DE MELKWEG. 
De grootste afstand tussen twee plaatsen op aarde bedraagt (langs de oppervlakte gemeten) 20.000 kilometer. Dit zou dus ongeveer een reis betekenen van Nederland naar Nieuw-Zeeland. Indien u naar de Maan zou willen reizen, dan zou u deze afstand reeds ca. 19 maal moeten afleggen. In een vliegtuig dat 200 km per uur aflegt, zou de reis naar de Maan 80 dagen duren. Indien wij nu door zouden vliegen naar de Zon, zouden wij reeds 86 jaren in ons vliegtuig moeten blijven zitten! Een zelfde reis naar de planeet Pluto zou niet minder dan 3500 jaren in beslag nemen en nog steeds zouden wij ons in de onmiddellijke ,,nabijheid" van onze Zon en Aarde bevinden!  U voelt wel, wij zullen een andere maatstaaf moeten aanleggen en sneller moeten reizen, want wij beschikken maar over een kort leven. In gedachten construeren wij een superraket die met de snelheid van het licht zijn tocht door het Heelal kan beginnen. Ook het licht heeft nl. ,,tijd" nodig om van het ene punt naar het andere te reizen, al plant het zich met een bijna onvoorstelbare snelheid voort. U hebt misschien wel eens vanaf een hoge heuvel of berg, werkmensen gadegeslagen die beneden, in het dal, aan het hameren waren of op enig andere wijze geluid veroorzaakten. U zult dan ongetwijfeld hebben opgemerkt, dat het oog sneller was dan het oor. U zag b.v. de werkman met een hamer ergens op slaan en pas enige tijd later hoorde u het geluid, dat veroorzaakt werd door de slag. De geluidsgolven bereikten ons oor, pas nadat de handeling voorbij was.

Naarmate wij verder verwijderd waren, duurde het langer voordat de geluidsgolven ons oor bereikten. Ook met het weerlicht kunnen wij deze ervaring opdoen. De donder die de bliksem vergezelt, horen wij ook enige tijd nadien, tenzij de ontlading vlak bij plaats vindt. Deze geluidsgolven hebben een snelheid van ca. 300 meter per seconde. Het licht plaatst zich, evenals de radiogolven, een miljoen maal sneller voort en legt dus een afstand van 300.000000 meter in de seconde af!  Staat u even stil bij dit getal. 300.000 Kilometer per seconde. Dat wil zeggen dat we nu in staat zijn om binnen 1 seconde zeven en een half maal om onze gehele aardbol heen te suizen! Na ruim 1 seconde zitten wij nu, met onze raket, op de Maan, een reis naar de Zon duurt nu slechts ruim 8 minuten en zelfs de ver verwijderde planeet Pluto bereiken wij nu na 5 en een half uur vliegen. Wij zijn echter nog niet tevreden. Immers, Pluto is een planeet die nog bij ons Zonnestelsel behoort en wij willen verder. Wij besluiten daarom om naar een ster te vliegen. Hiervoor kiezen wij de ,,dichtstbijzijnde"ster uit nl. Alpha Centaurl. Deze bevindt zich 40 biljoen Kilometer van ons verwijderd. Zelfs met onze superraket die 300.000 km per seconde aflegt, betekent dit een reis van 4 jaren en drie maanden! Een reis naar Sirius, die ook ,,vlakbij" staat duurt al 8.8. jaren! Willen we dan nog onze ,,buurman" Aldebaran bezoeken, dan moeten wij 53 jaren in onze raket blijven zitten terwijl een reis naar Rigel liefst 550 jaren duurt en nog zouden wij vlak bij ,,huis" zijn. U voelt wel, wij komen er niet. Een reis naar de sterren zal altijd een utopie moeten blijven. Hoe groot is dan eigenlijk de ruimte wel, vragen wij ons verschrikt af. De astronoom geeft ons hierop weliswaar antwoord maar wij hebben er niets aan want wij kunnen het - evenmin als de astronoom zelf - bevatten. Of kunt u zich misschien wel een afstand voorstellen van de reis die het licht in een jaar tijd aflegt? (1 lichtjaar is 10 biljoen Kilometer. Dat is 10 maal 1 miljoen maal 1 miljoen Kilometer!) En zojuist beschreven we al een ,,reisje" naar onze ,,buurman" Rigel die 550 maal die afstand bedraagt! Als wij dus eerlijk zijn, moeten wij toegeven, dat de astronomische afstandsmaat, 1 lichtjaar, ver boven ons voorstellingsvermogen ligt.

En nu komt de astronoom bij ons met de mededeling, dat onze melkweg ( waar wij dus deel van uitmaken ) een doorsnee heeft van 100.000 lichtjaren!! In deze ,,oneindige" melkweg zweven naar de modernste berekeningen liefst 200 miljard zonnen! ( 200 maal duizend miljoen ). Gemiddeld is elke zon ruim 1 miljoen maal groter dan onze Aarde en deze zonnen staan zo ontzettend ver uit elkaar, dat Jeans de ,,dichtheid" van de melkweg vergelijkt met een bevolking voor heel Europa van 3 wespen!! Probeert u zich dit voor te stellen, als u kunt. Drie wespen die langzaam cirkelen boven heel Europa. Onder deze zonnen zijn er verscheidene die onze Zon niet minder dan 100 miljoen maal in lichtkracht overtreffen!!! Onze Zon wordt dan ook door de astronoom, als een dwergster beschouwd! Verliest u nu echter vooral niet uw eerbied voor onze trouwe warmtebron. Zij is nl. toch nog wel een bol van reusachtige afmetingen. Als u nl. 1.300.000 bollen, zoals onze Aarde er een is, op elkander zou stapelen, dan is er voor hen genoeg ruimte om in onze Zon rond te wentelen!! Onze Zon mag dan een ,,dwerg" zijn, maar zij geeft zulk een hitte, dat wij, die hiervan nog geen 1 miljardste gedeelte opvangen, toch nog met blindheid worden geslagen als wij haar even durven observeren zonder onze ogen te beschermen. Even de stand opmaken: We bezitten dus 200 maal duizend miljoen zonnen. Elke zon is gemiddeld ruim 1 miljoen maal groter dan onze Aarde en de afstand van de ene zon naar de andere is gemiddeld 30 tot 40 lichtjaren. ( 30 tot 40 maal 10 maal 1 miljoen maal 1 miljoen Kilometer) Volgens de astronoom betekent dit, dat onze Melkweg -- naar verhouding -- leeg is. Al die duizendtallen miljoenen zonnen staan in geen enkele verhouding tot de ruimte waarin wij rondwentelen. Wij kunnen alleen met doffe ogen naar deze onbegrijpelijke getallen staren en beseffen, dat wij nooit hebben begrepen, of ooit zullen kunnen begrijpen hoe groots ons Heelal is. De astronoom echter glimlacht slechts en durft ons nu nog te vertellen, dat wij nog steeds ,,thuis" zijn. Tot nog toe hebben wij het ,,alleen maar" over onze eigen Melkweg gehad. Dit is een woning in het Heelal. Er zijn er echter nog vele. Onze werkelijke reis moet nog beginnen!!! Er zullen nog vele miljoenen andere ,,woningen" blijken te zijn Andere sterrenstelsels. De meest dichtbij gelegen ,,woning" is het z.g. Andromeda-stelsel. Het is wat minder groot dan onze eigen Melkweg maar bevat meer zonnen. In het centrum van die woning cirkelen de zonnen met een snelheid van ,,slechts" 50 KM per seconde. Dit is --- voor astronomische begrippen --- langzaam. Aan de buitenrand echter bereiken zij een snelheid van 400 KM per seconde. Zoals alle hemellichamen beschrijven deze zonnen banen. Om een maal hun baan af te leggen hebben zij 20 tot 200 miljoen jaren nodig.

Het hele Andromeda-stelsel vliegt door het Heelal, in onze richting, met een snelheid van 220 Kilometer per seconde. Dit komt neer op 20 miljoen Kilometer per dag! Geen kleinigheid dus. In het Heelal heerst echter volmaakte orde. U behoeft zich dus niet ongerust te maken, dat wij op den duur verpletterd zullen worden. God heeft zijn schepping volmaakt in elkander gezet. De verst van ons verwijderde werelden, die tot nog toe konden worden gemeten, zijn 360 miljoen lichtjaren van ons verwijderd en vliegen met de ongelooflijke snelheid van 60.000 Kilometer per seconde door de ruimte. Dat betekent dus dat er ,,melkwegen" zijn die zich voortbewegen met 1/3 van de snelheid van het licht!!! Als de mensen die wellicht op dat sterrenstelsel wonen, de Aarde zouden kunnen bekijken, dan zouden zij haar zien, zoals zij er nog uitzag voor 360 miljoen jaren! Wanneer wij de sterren bekijken zien wij in het verleden. Wij kunnen alleen zien hoe de sterren eruit zagen, honderden en duizenden jaren geleden. Alleen de astronoom kan berekenen hoe hun tegenwoordige stand zal zijn. Zien kunnen we het niet, omdat het licht dat zij uitzenden honderden ja zelfs duizenden en miljoenen jaren ,,te laat" ons oog bereikt. Nu zult u eindelijk willen weten hoe het gehele Universum wel is. Welnu Einstein berekent de diameter op ongeveer 7 a 8 miljard lichtjaren. Hij schat het aantal sterren op vele tientallen triljoenen. Dat zijn er vele miljoenen voor elke aardbewoner!!! Er zijn minstens 1 miljard ,,Melkwegen"! Ziehier de schepping anno 1953. Hoe ver zijn we verwijderd van de tijd, dat de mens zijn naïviteit zich in het middelpunt van alles waande. Hoe oneindig veel grootser dan het scheppingsverhaal van de dogmaticus is de werkelijkheid, ons geopenbaard door het genie van de mens.
H.R.


counter free
Google Analytics Alternative