57 LEZINGEN.
Na een indrukwekkende reeks boeken via het medium Jozef Rulof te hebben vastgelegd, lieten de astrale meesters ook hun stem in onze wereld horen.
De lezingen die opgenomen zijn in drie delen van de ‘57 Lezingen’ zijn de laatsten uit de reeks van honderden lezingen die door de geestelijke leiders Alcar en Zelanus door middel van Jozef Rulof in de periode van 25 juli 1945 tot en met 26 oktober 1952 werden gehouden.
De lezingen werden op de wire-recorder (de voorloper van de bandrecorder) vastgelegd en recent door medewerkers van de Stichting uitgetypt.
De 3 boeken bevatten de woordelijke vastlegging van deze lezingen, die gehouden werden in het gebouw ‘Diligentia’ te Den Haag.
De sprekers gaven herhaaldelijk aan dat deze lezingen bedoeld waren voor diegenen die al hun boeken gelezen hadden, zodat ze nu een stap verder konden gaan.
De lezingen zijn dan ook colleges van de Universiteit.
Ze zijn tevens een aan te raden inleiding op ‘De Kosmologie van Jozef Rulof’.
In de laatste reeks lezingen leest meester Zelanus voor uit het manuscript van de Kosmologie, en geeft hier toelichting bij.

counter free
Google Analytics Alternative