CREMATIE, NOGMAALS!  
VRAAG:Wij zijn jarenlang in contact geweest met een genezend medium, de heer C zuiver en betrouwbaar zoals Jozef Rulof. Nadat hij over was in het jaar 1958 kwam hij al gauw  door bij het helderhorend medium, dat tot zijn vriendenkring behoorde en zei: Die boeken van Jozef Rulof moeten onder de mensen. Deze zijn buitengewoon leerzaam. Lees die boeken en onthoud ze! Ze zijn een wegwijzer en zijn ook om je staande te houden. De boeken van Jozef Rulof zijn zeldzaam mooi. Ze zijn natuurlijk en waar! Dit komt van uit het Licht, dit is WAARHEID! Je zou het zo kunnen zeggen: Dit is de Waarheid en het Leven. In deze woorden zit alles. Nog een andere keer kwam C. spontaan door en zat vol van de crematie. Hij moest ons waarschuwen met het volgende voorval, dat hij zelf in de sferen had meegemaakt. Hij bracht een man mee, die kortgeleden was gecremeerd en die uitriep:  

'Oh, oh, wat heb ik beleefd! Zeg het aan de mensen: LAAT JE NOOIT VERBRANDEN! Ik heb zo iets verschrikkelijks beleefd, zo verschrikkelijk, het is niet te vertellen, niet te vertellen! Ik heb het verbranden overal gevoeld. De verbranding is op mij teruggekaatst, want ik werd meegetrokken. Ik moest er bij zijn. Hoewel ik met het lichaam niet verbonden was, hetgeen ook wel gebeurt, heb ik alles moeten doorstaan, wat mijn lichaam heeft ondervonden. Het is één grote weerkaatsing! Zoiets verschrikkelijks, dat kan ik niet vertellen! Waarschuw de mensen dat zij dat nooit moeten laten doen! De reactie op het gehele gebeuren is verschrikkelijk. Dat moet nooit meer gebeuren! Ik kan het eigenlijk nog niet vertellen.  Het medium C. zei verder: Ik heb dat nu ook gezien, hoe dat allemaal daar gaat en hoe mooi en hoe prachtig hygiënisch dat gaat; het is één gruwel! Als dat eens tot de mensen doordrong, wat zou dat een voorrecht zijn wanneer de mensen daarvoor bewust werden. De man van daarnet doet niets anders dan huilen, zo ondersteboven is hij. Ik zelf was er ook ellendig van. Ik moest het meemaken, want anders kan ik er niet over spreken. De muziek was schitterend, maar doordat het zoiets verschrikkelijks was, leek het een drama en zo klonk de muziek ook in de oren bij ons in het leven na de dood. Het is het grootste vraagstuk van de Aarde, die verbranding, het grootste, waar een verschrikkelijke tegenwerking bij is, omdat zij, die de crematoria leiden, zoveel drang op de mensen uit oefenen. 

DE CREMATORIA zijn één van de grootste drama's op Aarde. ANTWOORD:  dood wordt dit een zware geestelijke foltering genoemd. Wie zich inleeft in de wetten van de geest, zal zeker deze waarschuwing aanvaarden en zich dikwijls afvragen of hier tegen op Aarde niet met meer kracht zou moeten worden ingegaan. In eigen familie, vrienden en kennissenkring zal men dan ook zeker alles doen om deze waarschuwing door te geven. Maar als dit serieus wordt geprobeerd, dan ervaart men tevens hoe moeilijk het is om één mens te overtuigen. In het algemeen voelt en begrijpt de mens immers niets van de geestelijke achtergronden van leven en dood en kent niets van de eigen geestelijke diepten. Materieel en stoffelijk is het massadenken en voelen en dan is de dood een definitief en onherroepelijk einde. De maatschappelijke instellingen ter bevordering van crematie bezitten het grote voordeel in te spelen op dit geestelijk dode massagevoel; de zekerheid van een miljoenvoudige kring van voorstanders. Hun argumenten passen geheel in het aardse, menselijke denkpatroon en dit blijkt dan ook duidelijk uit een enorme toename van het aantal crematies. Het massale ongeloof in een eeuwigheidsbestaan is dermate overheersend dat van een grootscheepse bestrijding in dit geval nog geen sprake kan zijn. Dit maakt het in de praktijk dan ook uiterst moeilijk om hierover in breder verband feitelijke informatie te verstrekken.  Vandaar dat wij vanuit het Genootschap uiterst behoedzaam zijn met publicaties over dit onderwerp. In feite is het onmogelijk om dit éne uit het totale verband te lichten en als een apart gegeven op grote schaal naar buiten uit te dragen. Het kan immers nooit goed zijn om de ene mens te overtuigen, de ander met angst en dreiging te bewerken die immers onmogelijk begrepen zou kunnen worden. Daarom kunnen wij dan ook geen ingezonden stukken over crematie plaatsen waarin personen, die de crematie ondergingen met naam of bijzonderheden worden genoemd. 
Wayti.


counter free
Google Analytics Alternative