DE GOUDEN DRAAD. 
Er loopt een gouden draad door alle godsdiensten van de wereld. Er loopt een gouden draad door het leven en de leer van alle profeten, zieners, wijzen en verlossers in de geschiedenis van de mensen, door het leven van alle mannen en vrouwen, die een grote en duurzame invloed op de geschiedenis hebben gehad. Alles wat zij bereikten of deden, is altijd in volkomen overeenstemming met wet en orde geweest. Wat één gedaan heeft kunnen allen bereiken. Dezelfde gouden draad moet ook ingeweven worden in het leven van allen, die in de drukke werkdag wereld van onze tijd gaarne zouden willen ruilen: onmacht tegen kracht, zwakheid en lijden tegen overvloeiende gezondheid en sterkte, moeite en onrust tegen volkomen vrede, gebrek van welke aard ook, tegen volheid en overvloed. Een ieder bouwt zich zijn eigen wereld. Wij bouwen van uit ons binnenste op en trekken wat buiten ons is aan. Gedachten zijn de kracht, waarmee wij bouwen, want gedachten zijn kracht. Het gelijke bouwt het gelijke op, het gelijke trekt het gelijke aan. Naarmate de gedachte zich meer vergeestelijkt, wordt zij in haar werking krachtiger en tegelijk subtieler. Deze vergeestelijking is in overeenstemming met bestaande natuurwetten en ligt binnen een IEDERS bereik.

Alles wat bestaat, wordt uitgewerkt en voorbereid in het ongeziene, eer het zich in de zienlijke wereld openbaart, in het ideële, eer het zich verwerkelijkt in het reële, in het geestelijke, eer het zich in het stoffelijke vertoont. Het rijk van het ongeziene is het rijk van de oorzaak. Het rijk van het geziene is het rijk van het gevolg. De aard van het gevolg wordt altijd door de aard van de oorzaak bestemd. Dat ons leven zo door deze wetten kan beheerst en gevormd worden is geen vraag meer van veronderstelling of theorie, maar een positieve waarheid. Er is een goddelijke keten, die zich slingert om en door het heelal. In en boven en beneden de menselijke wil werkt onafgebroken de wil van God. Er mee in harmonie te komen en zodoende ook in harmonie te treden met de hogere wetten en krachten, er dan mee samen te werken en overeen te stemmen, opdat ze ook met ons in overeenstemming zouden zijn en met ons samenwerken, dit betekent een schakel vormen in deze wondere keten. Dit is het geheim van alle welslagen. Hierdoor komen wij in het bezit van ongekende rijkdommen, tot verwezenlijking van krachten, waarvan wij nooit hadden gedroomd.
R. W. T.


counter free
Google Analytics Alternative