Waar komt een postnatale depressie vandaan?  
Om te begrijpen waarom men na de geboorte van een gezonde baby in een depressie kan komen moet men kunnen aannemen dat een ziel, een kind in dit geval, reeds een eigen gevoelsbezit heeft opgebouwd in vorige levens. Als het gevoelsniveau van dit kind nu hoger is dan die van de moeder wordt zij geleidelijk aan, tijdens de opbouw van de foetus,  opgetrokken in een hogere gevoelsgraad een die gelijk is aan die van het kind. Dit omdat ze samen een eenheid in het scheppen beleven. Wanneer nu de geboorte plaats vindt, ervaart de moeder een plotselinge terugval in gevoel waardoor ze zich depressief gaat voelen. Deze situatie zal men alleen ervaren bij het dragen van een kind met een hogere gevoelsgraad, bij gelijke of lagere gevoelsgraden ervaart men dit niet.   
J. de B.


counter free
Google Analytics Alternative