Hoe ontstaat een eeneiige tweeling?   
In tegenstelling tot bovenstaande, waar één ziel, één levensvonk, in een samengesmolten eicel en zaadcel indaalt, hebben we het nu over twee zielen die tegelijkertijd indalen. Ook drie, zelfs meerdere zielen kunnen tegelijkertijd aangetrokken worden. die door een splitsing van de eerste cel(len) tot een eigen stoffelijk bestaan komen. Voor de wetenschap een raadsel, maar het gaat hier over zielen met een gelijke gevoelsgraad die een gelijke aantrekking beleven ten opzichte van de ouders.  Het is daarom dat die kinderen zich in gevoel met elkaar één voelen en dat er tussen hen een perfect begrip is. Dit is ook aangetoond bij kinderen die door omstandigheden gescheiden zijn, zelfs bij hen die elk in een ander land, in totaal andere leefomstandigheden zijn opgevoed. Wanneer zij na dertig, veertig jaar elkaar voor het eerst ontmoeten, blijkt hun overeenkomst in voorkeur van kleding, voeding, ontspanning, gewoontes en woning alsook hun keuze van  type partner, een heel sterke gelijkheid te hebben. Eeneiige tweelingen lijken dus in gevoel één te zijn, maar in hun karaktertrekken of persoonlijke eigenschappen zullen ze toch verschillend zijn.  Wat op zich een bewijs is van het bestaan van reïncarnatie.
J. de B.counter free
Google Analytics Alternative