MOORDENAARS EN ZELFMOORDENAARS.
Gelooft het lezer, wij allen zijn moordenaars en zélfmoordenaars geweest, wij allen hebben de mens bewust opgegeten; toen wij in die oerwouden leefden deden wij aan kannibalisme. Of was u er niet bij, psycholoog, geleerde? Niet één mens ontkomt ééns aan zelfmoord, wij allen zijn door die levens bezweken. Wij hebben miljoenen levens gehad, was er niet één klein zelfmoordje bij, lezer? Waarom doet u het nooit? Omdat die zekerheid ín uw gevoelsleven aanwezig is en is nu uw eigen bezit geworden. Zo diep is de mens, lezer, dat ál die narigheden er toch zijn, doch hij weet niet waar vandaan die gevoelens ín hem gekomen zijn, toch worden deze gevoelens door miljoenen mensen bewust gevoeld en beleefd en is het leven voor de mens opnieuw strijd! Nu is de mens, gelooft het gerust, aan zijn nábeleven begonnen en ál uw psychopaten nú, lezer, dat is hún wereld en bewustzijn.... hebben dat vreselijke pak slaag niet kunnen verwerken en zijn toch terug op Aarde, doch u ziet die arme zielen, levend dood zijn ze en géén geleerde psycholoog weet raad, kent ze niet, omdat dit tot uw Universele Goddelijke geestelijke leven behoort! Goddelijke Psychologie is het... lezer, waarvan wij de wetten kennen!

 

Geradbraakt, geestelijk volkomen kapot, keren die mensen naar de Aarde terug. Ze zijn voor dit leven, als stoffelijk mens dus... ziek en nu niet lichamelijk, doch geestelijk ziek!
En nu kennen wij élke psychopaat, uw krankzinnige en uw zielszieken, wij weten thans, lezer, iets moois voor uw psychologisch denken en voelen, wat door de geestelijke dus astrale wereld beïnvloed is, als mens, bezeten is... en wie nu als krankzinnige, door zijn godsdienst, ook door duizenden mogelijkheden, verwaasd is, psychopatisch werd, wij kennen ál deze geestelijke afbraak, die níét door God geschapen is, doch door de mens zélf, omdat die mens zijn Goddelijke evolutie smoorde, zichzelf voor harmonisch leven bewust uitgeschakeld heeft en nu op Aarde uitrust, óf, lezer, wáár moet dat gebeuren? 
Waardoor krijgt de mens als ziel haar harmonisch leven terug? Door de planeet Aarde, door het stoffelijke leven, het wonderbaarlijke organisme te beleven, waarvan de mens géén wet kent en er zichzelf voor afsluit. Dát kan alléén op Aarde herstellen, lezer, want de mens heeft zijn planeet Aarde nog niet beleefd en hij zál de Aarde als gevoel én als geest moeten overwinnen en daarvoor kreeg hij zijn "Tempel”... zijn organisme van God en voor niets, niets anders!!
Gaat ge nu reeds een ietsje van uw psychopatisch kind begrijpen?

Bent u het zelf niet, nu niet? Wij allen zijn het geweest, lezer! Gelooft het gerust, dít zijn de wetten voor de zelfmoord en voor de ónbewuste zelfmoord. Wat is dat nu, zult gij vragen? Dat zijn de mensen nu, lezer, die door hun gekke sport bewust voortjagen en toch niet aan zelfmoord denken, géén zelfmoord willen plegen, zij willen alléén zo'n uurrecord breken, niets anders, doch zij slingeren zichzelf nu uit het aardse leven en betreden het leven van hun geestelijke persoonlijkheid. En nu zijn die levenswetten iets anders, weet u hoe ze zijn? Denkt er eens over na, praat er eens met uw man en vrouw over, het volgende artikel geeft u antwoord.
Wij kunnen u miljoenen van deze Goddelijke raadseltjes voorleggen, én waardoor gij leert, uw dagelijks gepuzzel zegt toch niets, neemt nu gerust uw geestelijke puzzeltje erbij en gij zijt anders denkende! Ja zeker, de winter is er uw puzzeltijd, lezen wij in dit blad... máár... wat gebeurt er met hem nu, die sneller vliegt als het geluid, doch naar beneden tuimelt, uit elkaar spat? Wát? Wát beleven al die kinders van de "Alvader”? Ook die levenswetten kennen wij en zullen wij voor uw leven verklaren! Eén iets nog: doe nooit meer mee aan "Zelfmoord”, lezer, draagt dit leven, hoe ge ook geslagen wordt. Dit is niets, in vergelijking met hetgeen gij door zelfmoord te beleven krijgt. Niets, niets, het geestelijke menselijke beleven is ontzagwekkend, verschrikkelijk en móét élk weldenkend mens weten voor zijn leven op Aarde, voor deze tijd, de eeuw voor technische wonderen.

Redt wat er te reden is... doe mee aan alles, schrijven wij straks in het volgend artikel, doch wéét het, de bewuste zelfmoord is afgrijselijk voor de innerlijke mens, waarvan hij géén wet kent!
Wéét u, dat volgt hier straks op, waarom er zoveel mensen op Aarde leven? Waarom er méér jongens dan meisjes ná een oorlog geboren worden? Waarom de éne moeder tien kinderen móét baren en de andere moeder er niet één wil? Mijn God, wat is de mens nog onbewust. Veronderstel, dat wij straks, morgen dus, gelijk krijgen en dat zál gebeuren, lezer... wij krijgen gelijk van de wetenschap... uw geleerde, van u ook. Wie zijn wij dan? Wij zijn ontvangers, de ruimte is het. Wij kregen dit cadeau, lezer, en is er een ietsje voor uw bewustzijn bij? Nógmaals, wat zoudt ge denken van dit kwartiertje voor de Radio, en wij, zomáár ineens, miljoenen mensen konden redden én waarschuwen voor de zelfmoord?
Mijn God, geeft het óns toch... Doch God heeft dit niet in handen, lezer. Wij bidden er niet eens om, omdat de mens zijn dingen zélf geschapen heeft. Doch voor óns gehoor, gelooft het, staat "GOD” open. Wij zijn nu Universele ontvangers geworden en is ook voor uw leven weggelegd, m.a.w.... de Radio is in handen ván de mens en is een menselijke stoffelijke zaak, doch het middel, om miljoenen mensen voor veel leed en smart te redden. Ach, ach... luistert die man ook? Leest die man dit alles, de man, die te zeggen heeft: Jij mag even praten! Het is de moeite waard wat jij te zeggen hebt, dan verwachten wij iets goeds en gaan verder, misschien is toch dat ónbewuste leven nog te bereiken. Tot aanstonds lezer...
Uw Marja Radjany.


counter free

Google Analytics Alternative