De tweede proef uit het boek: Tussen leven en dood.
Letterlijke tekst uit het boek
Vragen Antwoorden die tot stand komen door dialoog in de groep en bijdrage via de mail van Ingeborg uit Goes.

Blz. 126 tot en met blz. 129 Venry moet verschillende proeven ondergaan terwijl de hogepriester en priesters hem controleren. Isis, mijn Isis, Godin van deze tempel, waar is hier de liefde? Wij allen zoeken het licht dat de duisternis moet verlichten.
Isis is een en al geheimzinnigheid, Venry zou de krachten willen bezitten om al die geheime machten onschadelijk te maken. De gruwelijkste dingen hebben er plaats gevonden, ook met priesteressen en kinderen.
Een van de proeven die Venry moest ondergaan was op een soort weegschaal gaan staan en dan moest hij zich in balans zien te houden. Dat kan men bereiken door concentratie en sterke wil. Deze proef mislukt, ook als hij het twee keer probeert. Dat komt omdat Venry zich in zijn denken en voelen niet kan beheersen op dat moment. Het is zijn geest die dit tot stand moet kunnen brengen. Waarom zijn geest? Alles ontstaat vanuit de geest, de geest schept, in combinatie met de sterke vrije wil van de mens komt concentratie tot stand, waardoor men kan bereiken wat men op dat moment wil tot stand brengen. Balans tussen stoflichaam en geest en dit kan alleen wanneer hij zichzelf en van zichzelf bewust is.

Bij de volgende proef moet hij op een soort houten rustbed gaan liggen, waarvan de voetstukken de aarde raken. Dit contact is noodzakelijk om met de aarde verbinding te kunnen houden. Na korte tijd valt hij in slaap en treedt hij uit zijn lichaam. De priesters krijgen contact met hem en stellen hem vragen waarop hij antwoord geeft. Hij antwoordt hen dat hij buiten zijn lichaam is, dus gesplitst is. Men commandeerde hem om naar buiten te gaan en terug te komen. Hij stond nu onder controle door de priesters.
Het wordt hem duidelijk dat hij zich wetten en krachten eigen moet maken om aan hen te kunnen weerstaan, zodat ze hem niet in hun macht krijgen.
Venry voelde wanneer de verbinding met de priesters werd verbroken. Een muur van kracht lag om Venry heen, Deze krachtmuur heeft Venry, met behulp van zijn leider zelf om zich heen gebouwd. maar Dectar waarschuwde hem dat de priesters toch zullen proberen daar doorheen te komen.
Een astrale muur, Venry, waarin je moet blijven en waarin je de dagen en nachten zal doorbrengen, zodat ze je kunnen bereiken. Daar deze astrale muur ervoor moet zorgen dat Venry voor de priesters bereikbaar is, spreekt het vanzelf dat ze ook door de priesters rondom hem is gelegd
Een muur van kracht en een astrale muur, dat zijn dus 2 uitersten, door de krachtmuur kunnen ze hem niet bereiken en door de astrale wel. Wat is het verschil? Zie antwoord hier boven.

De geheime krachten van Isis.
Blz. 130 tot en met 134 De Farao vraagt aan de priesters steeds meer wijsheid, die zij hem echter niet kunnen geven, daar hun gevoelsgraad zijn beperkingen heeft. Ze kennen de kosmische wetten niet, experimenteren met het occulte en kunnen daardoor ten onder gaan, hetzij geestelijk en/of lichamelijk.
Dectar zelf had in de tempel al vele gruwelijkheden ervaren, zo beleefde hij in de duisternis dat onreine dieren van zijn lichaam vraten, zodat hij buiten zijn bewustzijn ging. Ook dat zijn cel (kamer) in brand stond, toen hij om hulp riep was hij reeds vernietigd. De verdrinkingsdood , etc… dit alles
veroorzaakt door slechte gedachten van de priesters door hun concentratie op hem opgebouwd. In werkelijkheid beleefde je dat niet maar wel onder invloed van hen alsof het echt was. Hierdoor krijg je wel een sterk karakter dat een dreun kan verwerken, maar menige leerling-priester kon dit niet verwerken en moest dit met de stoffelijke dood bekopen. Die ziel heeft soms honderden jaren nodig om dit alles te verwerken vooraleer ze weer in staat is om te reïncarneren. Het is de kunst om jezelf te kunnen blijven onder alle omstandigheden en je niet te laten beïnvloeden door wie dan ook, hetzij door de priesters of door demonen, dan pas word je een echte priester. Die priesters daar in die tempel van Isis zijn een voorbeeld van het occulte. De geschiedenis herhaalt zich, er komen zelfs in deze tijd steeds meer mensen die zich hiermee bezig houden, denk maar aan voodoo praktijken, glaasje draaien, zich levend laten begraven en andere hocus-pocus soorten. Heel dikwijls omdat men dit sensationeel vindt of uit nieuwsgierigheid. Dit alles kan gevaarlijk zijn omdat duistere geesten je willen beïnvloeden en profiteren van jouw lichaam om dat als instrument te gebruiken.
Dectar vertelt Venry dat ze onder bescherming staan van hoge geesten, als dat niet het geval was, hadden ze het ook niet meer gered.
Dectar, zowel als Venry, nemen zich voor er verandering in te brengen en de overheersende negatieve sfeer in de tempel te veranderen in positieve en hogere gevoelens.

Blz. 135 Op deze bladzijde lezen we dat de priesters van de tempel van Isis, onder invloed staan van demonen en dat daardoor al vele leerling-priesters en priesteressen en hun baby’s geestelijk bezweken zijn. We vragen ons af of een baby wel geestelijk kan bezwijken. Op deze bladzijde staat letterlijk: Vele priesteressen zijn lichamelijk en geestelijk bezweken, zij en hun kleintjes.
Blz. 136 Niet alleen geestelijk, als ze willen krijg je een vreselijke ziekte, word je blind, etc…
Dectar en Venry halen de weerstand hiertegen uit hun gevoel doordat ze liefdevol willen dienen. Hun instelling is positief. Dectar overtuigt Venry er van, dat hij degene is die de tempel moet optrekken tot hogere gevoelens en de kracht van de demonen moet breken.

Blz. 137 Dectar weet dat Venry het "instrument” is van hogere machten met als doel door middel van de wet van de Liefde de negatieve krachten uit de tempel te verbannen en er positieve voor in de plaats brengen.
Astrale wetten zijn machtig, ook al verlaat je de tempel van Isis, op afstand aan het andere einde van de wereld kan men je ook bereiken, zowel de boze als de goede geesten, en/ of de priesters die onder invloed staan .

Blz. 138 en 139 Dectar moedigt Venry aan tot meer zelfvertrouwen, hij moet aanvaarden en weten dat hij in staat is om verandering te brengen in de mentaliteit (gevoelens) van de priesters van de tempel.
Het gebrul van twee leeuwen die in een kooi zitten en elkaar proberen te verscheuren doet Dectar de kooi openen en brengt hen beiden tot rust. Dectar spreekt tot de dieren. De leeuw Wolta is de sterkste en heeft het meeste verstand. Als het dier zich voor hem afsluit dan kan hij hem niet meer volgen. Is het dan levensgevaarlijk voor Dectar, als het dier zich voor hem afsluit? Of blijft hij qua gevoel het dier overheersen?
Als het dier zich voor Dectar afsluit, kan dat levensgevaarlijk zijn, omdat hij dan het gevoel van het dier niet meer overheerst. De zielen van wilde dieren gaan geleidelijk aan over in tammere. Doch levens daarvóór van een wild dier, kan het toch tammer geweest zijn, omdat ze uit de overschot van energie van een ander dier werden geboren. Zo kan een wilde leeuw, in de oertijd eens een onbeduidende tamme diersoort geweest zijn, die wellicht nu in deze tijd niet eens meer bestaat.
Als Dectar in dát gevoelsleven van die diersoort kan komen, dan is die wilde leeuw van nu, op dat moment tam net als toen hij tot die vorige onbeduidende diersoort behoorde.
Diep in hen leven andere dieren. We weten immers dat zielen van dieren geleidelijk aan evolueren in telkens andere diersoorten. Eens was Wolta een dier dat in de wateren leefde en waarschijnlijk wild en woest was en andere dieren (vissen?) wilde verscheuren. Komen die gevoelens vanuit zijn onderbewustzijn naar boven dan herhaalt zich dit gevoel in zijn huidige leven.
Kan Wolta, bijvoorbeeld in een vorig leven een krokodil geweest zijn of een dinosaurus-soort dat in de wateren leefde, of een soort waarvan we het bestaan niet weten?
Ja dat kan.

Wanneer is een dier aan evolutie toe om zijn ziel en geest in een andere diersoort geboren te doen worden?
Ik denk, dat als een wild dier, van gevoel tam wordt, hij er aan toe is om zijn ziel te doen evolueren in een tammere diersoort. Een leeuw of tijger bijvoorbeeld in een lynch en daarna overgaand naar de huiskat, etc…
Hoe meer inzicht Dectar in dat leven en vorige levens van die leeuw kan krijgen, hoe beter hij hem kan manipuleren, in dit geval tot bedaren kan brengen.
Dit noemt men stoffelijke gaven, de gave van de sterke wil en concentratie waardoor men iemand in bedwang kan houden. Waarom valt dit onder de stoffelijke graden?
Omdat men voor deze gave zijn lichaam nodig heeft als instrument.counter free
Google Analytics Alternative