdat zij daardoor in staat zijn een normaal leven te leiden en kinderen te krijgen.  
Dit heeft echter tot gevolg dat zij aan hun kinderen een verzwakt of foutief lichaam doorgeven, waardoor er generatie na generatie een verzwakking van de mensheid plaats vindt.   
J. de B.


counter free
Google Analytics Alternative