ZO MAAR EEN MORGEN. 
Vanmorgen toen ik ben opgestaan 
Zette ik de TV eerst even aan 
Het nieuws dat ik weer kreeg te horen 
Niets dan ellende in mijn oren 

Wat er niet goed gaat in ons land 
Dat neemt bij mij soms de overhand 
Toch wil ik op de hoogte blijven 
Zodat ik soms eens iets kan schrijven 

Wat later pakte ik de krant 
Er is overal wat aan de hand 
De ellende spat je tegemoet 
Het gaat in de wereld dus niet goed 

De Olympische spelen komen eraan 
In China ja, wel te verstaan 
Een mensenleven telt daar niet 
Is er niemand die dat dan niet ziet? 

Onze soldaten zitten in Afghanistan 
Ze vechten tegen de Taliban 
Wat een opbouwmissie had moeten zijn 
Is nu een waar oorlogsfestijn 

De zorg die komt in de verdrukking 
Privatisering dat is een mislukking 
Homo's worden gemolesteerd 
Die mensen doen toch niets verkeerd! 

Israël en de Palestijnen 
Ruziën al jaren wie er zal verdwijnen 
Miljarden aan wapens worden er uitgegeven 
Waar de honger in de wereld mee kon worden opgeheven  

Iedereen steekt zijn kop in het zand 
Er is toch niet zoveel aan de hand 
Zo gaat het nu al honderden jaren 
Wanneer komt de wereld eens tot bedaren? 

Dit was een uurtje van één dag 
Concluderend is het een hard gelag 
Wat heb ik in dit uurtje geleerd: 
In de wereld gaat nog veel verkeerd. 
Afbeelding invoegen
DIERPROEVEN. 
  Experimenten worden op dieren gedaan 
 Om de mens beter in het leven te laten staan 
 Medicijnen worden er getest 
 Of de werking goed is of heel slecht 
  
 Heel veel dieren laten het leven 
 Het doet mij soms van binnen beven 
 Het leed wat hun wordt aangedaan 
 Waar haalt de mens het lef vandaan 
  
  Laten de geleerden het op zichzelf gaan uitproberen 
  In plaats van met dieren te experimenteren 
 Een laffe daad zonder moraal 
 Dat is het eind van mijn verhaal. 
Afbeelding invoegen
JEUS. 
 
 Jozef Rulof die was al lang uitverkoren 
 Om in 's Heerenberg te worden geboren 
 Een bijzonder kind, een bijzonder wezen 
 Ja: dat was dat jonge leven 
  
 Hij speelde met kinderen van Gene Zijde 
 Op de Montferlandse weide en heide 
 Op geestelijk gebied was hij niet dom 
 Maar op de school verschrikkelijk stom 
  
 Zijn gedachten waren met bovennatuurlijke dingen bezig 
 Daarom was hij op school in gedachten heel vaak afwezig 
 
 Zelfs de pastoor kon met hem niets beginnen 
 Om de ziel van Jeus voor zijn God te winnen 
  
 In het bos daar bracht hij heel veel door 
  Met zijn hondje Fanny in zijn spoor 
  Leren was niet aan hem besteed 
 Omdat hij het aardse toch steeds weer vergeet 
  
 Van Gene Zijde werd hij geïnspireerd 
 Hem werden geestelijke dingen geleerd 
 De maatschappij kon hem niet boeien 
 Dat vond Jeus maar tijd verknoeien 
  
 Later is hij uit 's Heerenberg weggegaan 
 In Den Haag vond hij toen zijn bestaan 
 Een heel nieuw leven in een grote stad 
 Waar hij geen echte binding mee had 
  
 Als taxichauffeur heeft hij daar mogen leren 
 Hoe het is om in zo'n maatschappij te verkeren 
 Daar zag hij van velen de innerlijke graad 
 Met andere woorden hun bewustzijnsstaat  
   
 Zijn geestelijke ontwikkeling ging gestadig voort 
 't Is de omgeving die steeds vaker van hem hoort 
 Meester Alcar trok hem vaak op in zijn leven 
 Hij mocht ook andere mensen in liefde genezen 
  
 Vele boeken, werden door hem geschreven 
 Om de mens te vertellen over een geestelijk leven 
 Hij vertelde de mensen, u leeft eeuwig voort 
 En dat reïncarnatie daarbij behoort 
  
 Een schat aan wijsheid staan in zijn boeken 
 Voor de mens die oprecht daarna gaan zoeken 
 Daarvoor gaf hij alles in zijn leven 
 Om de mens die wijsheid mee te geven 
  
 Op de juiste tijd is hij overgegaan 
 Maar zijn boeken zullen altijd blijven bestaan 
 De Eeuw van Christus heeft reeds lang een aanvang genomen 
 Geen mens die er ooit aan zal ontkomen 
  
 
 Als ik dit schrijf zit ik in Montferland 
 Ik voel me verbonden met dit stukje land 
 Door vogels en serene rust omgeven 
 Vertelde ik u van Jeus (Jozef Rulof) zijn leven. 
Afbeelding invoegen
 
 MARS. 
  Mars de planeet van de tweede graad 
 Als die in het donker aan de hemel staat 
  Elke avond als ik hem zie staan 
 Denk ik, kwam ik daar ook vandaan?
 
  
 
 In gedachten ben ik soms met hem aan het praten 
 Heeft hij dat wel in de gaten? 
 Hoe ontzettend lang is het wel niet geleden? 
 Dat ik Mars met mijn voeten heb betreden? 
  
 Wat heeft deze planeet voor mij gedaan? 
 Zonder hem was ik niet verder gegaan 
 Dan was mijn leven niet geweest als nu 
 Al klinkt dat wel een beetje cru 
  
 Hij heeft me goed gevormd als mens 
 Dat was ook onbewust mijn wens 
 Dank je wel schitterende planeet 
 Voor alles wat jij voor mij deed. 
Afbeelding invoegen
MENSENRECHTEN. 
  Ieder mens heeft recht om fatsoenlijk te leven 
 En niet om voor zijn regering te beven  
 Sommige landen nemen deze rechten met een korreltje zout 
 Geven niets om de mens zijn lijfsbehoud 
  
 Een andere mening wordt niet getolereerd 
 Wat doet deze mens dan nu verkeerd? 
 Hun uitspraken worden onderdrukt  
 Blijven hun leven lang er soms onder gebukt 
  
 Martelpraktijken worden toegepast 
 Als het kon, misschien ook nog wel vergast 
 Maar nu gebruiken ze andere praktijken 
 Om hun gelijk te laten blijken 
  
 De wereld kijkt oogluikend toe 
 Naar al dat gemartel en gedoe 
 Wie durft er nu eens op te staan? 
 Te protesteren over wat er wordt gedaan! 
  
 Als enkeling wil ik alles proberen 
 Ik kan alleen het tij niet keren 
 Veel regeringen zijn te laks 
 Nee ik noem het achterbaks 
  
 Ze huilen met de wolven in het bos 
 Spelen moeiteloos mee met het grootste gros 
 Ze durven er soms niet over te klagen 
 Of om duidelijke uitleg te vragen 
  
 Als voorbeeld neem ik China nu even 
 Hun zijn de volgende Olympische spelen gegeven 
 Dat mensenrechten daar worden geschonden 
 Verklaar ik u nu heel onomwonden. 
  
 Ook het Olympische Comité 
 Zit daar blijkbaar ook niet mee 
 Onze eigen regeringen zou zich eens moeten bezinnen 
 Wat ze daartegen kunnen beginnen! 
  
 Stuur dan geen sporters naar een land 
 Dat mensenrechten schendt met hand en tand 
 Maar blijkbaar kan het hun niets schelen 
 Hoe mensen daar erbarmelijk leven 
  
 Maar ach: had u iets anders verwacht? 
 Als u een beetje had nagedacht? 
 Voor geld en macht wordt alles verzwegen 
 En telt nog steeds geen mensenleven. 
Afbeelding invoegen
  EEN SCHEIDING. 
  Trouwen voor je hele leven 
 Vol liefde en tederheid omgeven 
 Zo wordt het huwelijk aangegaan 
 Scheiden dat bleek toen een waan 
  
 Kinderen maken je huwelijk compleet 
 Ja, dat dacht je heel concreet 
 De voorwaarden waaronder je bent getrouwd 
 Worden opeens niet meer onderbouwd 
  
 Verwijten komen over en weer 
 Liefde nee, die is er niet meer 
 Het respect voor elkaar dat is verdwenen 
 Eén van de twee wil de benen nemen. 
  
 Soms is er een ander in het spel 
 De pijn in je hart maakt je onwel 
 Niets van je partner deugd er meer 
 Je wilt gaan scheiden deze keer 
  
 Hoe is het toch zover gekomen 
 Het was de partner van je dromen 
 Alle twee zijn schuld daaraan 
 Dat ze elkaar niet meer verstaan 
  
 Doch die liefde van vroeger kan weer bloeien 
 Door uw beide inzet een beetje groeien 
 Geef het de kans om te herstellen 
 Dat wilde ik u zo graag vertellen 
  
 Want scheiden doet ontzetten veel pijn 
  Alleen te staan dat is niet fijn 
 Blijf altijd aan uw huwelijk werken 
 Het wordt nooit volmaakt dat zult u merken 
  
 Het volmaakte huwelijk is een uitzondering 
 De kans daarop is heel gering 
 Denk nooit dat het gras bij een ander groener is 
  Dan hebt u het volkomen mis. 
Afbeelding invoegen
VLUCHTELINGEN. 
  Veel vluchtelingen zijn er in ons land, 
 In hun eigen land maken ze hen van kant. 
 Zij zoeken hier een vredig leven, 
 Wat hen in hun vaderland niet wordt gegeven. 
  
 Sommigen worden weer uitgezet, 
 Op menselijkheid wordt soms niet gelet. 
 Met tranen in de ogen zie ik het aan, 
 Hoe onmenselijk er met hun wordt omgegaan. 
  
 Ons land wordt bestuurd door een christelijke president 
 Die blijkbaar de normen en waarden niet kent 
 Anders zou hij toch in moeten grijpen 
 Niet toelaten dat ze vluchtelingen de keel dichtknijpen 
  
 Hiermee heb ik het nog netjes verwoord 
 Want wat er gebeurt, is ongehoord 
 Ik schaam me soms om Nederlander te zijn 
 Het behandelen van vluchtelingen doet me pijn. 
  
 Ik hoor de regering heel vaak roepen 
 Zich op een welvarend land beroepen 
 De normen en waarden zijn blijkbaar vergeten 
 Dat laat ik u nu even weten.  
 
   
 
 Ze hebben het vaak over mensenrechten 
 Ja, daar moeten wij voor vechten 
 Onze regering gooit deze geregeld overboord 
 Bij vluchtelingen toepassen: Nooit van gehoord 
  
 Uit protest heb ik dit geschreven 
 Mijn medemens heeft ook recht op leven 
 Ook vluchtelingen zijn mijn medemensen 
 Ik wil ze geluk en liefde wensen 
  
 Ik stel geen grens vast van: Dit is ons land 
 Al nemen de vluchtelingen de overhand 
 Ook zij zijn wezens door God ontstaan 
 Om in welvaart en vrede te genieten van hun bestaan 
  
 Degene die denkt: Ik heb meer rechten 
 En dan vluchtelingen gaat bevechten 
 Zal als hij dit aardse leven verlaat 
 Geen hemel zien maar het land van haat 
  
 In duistere sferen zal hij vertoeven 
 Tussen gespuis en andere boeven 
 Want dan krijgt u de rekening gepresenteerd 
 De behandeling van vluchtelingen was verkeerd 
  
 Alles zal hij goed moeten maken 
 Om in het land van liefde te geraken 
 Ik hoop dat u van dit gedicht mag leren 
  In liefde met vluchtelingen te verkeren.
Afbeelding invoegen
VERGEVING.
Maakt u wel eens een foutje in uw leven?
Die ze u niet willen vergeven?
Waarom blijven mensen daarover zeuren?
Het had hun immers ook kunnen gebeuren!

Een ander denkt het vaak beter te weten,
Is zijn eigen fouten dan vergeten.
Doet een ander iets verkeerd,
Dan wordt er vaak rancuneus gereageerd.

Een excuus wordt niet geaccepteerd,
Want jij die deed toch iets verkeerd.
De foutenmaker is aan de beurt,
In allemaal roddels meegesleurd.

Waarom oordelen over een ander?
In plaats van  in vrede leven met elkander!
We kunnen nog heel veel van een ander leren,
Hen ondanks hun fouten accepteren.

Een Bijbels gezegde van eeuwen heen,
Wie zonder fouten is gooit de eerste steen.
Vergeef daarom uw medemens,
Dat is mijn allergrootste wens.

Afbeelding invoegen

ROUWEN. 
  Rouwen, een uiting van verdriet, 
 Omdat je je dochter niet meer ziet. 
 Zo maar is ze van jullie heengegaan, 
 Waarom is jullie dat nu aangedaan? 
  
 Hoe kom je er overheen? 
 Daar sta je dan, zo alleen. 
 De liefde die jullie altijd aan haar hebben gegeven,
 Neemt ze mee naar haar nieuwe leven. 
  
 Waarom doet dat heengaan zoveel pijn? 
 Jullie wilden toch altijd bij haar zijn! 
 Het weerzien daar denken jullie nu niet aan, 
 Toch zou zij wel eens naast jullie kunnen staan. 
  
 Haar lichaam heeft ze nu verlaten, 
 Haar geest is terug naar een veilige haven. 
 Zonder pijn en zonder verdriet,
Blijft zij wachten totdat je haar weer ziet.

We zullen een kaarsje voor haar opsteken.
Heel veel sterkte en een dikke knuffel

 voor jullie in deze moeilijke dagen.
Henk & Diny Roesink. 
Afbeelding invoegen
RODDELS.
Roddels zijn als een kwaadaardig gezwel,
Ze vermeerderen zich meestal razendsnel.
Waarheid of leugen maakt geen verschil,
Voor de mens die roddelen wil.

Is de kiem eenmaal gezaaid,
Wordt het verhaal steeds meer verdraaid.
Achter de rug om wordt gepraat,
Over wie de roddel gaat.

De roddelaars genieten van elk woord,
Normen en waarden gaan overboord.
Ze hebben iets om over te praten,
Het slachtoffer heeft vaak niets in de gaten.

Verjaardagen en feestjes zijn het kwalijke nest,
Waar heimelijk over een ander wordt gekletst.
Iedereen wordt erdoor gehaald,
onderuit geschoffeld ruw vertaald.

Om één roddelverhaal te laten stoppen,
Het is bijna niet te verkroppen.
Dat krijgen we niet voor elkaar,
De wereld uit, vergeet het maar!

Wat maakt de mens allemaal kapot,
Zolang hij niet met die roddels stopt.
Wie roddelen wil een goede raad,
Vertel eerst eens over je eigen kwaad.

Afbeelding invoegen
REÏNCARNATIE. 
  Op de Maan is ons leven begonnen 
 Nee, dat heb ik niet verzonnen 
 Door splitsing van God zijn wij ontstaan 
 Om voor eeuwig verder te gaan 
  
 Wat fijn toch om te mogen weten 
 Dat God ons echt niet kan vergeten 
 Wij maken deel uit van Zijn bestaan 
 Dat stuwt ons steeds om door te gaan 
  
 Vaak spreekt de mens van waarom ik? 
 Ik snap het niet op dit ogenblik 
 Waarom moet mij dit overkomen? 
 Is dit het leven van mijn dromen? 
  
 Onheil en tegenslag keer op keer 
 Lieve God ik wil niet meer  
 Dit zijn steeds weer lessen in ons leven 
 Om ons naar het hogere te kunnen begeven 
  
 Ons leven op aarde wordt gecreëerd 
 Wat wij in vorige levens hebben geleerd 
 Karmische wetten  moeten worden voldaan 
 Voordat we verder en hoger kunnen gaan 
  
 Een lange weg ligt voor ons open 
 Soms moeilijk om op te lopen 
 Met vallen en opstaan zal ik overwinnen 
 Daarop zet ik al mijn zinnen 
  
 Ons innerlijk zal steeds meer moeten groeien 
 Waardoor onze geest steeds meer zal bloeien 
 Het einddoel komt steeds meer in zicht 
 Dat merk ik aan het stralende licht 
  
  Miljoenen jaren zijn we al op reis 
 Geestelijk worden we meer wijs 
 Het Goddelijk AL dat eens op ons wacht 
 Ja, dat is het waar ik naar smacht.  

Afbeelding invoegen
  MIJN LEVENS. 
  Mijn verleden is al miljoenen jaren oud 
 Nog niet zo veel heb ik opgebouwd 
 Uit vorige levens komt het steeds weer terug 
 Om dat te overwinnen gaat niet zo vlug 
  
 Verkeerde eigenschappen houden mij tegen 
 Die ik meenam uit mijn vorige leven 
 Het verleden spoort mij innerlijk aan 
 Wat ik goed moet doen in dit bestaan 
  
 Wat ik wil, is vooruitgang boeken 
 Die wegen blijf ik steeds maar zoeken 
 De winst die ik boek, ben ik zo weer kwijt 
 Ondanks dat het me vaak erg spijt 
  
 Met vallen en opstaan blijf ik toch proberen 
 Mijn foute dingen af te leren 
 Veel dingen heb ik al overwonnen 
 Waaraan ik in vorige levens was begonnen 
  
 Moord, doodslag, diefstal, roddels, doe ik niet aan mee 
 Die heb ik al overwonnen, HOEZEE! 
 Maar veel dingen blijven mij nog plagen 
 Waar ik steeds weer hulp voor mag blijven vragen 
  
  Zo worstel ik ook dit leven door 
 Om iets goed te maken daar ben ik hier voor 
 Wat ik andere mensen heb aangedaan 
 Daar loop ik ook nu weer tegenaan. 
  
 Mijn oorzaak en gevolg bepaalt mijn zijn 
 Dat gaat gepaard met vreugde, verdriet en pijn  
  Toch zal ik tráchten goed te maken  
 Allerhande foute zaken 
  
 Zo moet ik steeds weer incarneren 
 Omdat ik nog niet alles heb kunnen leren 
 Als ik Karma, Oorzaak en Gevolg eens overwin 
 Is er elders voor mij weer een nieuw begin 
  
 Aan Gene Zijde mag ik dan verblijven 
 Omdat de geestenwereld me in gaat lijven 
 Als astrale persoon mag ik dan proberen 
 Me op de vierde graad te concentreren 
  
 Ook daar wordt mij een nieuw lichaam gegeven 
 Om al het Goddelijks te beleven 
 Ziektes en pijn zijn daar niet meer aanwezig 
 Alleen met LIEFDE ben ik bezig 
  
 Zo ga ik eeuwig en steeds maar door  
Klinkt dat niet heerlijk in uw oor?!  
 Eeuwig leven voor iedereen 
 Dit is het, wat ik werkelijk meen 
  
 Voor iedereen is dit weggelegd 
 Die de foute dingen heeft afgezegd 
 Ooit hoop ik ook u daar eens te ontmoeten 
 Om u met Universele LIEFDE te begroeten.  

Afbeelding invoegen
  HET IS WEER ZOMER. 
 
 De zomer doet alles weer groeien 
 De mooiste bloemen gaan weer bloeien 
 Vol pracht en praal staat alles te pronken 
 Het wordt ons gratis steeds geschonken 
  
 's Morgens een kopje koffie op het balkon 
 Het vogelgezang klink als een song 
 Een nieuwe dag heeft zijn intrede gedaan 
 Als dank dat de nacht is heengegaan 
  
 Nieuw leven komt van alle kanten 
 De vogels weten wel van wanten 
 Een jonkie hier en een jonkie daar 
 Hoe krijgen ze het toch voor elkaar. 
  
 Af en aan vliegen vader en moeder 
 Om hun kleintjes maar te voeden 
 Ook zij zullen straks hun nest verlaten 
 Om te vliegen naar andere staten 
  
 De koeien grazen in de wei 
 Ook zij zijn zo ontzettend blij 
 Ook zij zagen uit naar de mooie zomer 
 Om lekker buiten rond te dolen 
  
 Een reejong dat pas is geboren 
 Kan de mens altijd heel erg bekoren 
 Teder zien we dit plaatje aan 
 Want het is iets om even bij stil te staan 
  
 Zo brengt de zomer dingen voort 
 Die bij dit jaargetijde hoort 
 Met dank aan God, want het is zijn deel 
 Genieten wij van dit zomerse tafereel. 
Afbeelding invoegen
    EEN GODDELIJK GESCHENK. 
 
 Leven is een Goddelijk geschenk 
 Dat is het waar ik nu aan denk 
 Wanneer begon mijn bestaan 
 Waar kwam ik deze keer vandaan 
  
 Veel mensen staan er niet bij stil 
 Maar het is een Goddelijke wil 
 Het leven is mij door Hem geschonken 
 Toen wij begonnen als Goddelijke vonken 
  
 De Maan en Mars heb ik overwonnen 
 Op de Aarde ben ik reeds lang begonnen 
 Dit is nu al de derde graad 
 Van het leven dat steeds verder gaat 
  
 De zevende graad ligt in het verschiet 
 Al zie ik die nog lange niet 
 Daarna wacht mij het Goddelijk AL 
 Waar ik Christus eens ontmoeten zal  
   
 De Liefde die ik daar zal ontvangen 
 Doet mij nu al ernaar verlangen 
 Ieder mens mag daar van dromen 
 Omdat het ook hem eens zal overkomen  
   
 Alles is daar LIEFDE, niet te bevatten 
 Het zijn dan innerlijke schatten 
 In miljoenen jaren hebben wij dit mogen leren 
 Dat we zonder die LIEFDE daar niet kunnen verkeren  
   
 Zo heeft God het bedoeld voor de mensén 
 Alleen maar LIEFDE lieve mensen 
 Alle andere dingen zijn daar overbodig 
 Alleen LIEFDE hebben we daar nodig  
   
 Als een rode draad loopt door al mijn levens 
 Dat ik moet proberen meer LIEFDE te geven 
 Daarvoor moest ik miljoenen keren leven 
 Zodat ik ieder mens het dan kan geven. 
  
 Geen enkel leven is voor niets geweest 
 Ze waren voedsel voor mijn geest 
 Om beetje bij beetje te ontwaken 
 En zo mijn LIEFDE eens volmaakt te maken. 

Afbeelding invoegen
  IN GEDACHTEN. 
  In gedachten kijk ik naar de lucht 
 Soms slaak ik een diepe zucht 
 In gedachten kijk ik naar de Maan 
 Want daar kom ik tenslotte vandaan 
  
 In gedachten kijk ik naar een ster 
 Wat is die toch verschrikkelijk ver 
 In gedachten zou ik daar willen zijn 
 Vliegen als een vogel vrij en fijn 
  
 In gedachten kijk ik naar de Zon 
 Ik wou dat hij altijd schijnen kon 
 In gedachten kijk ik naar de bomen 
 Het lijken allemaal groene kronen 
  
 In gedachten kijk ik naar het land 
 En naar het uitgedroogde zand 
 In gedachten zie ik mooie bloemen 
 Die elkaar heel innig zoenen 
  
 In gedachten zit ik dan te dromen 
 Over de mooie dingen die kunnen komen 
 In gedachten zie ik dan de nacht 
 Die verlangend steeds weer op mij wacht 
  
 In gedachten verlang ik heel intens 
 Heel veel liefde voor ieder mens 
 Dit is het einde van mijn dromen 
 Laat nu de werkelijkheid maar komen.  

Afbeelding invoegen
  NIEUW LEVEN. 
  Een nieuw leven dient zich aan 
 Het is voor miljoenen jaren geleden ontstaan 
 Om voor de zoveelste keer op aarde te komen 
 Nu ligt het nog in de moeder te dromen 
  
 De moeder die is uitverkoren 
 Zij draagt het kind tot het is geboren 
 Innerlijk en uiterlijk verandert ze sterk 
 De evolutie in haar is aan het werk 
  
 Dit jonge leven dat in haar groeit 
 En haar toch ook wel eens vermoeit 
 Zal negen maanden in haar leven 
 Ze kan het nu al veel liefde geven 
  
 Oorzaak en gevolg die hebben bepaald 
 Welke ziel er in haar is afgedaald 
 Met vader of moeder heeft het banden 
 Misschien wel uit verre landen 
  
 Het heeft steeds te maken met een vorig leven 
 Het kind of de ouders hebben wat te geven 
 Deze ziel hoort zeker bij deze ouders thuis 
  Dat staat voor mij zo vast als een huis 
  
 Zo zul je elkaar in meerdere levens ontmoeten 
 Om goed te maken of om te boeten 
 Wat een ander ooit is aangedaan of ontnomen 
 Zal in dit leven weer tevoorschijn komen. 

Afbeelding invoegen
  JOZEF RULOF. 
  Toen ik zijn boeken tegen kwam 
 Wist ik niet wat me overkwam 
 Ik was allang naar de waarheid aan het zoeken 
 Die kwam ik tegen in zijn prachtige boeken 
  
 
 Een bijzonder mens, in 's Heerenberg geboren 
 Velen zullen nog veel van hem horen 
 Een medium van het grootste soort 
 Hebt u nog nooit van hem gehoord? 
  
 Hij was te dom om op school te leren 
 Doch kon wel aan Gene Zijde verkeren 
 Duizenden malen is hij uitgetreden 
 En ging hij terug in het verleden 
  
 Boodschappen van liefde kreeg hij mee 
 En deelde die aan de aardse mensen mee 
 Een twintigtal boeken heeft hij geschreven 
 Hoe ze aan Gene Zijde verder zullen leven 
  
 
 Ook leerde hij mij om met mensen om te gaan 
 In liefde dan wel te verstaan 
 Eeuwig dankbaar ben ik ervoor 
 Dat ik zijn boeken mocht lezen, en nu ga ik ervoor. 

Afbeelding invoegen
  DE DOOD. 
  Het woord klinkt niet prettig in je oren 
 Sommigen willen het helemaal niet horen 
 Toch wil ik u graag laten weten 
 Dat doodgaan echt niet veel betekent 
  
 Ja, je gaat de aarde eens verlaten 
 Je familie moet je dan achter laten 
 Verdrietig wordt er om je getreurd 
 Omdat het met je aardse leven is gebeurd 
  
 Rust in vrede staat er dan geschreven 
 Weet u wel wat u gaat beleven? 
 Rust die is er dan niet bij 
 Werken moeten hij of zij 
  
 Werken om vooruitgang te boeken 
 In het geestelijke zoeken 
 Naar de God van al het Leven 
 Die ons na miljoenen jaren pas rust zal geven 
  
 Het laatste oordeel is iets wat niet bestaat 
 Want de God van Liefde heeft niemand die Hij haat 
 Al het leven is Hem even lief 
  Ook al lijk je niet Zijn hartendief 
  
 Dus heb geen angst voor het woordje dood 
 Gooi dat maar lekker in de goot 
 Verban dit woord uit je gedachten 
 Ga er maar gerust om lachen 
  
 De dood is geen einde van het leven 
 Met alle mysteries vaak omgeven 
 Dood is alleen maar verder gaan  
Tijdelijk in een geestelijk bestaan  
   
 Alleen je omhulsel blijft op aarde achter 
 Je geest gaat verder, wis en waarachtig 
 Voor Gods troon hoef je nooit te komen 
 Dat zijn kerkelijke dromen  
   
 Waar je terecht komt, een goeie vraag 
 Dat ligt aan hoe je je op aarde gedraagt 
 Kom je tijdelijk in duistere sferen 
 Dan moet je daar de Liefde leren 
  
 
 Die ben je nodig in de lichte sferen 
 Anders kun je daar niet verkeren 
 Een ieder zal zich dat eigen moeten maken 
 Daar zal God persoonlijk voor waken.  

Afbeelding invoegen
  WANDELEN.  
Wandelen is mijn lust en leven 
Momenteel stokt dat wel eens even 
   Met weemoed denk ik dan soms terug 
Toen ik nog wandelde o zo vlug
  
   
 Mijn gewrichten zijn soms wat overspannen 
 Het kraakt en knapt soms in mijn banden 
 Slijtage dat is het juiste woord 
 Daar hebt u toch wel eens van gehoord 
  
 Met moeite loopt ik dan vaak een stuk 
 Gaat het goed dan heb ik geluk 
 Maar als de pijn echt op gaat spelen 
 Gaat het wandelen me snel vervelen 
  
 Alles wat ik nu nog kan 
 Het maakt niet uit kort of lang 
 Dat neem ik dankbaar met me mee 
 En stelt me al heel snel tevree 
  
 Er zijn mensen met ergere dingen  
 Met mijn pijn kan ik wel zingen 
 Ik pas me aan hoe ik me voel 
 Begrijpt u wel wat ik bedoel  
   
 Ik ben gelukkig in dit leven 
Ondanks de ongemakken die mij zijn gegeven 
  Ouder worden dat eist zijn tol 
 Het lichaam slaat dan soms op hol 
  
 Ik maak hiervan geen probleem 
  Ik leef dus verder heel sereen 
 Wandelen, daar blijf ik van dromen 
 Misschien dat het ooit weer zal komen 
  
  Zonder pijn een heel stuk lopen 
 Gelukkig kun je dat niet kopen 
 Ik accepteer dat het soms niet wil 
 Dat is voor mij net het verschil 
 
 
 Een wijze les is mij gegeven 
 Accepteer ongemakken in je leven 
 Dan lijkt het kleiner dan het is 
 En voel je het niet meer als een gemis.  

Afbeelding invoegen
IK PROTESTEER. 
  Kerk vertel me eens uw reden 
 Om u met dure gewaden te bekleden 
 Dacht u dat Christus dit had gedaan? 
 Die had zeker alles afgestaan 
  
 Ziet u de armoede om u heen 
 Gaat u dat niet door merg en been 
 Hoe kunt u het zich permitteren 
 Om desondanks in weelde te verkeren 
  
 Paus, waarom hebt u lijfwachten om u heen? 
 Waarom gaat u niet alleen door het leven heen? 
 Uw heilig doen heeft voor God geen zin  
En uw zegeningen evenmin 
   
 Laat zien wat Christus zou hebben gedaan 
 Kom uit uw heilig huisje vandaan 
 Geef al uw rijkdom aan de armen weg 
 Ga verder zo in eenvoud zeg! 
  
 De leegloop van de kerk is uw eigen schuld  
 Omdat u straf en verdoemenis nog duldt 
 Waarom bent u niet getrouwd?  
 Omdat God niet van een getrouwde priester houdt? 
  
 Het vader- en moederschap steeds maar weer 
 Wordt door uw priesters genegeerd 
 Daarom staat nu uw vooruitgang stil 
 Omdat de God van al het leven dat niet wil.  

Afbeelding invoegen
VOOR DINY. 
 De liefde en aandacht die jij een ander probeert te geven. 
 Maakt jou uniek in dit aardse leven. 
  
Dat mensen het soms niet weten te waarderen. 
 Komt omdat er velen nog moeten leren. 
  
 Liefde en aandacht het belangrijkste in ieder leven. 
 Is het niet fijn om dat aan andere mensen te geven. 

 In veelvoud krijg je het terug. 
 Dat is voor jou intens geluk. 
  
 Als jij zo doorgaat in dit aardse bestaan. 
 Kom jij vol liefde in het zomerland aan. 

Afbeelding invoegen

OP ZOEK NAAR GOD. 
Als u morgen overgaat 
U deze wereld plots verlaat 
Denkt u misschien: ik ga naar God terug 
Helaas, maar dat gaat niet zo vlug 

Miljoenen jaren is het wat ik zeg 
Bent u nu al onderweg 
Bij God hebben wij nog niets te zoeken 
Dat doe ik u graag uit de doeken 

Vaak zegt de mens: ik ben God niet waardig 
Ja, dat klinkt bijzonder aardig 
En die woorden zijn ook nog waar 
Ons innerlijk is er nog niet voor klaar 

Snauwen wij nog naar een medemens? 
Zijn het soms lelijke dingen die u hem toewenst 
Houd afgunst en roddel u wel eens bezig? 
Of is er ruzie onderling aanwezig? 

Dat zijn allemaal dingen die we af moeten leggen 
Dat probeert de God van LIEFDE u altijd te zeggen 
Wat jammer dat u Zijn stem niet hoort 
Toch is Hij steeds bij u aan boord 

Verschillende van bovenstaande zaken 
Belemmeren ons in het ontwaken 
We zullen God nog jaren blijven zoeken 
Omdat we denken Hem eens te ontmoeten 

En bent u eenmaal dan zover 
Na veel gezwoeg van hot naar her 
Onze foute dingen hebben afgeleerd 
Niets doen we dan meer verkeerd: 

Dan zult u er ook nog achter komen 
Dat de God waar je eeuwen van hebt liggen dromen 
Nooit te zien is als een mens 
En dat was altijd toch je wens?! 

God manifesteerde Zich in alles wat de kosmos is 
Of denkt u nu dat ik me vergis 
Nou daar ga ik niet over bomen 
Ieder mens zal er ooit eens achter komen

Eens zal CHRISTUS bij ons komen  
Om Zich in al Zijn grootheid te tonen  
Ja dat is nu het hele geval 
Hij is de Hoogste Meester in het Al. 

Afbeelding invoegen
EEN BOOM. 
Ik vergelijk mijn leven met een boom, 
Ik werd jong geplant en groeide zonder schroom. 
Ik had heel veel vriendjes om mee te spelen, 
Ze wilden alles met me delen. 

Ieder jaar begon ik meer te groeien, 
Ja, mijn lichaam begon te bloeien. 
Vogels waren dagelijks om mij heen, 
Nee, ik voelde me toch nooit alleen. 

Jaren achtereen heb ik daar gestaan, 
Niemand haalde me er vandaan. 
Mijn volwassenheid heb ik gehaald, 
Dat werd in een mooie boom vertaald. 

Nu ik volgroeid ben en volwassen, 
Moet ik wat beter op gaan passen. 
Stormen hebben vat op mij, 
Toch voel ik me nog steeds heel vrij. 

Sommige bomen zijn al vroeg gestorven, 
Ik zie het licht nog elke morgen. 
In het bos waar ik jong eens werd geplant, 
Krijgen andere bomen de overhand. 

De bladeren beginnen van mij af te vallen, 
Daardoor laat ik mijn leven niet vergallen. 
Sommige bomen worden al gekapt, 
Maar ik ben nog steeds ontsnapt. 

Oud en versleten bijna sta ik daar, 
Ik vind het wel een beetje raar. 
Wanneer word ik nou opgemerkt, 
Want ik heb mijn leven bijna verwerkt. 

Wanneer zal men mij nu eens gaan kappen, 
Ik weet, daaraan kan ik niet ontsnappen. 
Als het bijltje mij ook eens zal raken, 
Zal ik tevreden af gaan haken. 

Maar ik laat mij niet in mootjes hakken, 
Vooraf zal ik mijn biezen pakken. 
Om ergens anders weer op te staan, 
Want dit boompje zal eeuwig verder gaan. 

Afbeelding invoegen
DE TREIN DES LEVENS. 
Als ik soms sta te kijken uit het raam 
Zie ik plots de trein weer gaan 
De reizigers met bestemming weet ik waar 
Zitten stilletjes tegenover elkaar 

Soms wordt er een gesprek gevoerd 
Of is er iemand die zich roert 
Ieder met zijn eigen gedachten 
Zit op de eindbestemming te wachten 

Als kind dan reis je onder begeleiding 
Je ouders hebben dan de leiding 
Totdat je op eigen benen kunt gaan staan 
Je eigen route plent voortaan 

Opstappen uitstappen het gaat maar door 
Je kunt de reis niet inkorten hoor 
Soms krijg je met vertraging te maken 
Dan is het de kunst niet verhit te raken 

Vele gezichten leer je kennen op de reis 
Maar ieder geeft niet zijn gedachten prijs 
Wel vertrouwd, je begint er aan te wennen 
Dat je zoveel mensen hebt mogen leren kennen 

Hoe langer je reist, hoe vaker de stop 
Vertrouwde gezichten die raken op 
Ze zijn op hun eindstation aangeland 
Met deze levenstrein verbreken ze nu de band 

Ik vergelijk deze trein met ons dagelijks leven 
Ook vaak met stops en vertraging omgeven 
Eens zal elkeen uit de trein moeten stappen 
Om zijn leven hier op Aarde af te kappen 

Een nieuwe trein staat al op het spoor 
Want de reis die gaat toch altijd door 
Op reis met de trein in een ander leven 
Om ons naar het Goddelijk Al te begeven. 

Afbeelding invoegen
EENZAAM. 
Voelt u zich vaak eenzaam en verlaten? 
En heeft niemand dat in de gaten? 
Voelt u zich vaak echt alleen? 
En ziet dat niemand om u heen? 

Ziet een ander u niet staan? 
Laat hem gerust zijn gang maar gaan 
Ga eens diep bij uzelf naar binnen 
Laat de stilte en de rust eens binnendringen 

Ja dan gaat u langzaam merken 
Dat er andere dingen zullen gaan werken 
Misschien gaat u die stilte wel waarderen 
Om uw innerlijk binnenste buiten te keren 

Een stap op de plaats is altijd goed 
Om te overdenken wat je doet 
Zo kan eenzaamheid worden omgezet 
In een innerlijk gebed 

Die eenzame momenten zullen je dan verrijken 
Dan hoef je naar niemand meer om te kijken  
Wees blij om deze momenten te kennen 
Al zal het vast nooit wennen. 

Afbeelding invoegen
JE NAASTE. 
Heb je een naaste plotseling verloren? 
Of omdat die door een ziekte niet meer bij je kan horen? 
Roep je nu van: God waarom moest dat gebeuren? 
Zou je nu die God wel af willen keuren? 

Waarvóór en waarom is wat je vraagt 
Misschien wel voor altijd bij je draagt 
Waarom moest hem/haar dat overkomen 
Dat verzin je niet in je dromen 

Uw geloof in God krijgt een fikse deuk 
Soms komt het bijna tot een breuk 
Hoe heeft God dit toe kunnen laten? 
U kunt die God nu wel bijna haten
 

God zal het u heus niet kwalijk nemen 
Ook al staat u op uw achterste benen 
Ook Hij begrijpt wel uw woede en verdriet 
Omdat u het waarom niet ziet 

Als u naar het antwoord wilt gaan zoeken 
Ga dan lezen in Jozef Rulof’s boeken 
Een nieuwe wereld zal voor u open gaan: 
Een God van Liefde kijkt u aan 

Het hoe en waarom hoort dan tot het verleden 
U kunt het verlies plaatsen in het heden 
Ik wil u deze boeken echt aanraden 
Om het verlies van uw naaste te aanvaarden. 

Afbeelding invoegen
''ONZE DOCHTER''.  
Ja, we hebben er een dochter bij gekregen 
En toch is ze niet van ons, zij kwam in ons leven 
Zomaar is ze in ons leven komen staan  
Waar kwam ze plotseling toch vandaan? 

We houden ontzettend veel van haar 
Het lijkt of het ons kind is, echt waar 
Onbevangen kunnen we met haar praten 
Nee, er zijn nooit echt hiaten 

Geestelijk zit ze op onze lijn 
Dat vinden we ontzettend fijn 
We vinden het fijn om haar te verwennen 
Zouden we haar uit een vorig leven kennen? 

Wij weten zeker dat het zo moet zijn 
Wat is de wereld dan toch klein 
Soms ontroert het ons diep van binnen 
We zullen haar altijd blijven beminnen 

Alles wat je tegenkomt in dit leven 
Is met je vorige leven verweven 
Daarom hebben wij met haar zo'n bijzondere relatie 
En danken de Goddelijke wereld met lof en gratie. 

Bedankt, dat jij in ons leven bent gekomen 
We kunnen je alleen maar liefde tonen 
Voor zo'n mooi wezen: innerlijk zo prachtig 
Dat weten we zeker, wis en waarachtig 

Aan Gene Zijde zullen we je eens ontmoeten 
Om jouw dan vol Liefde weer te begroeten 
Want die Liefde, die eens op Aarde is ontstaan 
Zal aan Gene Zijde voor eeuwig verder gaan.
Afbeelding invoegen
ONZE LIEVE KLEINZOON SEM. 
Op 8 december 2006 liet jij van je horen 
Je bent bij Daniël en Wendy geboren 
Ze hebben negen maanden op jouw gewacht 
Het juiste woord ,,naar jou gesmacht’’ 

Jij maakt nu hun gezin compleet 
Als je dat maar niet vergeet 
In liefde werd jij door hen ontvangen 
Ze hadden echt naar jou verlangen 

Een groot wonder is tot stand gekomen 
Van zoiets kun je alleen maar dromen 
Aan aandacht en liefde zal het je niet ontbreken 
Toen ik in je vader en moeders ogen heb gekeken 

Met je vader en moeder heb jij een band 
Die kwam in een ander leven al tot stand 
Waar ben je al die tijd geweest? 
Nu jij er bent, is het groot feest 

Je kent je ouders al veel langer dan vandaag 
Het hoe en waarom dat blijft een vraag! 
En waarom je als jongen bent geboren 
Zal ook wel bij dat verleden horen 

Als ik zo naar je gezichtje kijk 
Denk ik: Wat zijn je ouders rijk 
Zo’n lief wezen, zo’n geschenk 
Dat is het waar ik nu aan denk 

Laat je nu maar lekker verwennen 
Want iedereen wil je leren kennen 
Een Goddelijk wonder heeft zich voltrokken 
Jij met die mooie donkere lokken 

Geen betere ouders kun jij je wensen 
Het zijn ontzettend lieve mensen 
Met wijsheid en liefde zul je worden omgeven 
Totdat je volwassen bent in dit leven 

Dan mag je een keer op eigen benen staan 
Ga je uit het oudernest vandaan 
Veel liefde en geluk op je levenspad 
Dat bij je vader en moeder een aanvang had. 

Afbeelding invoegen
  EEN KNUFFEL. 
 Ja, ik ga u een knuffel geven 
Al weet ik niets af van uw leven 
 Ik weet alleen dat u bestaat 
Niet waar u bent of waar u gaat 
  
Op die knuffel hebt u recht 
 Ook al bent u nog zo slecht 
 Goed of kwaad, het maakt mij niet uit 
 Als ik u in mijn armen sluit 

 Ik hoop dat die knuffel u mag geven 
 Liefde en vriendschap in uw leven 
 Want zonder dat is het moeilijk gaan 
 Daarom biedt ik u die aan 

 Geef die knuffel aan een ander door 
 Dat vraag ik u maar even hoor! 
Iedereen kan hem gebruiken 
 Laat hem even aan die knuffel ruiken 

 
 Zo kunt u een ander laten weten 
 Dat u de knuffel niet bent vergeten 
 Al is het leven nog zo fijn 
 Laat de knuffel steeds uw maatje zijn. 

Afbeelding invoegen
 RODDELS
  Hebt u vandaag wel wat te praten? 
  Als u het negatieve weg moet laten? 
 Of weet u dan niets te vertellen? 
 Dan mag u mij wel even bellen 
  
 Ja, we praten vaak over een ander mens 
 Dat is zeker niet hun wens 
 Want vaak gaat het over minder mooie zaken 
 Waar we met z'n allen over kwaken 
  
 Wat wordt een mens veel pijn gedaan 
 Door te roddelen over zijn naam 
 Laten we allen eens proberen 
 Het roddelen te gaan negeren 
  
 
 Van roddelen heb ik afstand genomen 
 Ik wil het niet meer voor laten komen 
 Doet u allen met mij mee? 
 Gooi roddels overboord in ,zee
 
   
  U trekt het negatieve daarmee aan 
 En houdt het positieve bij u vandaan 
 Roddel daarom nu niet meer 
 Ja lief mens, dan ken ik u weer. 

Afbeelding invoegen
MOEDERDAG.
Voor ieder die een moeder heeft,
Is het op Moederdag weer een beetje feest.
Een bloemetje of een ander klein gebaar,
Dat maakt deze dag zo speciaal voor haar.

We laten moeder extra weten,
Dat we haar zorg niet  zijn vergeten.
Dankbaar voor haar lieve zorgen,
We voelen ons bij haar geborgen.

Altijd staat ze voor ons klaar,
Is dat niet een groot en lief gebaar?
De liefde die moeder bij zich draagt,
Geeft ze gratis zonder dat je er om vraagt.

Zonder moeder lag de schepping stil,
Ze vertolkt op aarde Gods grote wil.
De evolutie die houdt zij in stand,
Daarom verdient ze een zomerland.

Een zomerland met prachtige bloemen,
En vele lieve, lieve zoenen.
Die geven we haar dus deze dag,
Opdat ze het nooit vergeten mag.

En is uw moeder reeds overgegaan?
Steek dan die dag een kaarsje voor haar aan.
Zodat ook aan Gene Zijde zij mag weten,
Moeder we zullen je nooit vergeten.

Afbeelding invoegen
MIJN WIJK UW WIJK ONZE WIJK!
Met plezier woon ik in mijn wijk,
Tussen verschillende mensen arm of rijk.
Wie het is, maakt voor mij geen verschil,
Omdat ik het beste er van maken wil.

Verschillende culturen wonen hier samen,
Dat zal iedereen moeten beamen.
Iedereen is voor mij gelijk,
Wij wonen SAMEN in één wijk.

Vriendelijk groet ik ieder mens,
Kijk niet naar huidskleur en stel geen grens.
U bent mij allen evenveel waard,
Discrimineren ligt niet in mijn aard.

Komt u misschien uit een ander land,
Dan reik ik u graag de helpende hand.
Om samen iets van dit leven te maken,
Of in gesprek met u te raken.

Zo kijk ik tegen u allen aan,
Het maakt mij niet uit: waar u komt vandaan!
Dat u allen er maar zo over mag denken,
Dan zal het ons samen vrede schenken.

Daar zal ik iedere dag voor strijden,
U te omarmen en niet te mijden.
Hier ga ik voor, dit is mijn song,
Wat zou het mooi zijn als dit kon.
Afbeelding invoegen
MIJN GELOOF! 
Mijn geloof heb ik als kind meegekregen 
Mijn ouders hebben het aan me doorgegeven 
Om een hulp te zijn in mijn bestaan 
Waar ik ook zou staan of gaan 

Later zag ik mensen kaarten achter in de kerk 
Ik dacht is dat nu God Zijn werk? 
Is dit Zijn huis waar mensen komen 
Om ze voor de hemel klaar te stomen? 

Door de week kwam ik dezelfde mensen tegen 
Dan was er soms niet mee te leven 
Vloeken en schelden het maakte niet uit 
Voor zes dagen was God hun leven uit. 

Nooit voelde ik mij met de kerk verbonden 
Wat er gepredikt werd leek mij soms verzonnen 
Een God die straft kon er bij mij niet in 
Wat had het leven dan voor zin? 

Steeds die angst: waar kom ik later terecht, 
Als ik kom voor het oordeel van Gods gerecht. 
Hemel of hel ik zou het niet weten 
Misschien zou God mij wel vergeven. 

Dat ik de dans zo niet kon ontspringen 
Begon langzaam tot me door te dringen 
Dat was dus ook geen alternatief 
Had God dan echt niet iedereen lief? 

Jaren heeft dit mijn leven bepaald 
Steeds weer met handen en voeten erbij gehaald 
De angst die bleef maar in mij groeien 
Het sloeg me bijna in de boeien. 

Andere dingen ben ik toen gaan onderzoeken 
En kwam terecht bij Jozefs Rulof's boeken 
Een wondere wereld ging voor mij open 
Ik hoefde God niet te ontlopen of proberen om te kopen. 

Een God van LIEFDE diende zich aan 
Die het nut aangaf van mijn bestaan 
Over hel en verdoemenis heeft de kerk gelogen 
Nu voelde ik me echt bedrogen 

Niets moet ik meer hebben van de kerk en zijn gedoe 
Dat is in mijn leven totaal taboe 
Het is nu echt tot me doorgedrongen 
Wat de kerk vertelde was gedeeltelijk verzonnen 

Nu is mijn leven op een ander spoor 
Aan priesters geef ik geen gehoor 
Geen verdoemenis en ook geen hel 
Het is waarheid wat ik u vertel. 

Afbeelding invoegen
EEUWIG LEVEN. 
 Het grootste gedeelte van mijn leven is verstreken 
 Straks ga ik mij op andere paden begeven 
 Mij aardse kleed doe ik dan uit 
 Mij geest kijkt nu al soms vooruit 
  
 Nieuwsgierig denk ik er soms aan 
 Hoe zal het straks met me verder gaan? 
 Licht of donker alleen God kan het weten 
 Eén ding is zeker, Hij zal me nooit vergeten 
  
 Zo ben ik miljoenen jaren al op pad 
 Dacht je dat Hij mij vergeten had? 
 Zeker weten, God leeft in mij 
 Ik voel hem soms toch zo dichtbij 
  
 In de natuur kom ik hem tegen 
 Ook als ik kijk naar al het leven 
 Dat maakt mij als mens toch o zo klein 
 Om een gedeelte van God te zijn dat is zo fijn 
  
 Christus heeft het zelf gesproken 
 Zijn jullie dan niet allemaal Goden? 
 Met deze wetenschap in mijn hart 
 Wordt mijn geest niet meer verward 
  
 Zo leef ik EEUWIG, EEUWIG door 
 Dat laat ik u allen weten hoor! 
 Voor iedereen geldt deze wet 
 Maar nu ben ik zelf aan zet 
  
 Nog eeuwen zal ik aan mijn Liefde moeten werken 
 En mijn fouten gaan beperken 
 In het Goddelijk Al hoop ik eens te komen 
 Met mijn tweelingziel om mijn evolutie te bekronen.
Afbeelding invoegen
VOOR ALLE MOEDERS EN AANSTAANDE MOEDERS. 
  De tweede zondag steeds in mei 
 Maken we onze moeders een beetje blij 
 Moederdag wordt dan gevierd 
 Een ontbijt op bed of de tafel versierd 
  
 We danken haar voor de inzet van een jaar 
 Hoe krijgt ze het toch steeds weer voor elkaar? 
 Haar gezin dat is haar lust en haar leven 
 Ze probeert iedereen het beste te geven 
  
 Moeten we het moederschap niet meer waarderen? 
 We kunnen nog zoveel van haar leren 
 Alle liefde en zorg aan haar gezin gegeven 
 Kan ze niet in één dag terug beleven. 
  
 Steeds een beetje moederdag dat is mijn wens 
 Want zij is echt een bijzonder mens. 

Afbeelding invoegen
LIEVE OUDERS. 
Toen ik bij jullie werd geboren 
En bij een groot gezin ging horen 
Ik was de zesde van het geheel 
Toch was ik voor jullie niet te veel 

Veel zorgen moeten jullie hebben gehad 
Negen kinderen dat is nogal wat 
Toch heb ik daar nooit iets van gemerkt 
Het heeft mijn opvoeding niet beperkt 

Twee kinderen hebben het niet gehaald 
Omdat God die heeft  terug gehaald 
Ook die hadden jullie graag alle liefde gegeven 
Jammer dat zij het bij jullie niet mochten beleven 

Een lieve en zorgzame moeder moet je zijn geweest 
De zorg voor de kinderen beslommerde jou het meest 
In liefde was jij niet te verslaan 
Moeder, zoals jij het hebt gedaan 

Altijd klaar staan voor andere mensen 
Ondanks dat je zelf zoveel had te wensen 
Daarmee verdien je een gouden kroon 
Ik zou je haast zetten op een troon 

Lang heb je van dit alles niet genoten 
Plotseling ben je uit ons leven weggeslopen 
Je hart dat zo vol liefde was 
Stopte plotseling gaf niet meer gas 

Mijn vader kwam alleen te staan 
Waar haalde hij de kracht vandaan 
Negen kinderen te eten geven 
Want die moesten blijven leven 

Alles werd er voor opzij gezet 
Dat ging heus niet voor de pret 
Zijn geliefde waar hij op kon steunen 
Daarop kon hij opeens niet meer leunen 

Toch heeft hij ze allemaal groot gebracht 
Daarvoor neem ik mijn petje af 
Nu ik ouder word, ga ik het meer waarderen 
Van mijn vader heb ik heel veel mogen leren 

Vader dat je ook nog dichten kon 
Verbaasd me, ik sta met open mond 
Dat had ik nooit van jou verwacht 
Zulke innige gedichten zo vol pracht 

Ja ze hebben me diep ontroerd 
Mijn innerlijk was er door gevloerd 
Aan Gene Zijde mag jij weten 
Dat ik jou en moeder niet ben vergeten 

Jullie graf kon me niet bekoren 
Omdat alleen het stoflichaam daar kon behoren 
De geest van jullie moest ik ergens anders zoeken 
Dat leerde ik uit Jozef Rulof’s boeken 

Vader in mijn herinnering zul je altijd blijven 
Samen met moeder, hoe moet ik jullie beschrijven 
Twee ontzettend lieve mensen 
Een betere vader en moeder had ik me niet kunnen wensen 

Dit alles heb ik uit LIEFDE geschreven 
Als dank dat ik bij jullie heb mogen leven 
 De gedichten van vader hebben mijn hart geraakt 
De LIEFDE voor mijn ouders is opnieuw in mij ontwaakt. 

Afbeelding invoegen
IN HET BOS. 
Als ik wandel in het bos 
Zingen de vogels er lustig op los 
Alles is groen en leeft om me heen 
Dan voel je je niet meer alleen 

In alles zie ik het prachtige leven 
Dat God aan de natuur heeft gegeven 
Het kan ons innerlijk kalmeren 
Als wij het doel ervan gaan leren 

Alles is voor de mens gemaakt 
Daarin heeft de Schepper niet verzaakt 
In alles leeft de evolutie voort 
't Is de natuur die bij ons hoort 

De bomen fluisteren in de wind 
Kom maar bij mij lieve kind 
Ik ben er om je rust te geven 
Dat je deze van binnen mag beleven. 

Afbeelding invoegen
ZELFMOORD. 
Lief mens stap niet uit dit leven 
Wat u door God in bruikleen is gegeven 
Uw problemen worden niet opgelost 
En u wordt er ook niet van verlost. 

Zelfmoord is een laffe daad 
Waarbij u mensen verdrietig achterlaat 
U denkt dat u nu rust hebt gevonden? 
Niet meer aan uw lichaam gebonden? 

Uw geest blijft met uw lichaam intact 
Dat had u zeker niet verwacht? 
Totdat uw lichaam is vergaan 
Zult u het rottingsproces bewust ondergaan 

Dan zult u opnieuw weer worden geboren 
Dezelfde problemen zullen bij u horen 
Dus zelfmoord heeft u niet gegeven 
De rust die u daardoor wou beleven. 

Afbeelding invoegen
OP JACHT. 
Mijn hele leven ben ik op jacht 
Naar iets waar ik zo erg naar smacht 
Nee het valt beslist niet mee 
Daarom ben ik ook niet tevree 

Ik ben op jacht naar Goddelijk licht 
Die stralen moet op mijn gezicht 
Veel zal ik daarvoor moeten laten 
Soms heb ik dat niet in de gaten 

Aan Gene Zijde wil ik komen 
In het Sferenland van mijn dromen 
Waar het altijd zomer is 
En waar ik geen liefde mis 

Steeds val ik weer in de put 
Ja dat vindt ik echt wel flut 
Ja, ik moet die put gaan dichten 
Door niet meer zo vaak te zwichten 

Als ik dan op de top ben aangekomen 
In het land van mijn dromen 
Waar ik levens lang over heb gedaan 
Ja dan voel ik mij voldaan.
Afbeelding invoegen
DE LUCHT. 
Soms ziet de lucht ontzettend grauw 
En soms is ie ook hemelsblauw 
Het is veel verder dan u kunt kijken 
Het einde ervan zult u nooit bereiken 

De lucht geeft zuurstof aan alles op aarde 
Heeft voor alles grote waarde 
Bomen, bloemen en planten leven erdoor 
De mens kan helemaal niet zonder hoor 

Regen komt ook uit de lucht 
Soms slaken we een diepe zucht 
Droogte kan ons doen verlangen  
Naar regendruppels in onze handen 

Storm en wind hebben soms vrij spel 
Orkanen en windhozen we horen het wel 
Dit alles hoort bij onze lucht 
Ondanks dat u soms van schrik diep zucht 

Doch zonder lucht valt niet te leven 
En het wordt gratis aan ons gegeven 
Het bestaan van alles hangt er vanaf 
Daarom dat God het aan ons gaf. 

Afbeelding invoegen
VADERDAG. 
Ondanks dat ik zelf ook vader ben: heden 
En mijn echte vader reeds lang is overleden 
Heb ik nog een vader in het leven 
En Die ga ik vandaag wat aandacht geven 

Velen denken niet aan Hem 
Ondanks dat iedereen Hem kent 
Jammer dat velen Hem zijn vergeten 
Of niets van Hem meer willen weten. 

Deze vader ga ik gedenken 
En veel universele bloemen schenken 
Een kaarsje steek ik voor Hem aan 
Waarmee ik Hem dank voor mijn bestaan 

Zo is het voor mij altijd vaderdag 
Omdat ik de God van al het Leven kennen mag 
Mijn overleden vader eer ik in gedachten 
Want die zit niet meer op vaderdag te wachten. 

Voor alle overleden vaders steek ik ook een kaarsje aan 
Voor elke vader die heeft bestaan 
Daarmee wil ik hen ook laten weten 
U bent hier niet meer, maar toch niet vergeten. 

Afbeelding invoegen
MIJN ZONNESTRAAL. 
Ik heb een zonnestraal in huis 
Die verwarmt het innerlijk van mijn huis 
Ik bedoel het innerlijk bij mij vanbinnen 
Een lied zou ik wel kunnen zingen 

Deze zonnestraal die ik bewonder 
Zie ik zelfs nog in het donker 
En als deze zonnestraal er niet meer is 
Is dat voor mij een groot gemis 

Deze zonnestraal bepaalt mijn hele leven 
Ze heeft zoveel stralen aan mij te geven 
Nooit raakt dat zonnetje uitgestraald 
Waar wordt haar energie toch weggehaald 

Ik zal u nu haar naam doorgeven 
Van het zonnestraaltje in mijn leven 
Het is mijn allerliefste vrouw 
Waar ik ontzettend veel van hou. 

Afbeelding invoegen
BEGRAVEN. 
Als uw geliefde is begraven 
U hem/haar naar het graf hebt gedragen 
Blijf daar dan niet langer treuren 
Aan zijn/haar geestelijk lichaam sleuren 

Haar/zijn geest is terug naar God 
begraven ligt het overschot 
Niets is daar dus meer te vinden 
De wormen zullen het omhulsel gaan verslinden 

Breng geen bloemen naar het graf 
Als de overledene daar veel om gaf 
Zet ze liever thuis bij een foto voor het raam 
In plaats van steeds naar het graf te gaan 

In de geest blijft u eeuwig met hem/haar verbonden 
De weg naar het graf kunt u af gaan ronden. 

Afbeelding invoegen
MIJN VOETSTUK. 
Soms wil men mij op een voetstuk plaatsen 
Waarom: om de één of andere gaven? 
Ik wil niet op een voetstuk staan 
Ik ga er snel maar weer vandaan 

Want ieder mens is heel bijzonder 
Dat is voor mij het grote wonder 
Dan, een voetstuk voor iedereen 
En dus niet voor mij alleen 

Mijn voetstuk heb ik weggesmeten 
Ja, daar wil ik niets van weten 
Aan Gene Zijde wordt het je toch ontnomen 
Daar zal niemand aan ontkomen 

Van Mijn voetstuk heb ik ook mogen leren 
verkeer niet met je hoofd in hogere sferen 
De val die je toch eens zult moeten maken 
Zal je bitter doen ontwaken. 

Mijn voetstuk heb ik weggegooid 
Toch voel ik me niet berooid 
Ik ben blij dat ik het heb gedaan 
Wat fijn om op je eigen benen te kunnen staan 

 Daarom heb ik de stap gemaakt 
Mijn voetstuk heb ik volledig gekraakt 
Nee, dat heb ik niet meer nodig 
Voor mij is een voetstuk overbodig. 

Afbeelding invoegen
 MIJN FOUTEN! 
  Als ik fouten maak in het leven 
 Wilt u ze mij dan wel vergeven? 
 Vaak maak ik ze onbewust 
 Toch stelt me dat niet echt gerust 
  
 Soms maak ik ook bewust een fout 
 Nee dat laat me echt niet koud 
 Steeds probeer ik aan mijn fouten te werken 
 Om ze stukje bij beetje in te perken 
  
 Ik weet, ik ben lang nog niet volmaakt 
 Als een ander door mijn fouten verdrietig raakt 
 Ik had vooraf beter na moeten denken 
 Dan had ik die ander niet hoeven te krenken 
  
 In mijn onbewustzijn en dom gedrag 
 Ga ik toch vaak weer overstag 
 Weer heb ik iemand pijn gedaan 
 Maar, wat heb ik er toch aan? 
  
 Nee ik doe het niet met genoegen 
 Ik blijf er steeds maar weer mee zwoegen 
 Een minpunt dat ik kwijt moet raken 
 Een ander pijn doen moet ik staken 
  
 En als ik weer eens iemand krenk 
 Is het even later dat ik denk 
 Het spijt me, waarom ben ik toch zo stom 
 Een ander verdriet doen: oliedom 
  
 Zo probeer ik steeds maar weer te leren 
 Om mijn fouten de rug toe te keren 
 Ik voel de druk en drang van binnen 
 Om mijn fouten eens te overwinnen. 

Afbeelding invoegen

LIEVE THERRY.
Als pup hebben we je in huis gehaald,
Je hebt een deel van ons leven bepaald.
Knuffelen, uitlaten, eten,  ga zo maar door,
Dat deden wij uit LIEFDE hoor.

Op vijfjarige leeftijd ging je met ons verhuizen,
Een onzekerheid, om alles opnieuw uit te pluizen..
Weer moest je wennen aan een nieuw onderkomen,
Je bent gedwee met ons meegekomen.

Het uitlaten was voor jou een feest,
Je voelde je goed naar lichaam en geest.
Langs de spoorlijn rennen daar zag je naar uit,
De trein sprintte je er bijna uit.

Wandelen in het Nijreesbos,
Het liefst liep jij dan helemaal los.
Vaak zijn we daar samen heengegaan,
Met z’n drieën wel te verstaan.

Gewoon de stoep opstappen was je vreemd,
Je sprong nog beter dan een atleet.
Zo kabbelden de jaren voort,
Zoals bij een hondenleven hoort.

Dat je ouder werd, konden we merken,
Toen je oren en ogen minder begonnen te werken.
Aan afscheid nemen werd niet gedacht,
Al verloor je zienderogen kracht.

Ondanks dat al  botjes begonnen te kraken, 
Wilde je ons nog niet verlaten.
Je hartje en longen wilden ook niet meer,
Dat deed ons soms wel even zeer.

We hoopten dat je zo in zou slapen,
Dat je hartje zou verzaken.
Maar jij vertikte het om te gaan,
Bleef wankel op je pootjes staan.

Op 5 november 2012 hebben we doorgepakt,
Je laten inslapen ging ons erg aan het hart.
Vredig en kalm ben je van ons heengegaan,
Nu moet het zonder jou voortaan.

Bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven,
Nu ga je verder in het sferenleven.
Doch eens dan breekt de tijd weer aan,
Dat jij aan Gene Zijde weer voor ons zult staan.
Afbeelding invoegen
LIEVE MARJANNE.  
In het bos liep je soms te dromen  
 Waarom je hier op aarde bent gekomen  
 Is er een God, Die weet van mijn bestaan? 
 Of is het na de dood met alles gedaan?! 
  
 Waarom bestaat er zoveel ongelijkheid op aarde? 
 Als iemand mij dat eens logisch verklaarde!  
 Met onze zoon kon je hier uren over bomen  
 Via hem ben je bij ons terecht gekomen  
   
 Hij gaf je een boek van Jozef Rulof te lezen  
 Waardoor er verlangen en nieuwsgierigheid in je rezen  
 De kiem die was toen al gelegd  
 Het laatste woord is er nog niet over gezegd  
   
 Met je werk verdien je niet veel geld  
 Dat is ook niet het belangrijkste wat telt 
 Daardoor kwam je wel bij ons terecht  
 Onze band is nu al super hecht  
   
 We vinden het fijn als jij er bent 
 Praten ook over zaken niet bij iedereen bekend  
 Want dan zou de wereld een metamorfose ondergaan  
 Als iedereen wist waarom alles mag moet bestaan. 
  
 Je bent een mooie knappe meid 
 Maar de buitenkant, die slijt  
 Langzamerhand hebben we je binnenkant ontdekt  
 Het is je HARTJE, dat ons trekt  
   
 Gevuld met wijsheid en LIEFDE voor al het leven  
 Waaraan soms ook haken en ogen kleven  
 Toch weet je al waar je vandaan bent gekomen  
 En waar je heengaat, mag je nu over dromen!!! 

Afbeelding invoegen
  PASEN. 
 
 We herdenken dat Christus aan het kruis is gestorven. 
 Als dank voor Zijn Liefde die Hij de mens bezorgde. 
 
 Nog steeds wordt helaas zijn boodschap niet begrepen. 
 Nog altijd staan de mensen elkaar naar het leven. 
  
 In de naam van Hem worden mensen vermoord. 
 Oorlog gevoerd alsof het zo hoort. 
 Hij is niet voor ons aan het kruis gestorven. 
 Om ons de Hemel te bezorgen. 
  
 Laat op deze Pasen de boodschap tot ieders hart doordringen. 
 ALLEEN LIEFDE ZAL ALLES OVERWINNEN. 

Afbeelding invoegen
GELUK. 
  Geluk dat kun je heus niet zoeken 
 Je vindt het ook niet in de boeken 
 Geluk moet innerlijk in je zijn 
 Dus wees nooit een chagrijn 
  
 Geluk bepaalt gedeeltelijk ons leven 
 Veel mensen die er steeds naar streven 
 Waar komt geluk dan toch vandaan? 
 Moet je er voor open staan? 
  
 Geluk bestaat niet alleen uit geld 
 Het innerlijke is alleen wat telt 
  Hoe voelen wij ons nu van binnen 
 Het geluk kan daar alleen beginnen 
  
 Geluk gaat alleen met liefde samen 
 Of wilt u soms wat anders beamen 
 Geld dat speelt beslist geen rol 
 Al is onze buidel overvol  

 Laat geluk je leven niet bepalen 
 Want daarop zou je wel eens kunnen stralen 
 Geluk heeft niets met welvaart te maken 
 Ga daarom maar die zoektocht staken  
   
 
 Onze vorige levens geven het aan 
 Hoeveel geluk in ons bestaan 
 Wees daarom tevreden in dit leven als mens 
  Als het geluk niet is wat je wenst. 

Afbeelding invoegen
  PAASTIJD. 
  Het drama van Golgotha wordt weer herdacht 
 Hoe Hij op beestachtige wijze is afgeslacht 
 Waarom heeft Hij zich aan het kruis laten slaan? 
 Dacht de mens dat het daarmee was afgedaan 
  
 Hij bracht een boodschap van LIEFDE voor alle mensen 
 Konden we ons nog iets mooiers wensen? 
 LIEFDE voor ieder mens op deze planeet 
 Jammer dat menig mens dat steeds vergeet 
  
 Als we deze LIEFDE steeds de rug toekeren 
 Blijkt dat wij nog heel veel moeten leren 
 Opnieuw wordt Hij door ons dan aan het kruis geslagen 
 Wanneer we deze liefdes boodschap niet uit willen dragen. 
  
 Nee Christus is niet voor ons aan het kruis gegaan 
 Hij liet zich voor ons niet met spijkers doorboren 
 Luister eens goed naar je innerlijke stem 
 Dan zul je vaak horen weer verloochen ik Hem 
  
  
 Door steeds LIEFDE te geven aan ieder mens. 
  Dan vervul je Christus zijn grootste wens. 
 Alleen daarvoor is Hij vermoord 
 LIEFDE, LIEFDE, LIEFDE, was Zijn woord.  

Afbeelding invoegen
LIEFDE. 
  Liefde probeer ik vaak te geven 
 Nooit genoeg in dit korte leven 
 Liefde is wat een mens verlangt 
 Liefde samen hand in hand 
  
 Liefde laat het uit je stromen 
 Het zal in tienvoud tot je komen 
 Liefde wat een prachtig woord 
  Liefde die eeuwig bij ons hoort 
  
 Liefde dat moeten we niet vergeten 
 Ja, dat is ons geestelijk eten 
 Steeds voor liefde open staan 
 Steeds in liefde verder gaan 
  
 Ieder mens wil liefde ontvangen 
 Draag het dus uit als goud in je handen 
 Zonder liefde kan niemand leven 
 Laat het ieder mens beleven 
  
 
 Liefde laat vaak harten smelten 
 Zodat de mens niet gaat verwelken 
 Liefde laat de mensen bloeien 
 Liefde laat de mensen groeien 
  
 Liefde, alleen liefde in ons leven 
 Liefde laat de mens soms beven 
 Liefde, liefde blijf het geven 
 Het stemt u af op hemelse zegen. 

Afbeelding invoegen
 EEN ENGEL
 
 Een Engel ligt heel zacht en verdrietig te dromen, 
 Wanneer zal de wereld eens tot inzicht komen? 
 Waarom doet mensen elkaar vaak erge dingen aan, 
 In plaats van in liefde met elkaar om te gaan! 
  
 Haat, hebzucht, afgunst en jaloezie, beheersen soms ons leven, 
  Toch blijven ze van boven steeds liefde geven. 
 Fouten en zonden worden ons door de Goddelijke wereld vergeven, 
 Alles heeft te maken met ons Geestelijk leven. 
  
 Liefde en respect voor ieder mens, 
 Dat is en blijft mijn grote wens. 
 Steeds weer probeer ik mensen te bereiken, 
 Die ook zo naar ieder mens gaan kijken. 
  
 Huidskleur of afkomst mag geen verschil uitmaken, 
 Probeer het innerlijke van uw medemens te raken. 
 Wie oprechte en zuivere Liefde durft te geven, 
 Zal het in tienvoud terug beleven.  

Afbeelding invoegen
VERDRIET 
 Verdriet komt vaak voor in ons leven, 
 Soms is het moeilijk dit een plaats te geven. 
 Verdriet kan ons bang en angstig maken, 
 
 Zodat ons  innerlijke in de war kan raken. 
  
 We denken niet meer met ons verstand 
 De tranen hebben de overhand. 
 Verdriet geeft aan hoe we reageren, 
 De tranen zijn niet meer te keren. 
  
 Een pijn van binnen geeft dan aan, 
 Dat het moeilijk is om door te gaan. 
 Toch is het goed soms verdrietig te zijn, 
 Dan voelen we ons innerlijk klein. 
  
 We herinneren ons dan minder mooie dingen, 
 Die we steeds proberen te verdringen. 
 Doch nooit staan we met ons verdriet alleen, 
 Lieve Geesten uit de Goddelijke wereld zijn altijd om ons heen. 
  
 Ook zijn er steeds wel lieve mensen die je willen helpen, 
 Om je tranen en verdriet te stelpen. 
 Mensen waar je op kunt bouwen, 
 Geven je dan weer het vertrouwen. 
  
 Verdriet kan ons dus één ding leren, 
 Om mooie dingen beter te waarderen.
Afbeelding invoegen
  EEN LEERPROCES. 
  Laten we met respect en in liefde met elkaar omgaan. 
 Haat en afgunst uit ons hart verbannen. 
 Wie zal daar niet naar verlangen?! 
 Echt daar moeten wij voor gaan. 
  
 God heeft zich gemanifesteerd door de mens. 
 Allemaal goden, dat was zijn wens. 
 Och, wij moeten nog zoveel leren, 
 Om slechte dingen de rug toe te keren. 
  
 Met vallen en opstaan zal het gaan. 
 Waar halen we de kracht vandaan? 
 De evolutie zal ons dwingen 
 
 Om meer op zoek te gaan naar goede dingen. 
  
 De vele levens zijn niet overbodig. 
 Beslist die hebben wij hard nodig. 
 Laten we voor de liefde openstaan. 
  Ons leerproces zal sneller gaan. 
  
 Als onze taak op aarde dan is volbracht, 
 Is er het Licht en de universele Liefde, die op ons wacht. 
 Nog miljoenen jaren zullen we daarna verder gaan, 
 Om met je tweelingziel in het Goddelijk Al te staan. 
  
 Om eeuwig bij elkaar te horen 
 Door splitsing uit dezelfde cel eens geboren. 

Afbeelding invoegen
  ZOMAAR EEN DAG. 
  Zomaar een dag heb ik gekozen, 
 Om eens tot mezelf te komen. 
 Nu wil ik echt eens stil blijven staan, 
 Waar komt alles toch vandaan? 
  
 Het leven is aan ons gegeven, 
 Om liefde en verdriet te mogen beleven. 
 Het ochtendgloren kleurt de hemel in allerlei kleuren, 
 Wat staat me deze dag te gebeuren? 
  
 Dankbaar moet ik zijn om dit te mogen zien, 
 Wie weet voor de laatste keer misschien. 
 De zon komt op: Een prachtig gezicht. 
 Dankbaar moet ik zijn voor dit gratis licht. 
  
 Zon of regen, het maakt niet uit. 
 Steeds neem ik weer een nieuw besluit. 
 Met deze dag wil ik nu omgaan, 
 Om na te denken over mijn bestaan. 
  
 
 Eens is mij dit prachtig leven gegeven 
 Om mijn evolutie te beleven. 
 Danken moet ik de GOD van mijn bestaan om dit te beleven. 
 Daarom probeer ik ieder mens een beetje liefde te geven. 
  
 Als de schemer ons land weer gaat bedekken, de duisternis komt, 
 ,Het gezang der vogels langzaam verstomd. 
 Dan leg ik me neer om te slapen in de nacht. 
 Daarom heeft GOD licht en duisternis gebracht. 
  
 Zo gaan de dagen steeds maar voort. 
 Dankbaar moet ik zijn voor dit aardse oord. 
 Dankbaar voor elke dag die mij wordt gegeven, 
 Om liefde aan alle mensen te geven. 
  
 Want dat is de kern van mijn bestaan, 
 Liefdevol met mijn medemens om te gaan. 
 Door zo mijn dagen vol te maken, 
 Zal de Goddelijke Wereld steeds over mij waken. 

Afbeelding invoegen
MIJN VIER JAARGETIJDEN.
Vier jaargetijden markeren mijn leven, 
Op het levenspad met vele wegen. 
In het voorjaar is dit pad ontstaan, 
Vrij om te kiezen hoe ik wou gaan. 

Die vrijheid werd mij meegegeven, 
Om te kiezen uit die vele wegen. 
In de lente was ik jong en blij, 
Met een geliefde aan mijn zij. 

Niets leek me meer te kunnen storen, 
Een leven lang dat zijn de woorden. 
De winter ver weg, die komt nooit aan, 
De zomer ja daar denk ik aan. 

Een leven lang klinkt in mijn oren, 
Altijd zomer dat wil ik horen. 
Vol kracht en moed ga ik mij begeven, 
Want de zomer wil ik echt beleven.
 

De herfst ver weg in mijn bestaan, 
Nee daar denk ik nog niet aan. 
Toch verkleuren  de bladeren al aan de bomen, 
Zou voor mij de herfst toch komen? 

Ook dit jaargetijde geeft schoonheid aan mijn leven, 
Mij bespringt de angst van een heel lang leven. 
Dat heel vaak met ziekte gaat gepaard, 
Is mij zo'n leven echt wel waard? 

Aan de lente denk ik met weemoed terug,  
O wat ging de tijd toch vlug. 
Winter blijf ver weg van mij 
Hou mijn levenspad toch vrij. 

Als kristal licht schittert soms de zon, 
Ik wou dat hij maar bij me blijven kon. 
De koude winter maakt me bang, 
Nu merk ik dat ik aan het leven hang. 

Mijn vermoeide ogen gaan zich langzaam sluiten, 
Ik kan me bijna niet meer uiten. 
Op het juiste pad heb ik me nu begeven, 
Om uit te rusten van dit aardse leven. 

Een dag om even bij stil te staan, 
In mij evolutie zal ik verder gaan. 
Vrij van verdriet en vrij van pijn, 
Voor mij zal het nu steeds zomer zijn. 

Een heel groot wonder is geschied, 
Zo zie ik het eind van mijn levenslied. 

Afbeelding invoegen
  WINSTBEJAG. 
 
 Een materialistische wereld zien we om ons heen, 
 De mens voelt zich vaak eenzaam en alleen. 
 Tijd voor een ander is er niet. 
 Dat doet menigeen wel eens verdriet. 
  
 Aan welzijn wordt vaak niet gedacht 
 Geld moet er binnen worden gebracht. 
 Het winstbejag is al zo groot, 
 Mensen komen hierdoor in nood. 
  
 Lichaam en geest kunnen het niet meer aan, 
 Men komt buitenspel te staan. 
 Laten we beginnen anders te denken, 
 Aan onze medemens meer aandacht schenken. 
  
 Onze medemens wat liefde geven, 
 Een andere wereld zullen we dan beleven. 
 Laat geld onze gedachten niet gaan. overwoekeren, 
 Alleen door liefde geven is er  vooruitgang te boeken. 
  
 Steeds meer mensen zul je dan ontmoeten, 
 Die innerlijk hetzelfde zoeken. 

Afbeelding invoegen
 DE ZOMER.
  's Morgens, vroeg in het schemerlicht, 
 doen de vogels al hun plicht. 
 Een nieuwe dag kondigen ze aan, 
 allerlei melodieën klinken door mijn slaapkamerraam. 
  
 Ze danken de Schepper voor een nieuwe dag, 
 dat de mens daar ook eens vaker aan denken mag. 
 De zon verwarmt behaaglijk mijn huid, 
 zoveel energie straalt deze planeet naar ons uit. 
  
 Een ontbijt 's morgens, vroeg op ons balkon, 
 ook dat danken we aan die lieve Zon. 
 Heel de natuur kijkt me lieflijk aan, 
 als ik de bloemen in al hun pracht zie staan. 
  
 De avond valt, de schemering komt, 
 het vogelgezang dat langzaam verstomt. 
 Met een vredig en dankbaar gevoel kan ik slapen gaan, 
 om morgen weer fit op te staan. 
  
 Dit alles wordt ons toch maar gratis gegeven, 
 dat iedereen het ook zo mag beleven.  

Afbeelding invoegen
DE HERFST. 
  De zomer begint aan zijn laatste dagen, 
 het groen gaat langzaam weer vervagen. 
 Prachtige kleuren komen er dan ,voor in de plaats, 
  de herfst wordt langzaamaan de baas. 
  
 ook dit jaargetijde heeft zijn bekoorlijkheden, 
 voor de toekomst en het heden. 
 Paddenstoelen verrijzen uit de grond, 
 ik wist niet meer dat ik die zo prachtig vond. 
  
 In alle vormen en maten zie je ze s!aan, 
 waar komen ze toch zo snel vandaan? 
 De dauw ligt vaak 's morgen over het gras, 
 de spinnen zijn ook in hun sas. 
  
 Overal zie je ze kruipen en zijn ze aan het werk, 
 niet aan tijd gebonden maar onbeperkt. 
 Uit al die dingen komt duidelijk naar voren, 
 dat er weer nieuw leven word geboren. 
  
 Dit alles geeft mij weer duidelijk aan, 
 dat er evolutie is in elk bestaan. 
  Zo komt ook de mens eens in de herfst van zijn leven, 
 die ook met bekoorlijkheden is omgeven. 
  
 Als we deze gedachten immer bij ons dragen, 
 is dat een antwoord op veel van onze vragen. 

Afbeelding invoegen
LENTE. 
 
 De winter heeft zijn jasje uitgedaan 
 De lente komt er nu weer aan 
 De winter heeft bijna afgedaan 
 De sneeuwklokjes kondigen het al aan 
  
 Nieuw leven zien we weer ontstaan 
 Wat dood leek komt er toch weer aan 
 Alles komt nu weer tot leven 
  Om de lente weer iets moois te geven 
  
 Het eerste groen zie ik aan de bomen 
 Er is weer leven ingekomen 
 Nog even en alles is weer groen 
 De winter ligt achter ons, dat was toen 
  
 Ook de mens komt dan weer echt tot leven 
 De lentekriebels doet hen beven 
 Het gevoel begint in hen te groeien 
 Net zoals de bloemen weer gaan bloeien  
   
 De zon verwarmt de mens van buiten 
 Dat tonen ze door vreugde te uiten 
 Het lentegevoel zo prachtig aan ons gegeven 
 Bepaald deze maanden weer ons leven 
  
 Laat de lente ook ons hart verwarmen 
 Toon aan uw medemens erbarmén 
 Dan heeft de lente echt een doel 
 Dat is het wat ik ermee bedoel. 

Afbeelding invoegen
  VREDE. 
  In gedachten zit ik vaak te dromen 
 Wanneer mag de vrede nou eens komen? 
 Waarom is de afgunst toch zo groot? 
 Eens gaan we toch weer allemaal dood. 
  
 Al het aardse moeten we dan achterlaten 
 Dus geen reden om een ander te haten 
 Vrede kan er alleen maar zijn 
 Door niet te kijken naar mijn en zijn 
  
 Ieder mens heeft recht op vrede 
 Daarom deel ik u dat mede 
 Probeer het naar uw medemens uit te dragen! 
 Daar wil ik u zo graag om vragen! 
  
 Iedereen wil graag in vrede leven 
 Ga daarom het eerste teken geven 
  Ga er in je omgeving aan werken 
 Dan zul je snel de werking merken. 
  
 Wat u nu doet moét u zelf maar weten 
 Ik hoop dat u deze oproep niet zult vergeten 
 VREDE, VREDE, voor iedereen hoor! 
 Gaat u ook met mij daarvoor? 
  
 Laat het een ander dan ook merken 
 Dat u hem die vrede echt wil schenken 
 Dit vraag ik u en is mijn wens 
 Vrede op aarde voor ieder mens. 

Afbeelding invoegen
LIEVE FLEUR.
Je vader en moeder zijn ontzettend blij,
Met zo’n lief klein engeltje erbij.
Broertje Sem is al heel bijzonder,
Maar jij bent ook een heel groot wonder.

Uit twee celletjes ben jij ontstaan,
Van Gene Zijde kwam jij vandaan.
Een groot wonder dat je ouders mochten beleven,
Is jou het aardse leven geven.

Aan liefde zal het je niet ontbreken,
Dat hebben je Opa en Oma al lang bekeken.
Ja, je hebt het echt getroffen,
Je had niet beter kunnen boffen.

In een beschermde omgeving  mag je op gaan groeien,
Zodat je innerlijk volop kunt gaan bloeien.
Dat je leven een paradijs mag zijn,
Zonder zorgen, zonder pijn.

Dat je glimlach mensen mag verwarmen,
En dat deze je spontaan gaan omarmen.
Wij hopen dat liefde jou mag omringen,
En nog veel meer van die mooie dingen.

Dat jij deze wereld iets mag geven,
Waar ze mee verder kunnen in hun leven.
Heel veel mensen staan te smachten,
Op een beetje LIEFDE te wachten.

Laat je hartje licht uitstralen,
Waar zoveel mensen steeds naar talen.
Dan sta je in je leven nooit alleen,
Dan zijn er altijd graag mensen om je heen.

Blijf van lieve dingen dromen,
Die zullen dan zeker tot je komen.
Uit liefde is dit voor jou geschreven,
Als wens voor heel je verdere leven.
Afbeelding invoegen

LIEF BRUIDSPAAR.
Geen 40, 25, of twaalf en een half jaar, 
Jullie zijn vanaf nu pas definitief bij elkaar.
Vandaag is jullie lot bezegeld,
Zijn jullie met elkaar vereeuwigd.

Het Nigra-gezin is uitgebreid,
Liny heeft ons met een partner verblijd.
Ton is officieel bij ons komen wonen,
En heeft afscheid van Nijverdal genomen.

Ton, je nam een verstandig besluit,
Hier erin en daar eruit.
Nu nog even je huis verkopen,
Zodat alles op rolletjes kan lopen.

Liny, je moet wel flink gaan trainen,
Wil je Ton bij blijven benen.
Eerst komt Ton, dan een hele tijd niets,
Daarna pas kom jij eraan op de fiets.Ja Liny, je hebt het nu prima voor elkaar,
’s Morgens Debbie uitlaten: Op een uitzondering na.
Dat heeft Ton van je overgenomen.
Is het zo moeilijk je bed uit te komen?

Krijgt Debbie wel genoeg te eten,
Of wordt ze af en toe vergeten?
Brood waar de eenden hun snavel voor wegdraaien,
Daar is Debbie bij als de haaien.

Liny is koopvrouw in hart en nieren,
Kan zelfs presentjes leuk versieren.
Jam, honing en grote flessen wijn,
Een supermarkt zou er trots op zijn…

Dat Liny imker is, weet bijna iedereen,
Maar de bijen zijn niet meer alleen.
Ze heeft er andere insecten bij gekregen,
Die ze dagelijks voelt bewegen.

Vlinders die kriebelen in haar buik,
Nee, die willen er voorlopig niet uit.
Daar moet ze dus mee leren leven,
Gratis vlinders: Uit liefde gegeven.
Afbeelding invoegen
Kerstwens 2012.
Lieve mensen heb respect voor elkaar,
En vlieg elkaar niet voor het minst of geringst in het haar.
Het Kind dat met Kerstmis is geboren,
Liet ons een andere boodschap horen.

Geen strijd geen oorlog of geweld,
Waar de wereld nog steeds mee wordt gekweld.
Hebzucht en geld voeren vaak de boventoon,
Voor velen is dat het belevingspatroon.

Iedereen spreekt dat het moet veranderen,
Maar legt de verantwoording neer bij anderen.
Laten wij het voorbeeld geven,
Door niet als kat en hond te leven.

Wie respect en LIEFDE voor een ander kan tonen,
Zal zichzelf hiermee rijkelijk belonen.
Want alles voor een ander gedaan,
Komt in veelvoud weer bij ons aan.

Probeer mensen in uw hart te sluiten,
Heet welkom en laat niemand buiten.
Afbeelding invoegen
KERSTGEDACHTEN.
De tijd van bezinning breekt weer aan.
Laten we er even stil bij staan.
Een kind, geboren eeuwen geleden,
Wordt door velen nog aanbeden.

Hij bracht ons een boodschap voor de eeuwigheid:
Leven in LIEFDE, zonder strijd.
Hij zegt: Neem ieder bij de hand,
Want Ik ken geen vaderland.

Ik heb u het voorbeeld gegeven,
Heb lief al Mijn leven.
Allen zijn kinderen van Mijn Vader:
Een stukje van Zijn Levensader.

Straks gedenken jullie Mijn geboorte op aarde,
Zonder LIEFDE heeft het geen waarde.
Vier het Kerstfeest in die geest,
Dan is Mijn geboorte niet voor niets geweest.

2011 komt in onze gedachten.
Wat kunnen we dit jaar verwachten?
Onze wensen voor u in het komende jaar:
Héél véél  LIEFDE, gezondheid en vrede met elkaar!
Afbeelding invoegen
JEUS. (Jozef Rulof).
  Jozef Rulof die was al lang uitverkoren 
 Om in 's Heerenberg te worden geboren 
 Een bijzonder kind, een bijzonder wezen 
 Ja: dat was dat jonge leven 
  
 Hij speelde met kinderen van Gene Zijde 
 Op de Montferlandse weide en heide 
 Op geestelijk gebied was hij niet dom 
 Maar op de school verschrikkelijk stom 
  
 Zijn gedachten waren met bovennatuurlijke dingen bezig 
 Daarom was hij op school in gedachten heel vaak afwezig  
 Zelfs de pastoor kon met hem niets beginnen 
 Om de ziel van Jeus voor zijn God te winnen 
  
 In het bos daar bracht hij heel veel door 
  Met zijn hondje Fanny in zijn spoor 
  Leren was niet aan hem besteed 
 Omdat hij het aardse toch steeds weer vergeet 
  
 Van Gene Zijde werd hij geïnspireerd 
 Hem werden geestelijke dingen geleerd 
 De maatschappij kon hem niet boeien 
 Dat vond Jeus maar tijd verknoeien 
  
 Later is hij uit 's Heerenberg weggegaan 
 In Den Haag vond hij toen zijn bestaan 
 Een heel nieuw leven in een grote stad 
 Waar hij geen echte binding mee had 
  
 Als taxichauffeur heeft hij daar mogen leren 
 Hoe het is om in zo'n maatschappij te verkeren 
 Daar zag hij van velen de innerlijke graad 
 Met andere woorden hun bewustzijnsstaat  
   
 Zijn geestelijke ontwikkeling ging gestadig voort 
 't Is de omgeving die steeds vaker van hem hoort 
 Meester Alcar trok hem vaak op in zijn leven 
 Hij mocht ook andere mensen in liefde genezen 
  
 Vele boeken, werden door hem geschreven 
 Om de mens te vertellen over een geestelijk leven 
 Hij vertelde de mensen, u leeft eeuwig voort 
 En dat reïncarnatie daarbij behoort 
  
 Een schat aan wijsheid staan in zijn boeken 
 Voor de mens die oprecht daarna gaan zoeken 
 Daarvoor gaf hij alles in zijn leven 
 Om de mens die wijsheid mee te geven 
  
 Op de juiste tijd is hij overgegaan 
 Maar zijn boeken zullen altijd blijven bestaan 
 De Eeuw van Christus heeft reeds lang een aanvang genomen 
 Geen mens die er ooit aan zal ontkomen 
  
  Als ik dit schrijf zit ik in Montferland 
 Ik voel me verbonden met dit stukje land 
 Door vogels en serene rust omgeven 
 Vertelde ik u van Jeus zijn leven. 
Afbeelding invoegen
OMDAT IK ANDERS DENK.
Heel vaak wordt ik voor gek versleten,
Omdat ik denk het anders te weten.
Ik neem niet alles klakkeloos meer aan,
Ik wil weten, waar het komt vandaan.

Velen denken ik klets maar wat,
Omdat het niet in hun straatje past.
Zij wachten het LAATSTE OORDEEL wel af,
Wie verdoemt is gaat naar de hel, paf paf!

Zij denken: alle beentjes worden weer opgezocht,
Al wordt u gecremeerd God maakt ze toch.
Eeuwig branden in het helse vuur,
Die gedachten maakt velen overstuur.

Zou dat een God van LIEFDE zijn?
Zoals Hij wordt beschreven door groot en klein.
Een God die eeuwig het gejammer aan moet horen,
Van hen die van geen God wilden horen.

Weet u wel zeker dat het zo is?
Ik zeg u: U hebt het volkomen mis.
Als ik de mens iets anders wil laten geloven,
Behoren de meesten tot de doven.

Nee: ze willen me niet verstaan,
Met een God van wraak liever verder gaan.
Mensen leer toch zelf eens denken,
Dat zal u de echte waarheid schenken.

Een God die verdoemt komt er bij mij niet in,
In zo’n figuur heb ik geen zin.
Ik ken geen God van eeuwige wraak,
Of nog meer van dat onnozele gepraat.

Mijn God is eerlijk, liefdevol en oprecht,
Voor Hem is de mens niet slecht.
Mijn God heeft geen hel meer nodig,
Hel en verdoemenis, totaal overbodig.

Mijn God zegt: kom tot Mij kind,
Goed of kwaad, ik ben u gunstig gezind.
In LIEFDE zal Ik u allen ontvangen,
Ik ken geen rangen en geen standen.

Lijkt het u wat die God van mij?
Ja u bent in alles vrij.
Als u mij nu nog uit wilt lachen,
Zal u na de dood, de waarheid wachten.

Als u voorgoed aan Gene Zijde komt,
Dan staat u daar, totaal verstomd.
Dan weet u, ik heb u niet bedrogen,
Of het één of ander voorgelogen.

Wat ik u jaren lang probeerde te vertellen,
Over God met zonder brandende hellen.
Zult u nu ook naar het land der fabels verwijzen,
Want de waarheid zal in uw geest verrijzen.

Afbeelding invoegen

IK BEN VERANDERD! 
  Vroeger wou ik iedereen overtuigen 
 Ze zouden voor mijn 'waarheid' buigen 
 Alles wat ik zei was waar 
  . Geen mening van een ander, vergeet het maar 
  
 Anders denkenden zag ik liever niet in mijn straatje 
 Met hun maakte ik liever geen praatje 
 Dat kwam niet in mijn kraam te pas 
 Iemand die anders denkend was 
  
 Ik maakte mezelf het leven zuur 
 Steeds liep ik weer op tegen die verrekte muur 
 Waarom kon ik hun mening niet respecteren? 
 Misschien kon ik er nog wel wat van leren! 
  
 Na jaren is er toch verandering gekomen 
 Ik hoef niet altijd meer over dingen te bomen 
 Mijn overtuiging, ja, die is er nog wel 
 Maar dat laat ik nu blijken iets minder fel 
  
 Soms steekt het duiveltje de kop weer op 
 En zit ik er toch weer bovenop 
 Toch ben ik steeds weer aan het proberen 
 Mijn mening een ander niet aan te smeren. 
  
 Een ander zijn mening mag er nu ook zijn 
 Ik reageer niet meer met zo'n venijn 
 Mijn omgang met mensen die mijn mening niet delen 
 Kan me echt zoveel nu niet meer schelen.
Afbeelding invoegen
WATER.  
Peinzend sta ik aan de waterkant 
 Wat is er met me aan de hand? 
 Mijn gedachten zijn heel erg afwezig 
 Waarom houdt water me toch zo bezig? 
  
 Bijna ieder mens vind water prachtig 
 Ja, het water is almachtig 
 Want wij kunnen er niet zonder 
 Het is en blijft een machtig wonder 
  
 Jong en oud we hebben plezier 
 Zoeken vaak bij het water ons vertier 
 Vissen, zwemmen, baden of varen 
 Wat mooi zijn toch die woelige baren. 
  
 Water bepaald of we kunnen leven 
 Daarom is het ons door God gegeven 
 Ver terug moet ik nu gaan 
 Waar komt het water nu vandaan? 
  
 Ook water is op de Maan ontstaan 
 Uit dat water kwam ook ik vandaan 
 Daarom is water voor mij zo bijzonder 
 Alles ontstond in dat waterwonder 
  
 
 Het visstadium heb ik daar mogen beleven 
 Door de Evolutie werd ik gedreven 
 Nadat ik dat alles had afgelegd 
 Kwam ik via Mars op de Aarde terecht 
  
 Nog steeds blijft het water me fascineren 
 Hierdoor heb ik dus mogen leren 
 Dat water een deel is van het geheel 
 Water blijft altijd actueel. 

Afbeelding invoegen
 MIJN OGEN.
  Mijn ogen die ik heb gékregen 
 Kijken als ieder ander in dit leven 
 Alles wat ik zie dat zie ik echt 
 Dat weet ik zeker heel oprecht 
  
 Dus mijn ogen die zijn heel normaal 
 Wat dat betreft geen apart verhaal 
 Toch zie ik 's avonds iets heel bijzonder 
 Nee het is beslist geen wonder 
  
 Als de Zon is ondergegaan 
 En de straatlantaarns gaan aan 
 Ja, dan zie ik mooie dingen 
 Innerlijk kan ik dan wel zingen 
  
 Gekleurde ringen om ieder licht 
 Bepalen dan mijn vergezicht 
 Zelfs de Maan wordt dan omringd 
 Ja dan voel ik mij blij als een kind 
  
 Je mag aura's zien hoor ik mensen zeggen 
 Nee, dat kan ik niet weerleggen 
 Ik aanvaard die gekleurde ringen maar 
 Ik zie ze echt dus voor mij is het waar. 

Afbeelding invoegen
GEESTEN. 
 Geesten komen steeds voor in ons leven 
 Goede en slechte kom je tegen 
 Ze proberen je innerlijk te raken 
 Voor goede en voor kwade zaken 
  
 
 Het is maar waar je voor openstaat 
 De onzichtbare geesten zijn steeds paraat 
 Met miljarden zijn ze hier op Aarde 
 Je kunt wel spreken van een geestenparade 
  
 Sommigen proberen bij je binnen te dringen 
 Je te beïnvloeden voor kwade dingen 
 Ben je door een geest bezeten 
 Dat voel je en dat kun je weten 
  
 Dan wordt er door jouw lichaam geleefd 
 Voor niets wordt er dan meer gevreesd 
 In alles kunnen ze jou bewerken 
 In veel dingen ben je niet te beperken 
  
 Doch er zijn ook veel goede geesten 
 Daarvoor hebben wij niets te vrezen 
 Vaak kunnen ze ons niet bereiken 
 Maar ze weten niet van wijken 
  
 Steeds blijven ze het maar proberen 
 Zodat we van hun zouden kunnen leren 
 Dat de dood echt niet bestaat 
 Maar dat het leven verder gaat 
  
 
 Ze willen zo graag met ons praten 
 We hebben het niet in de gaten 
 Onze afstemming op hen is niet genoeg 
 Ze zijn er vaak dus nog te vroeg 
  
 Het zijn familieleden die zijn overgegaan 
 Van Gene Zijde komen zij vandaan 
 Ze willen ons zo graag beschermen 
 Ons over ons innerlijk ontfermen 
  
 Het doet hen vaak heel veel verdriet 
 Maar helaas: ook dat voelen wij niet 
 Maar zolang wij de aarde niet hebben verlaten 
 Proberen ze toch met ons te praten 
  
 Soms krijgen we een  ingeving of gevoel 
 Weet u wat ik daarmee bedoel? 
 Een geest van Gene Zijde heeft contact gekregen 
 Was even één met ons aardse leven. 

Afbeelding invoegen
DE DOOD. 
  Laat de dood uw leven niet verknallen 
 Of het door Magere Hein vergallen 
 Waarom angstig zijn voor de dood? 
 Bent u nu al in ademnood? 
  
 Toen u op aarde bent geboren 
 Wist u dat de dood erbij zou horen 
 Nee, hij is niet te ontvluchten 
 Dat doet mij van verlichting zuchten 
  
 Zou u eeuwig op deze aarde willen leven? 
 Door verdriet en ellende vaak omgeven 
 Nee, ik zal er niet van balen 
 Als Magere Hein me eens komt halen 
  
 Wist u wel, hij is mijn vriend! 
 Omdat hij zich van eerlijkheid bedient 
 Niemand kan aan hem ontkomen 
 Als hij eenmaal bij je is aangekomen 
  
 Veel meer angst heb ik om ziek te sterven 
 Dat kan mijn doodgaan wel bederven 
 Om door een ziekte weg te teren 
 Dat kan ik moeilijk accepteren 
  
 Maar het woordje doodgaan ken ik niet 
 Dat komt omdat ik het anders zie 
 Doodgaan heb ik omgekeerd 
 Nieuw leven heb ik nu geleerd 
  
 
 De dood is alleen maar om in te slapen 
 Aan Gene Zijde weer ontwaken 
 Als u ook zo tegen de dood aan gaat kijken 
 Zal de angst voor de dood u niet bereiken. 

Afbeelding invoegen

  OORLOG. 
  Mijn hele leven hoor ik dat mensen vechten 
 Maar, wat willen ze beslechten?' 
 Overal wordt om gevochten 
 Ook omdat ze elkaar niet mochten? 
  
 Soms gaat het om land, dan om geloof 
 Voor advies van anderen zijn ze doof 
 Hoe vaak wordt God er niet bijgehaald 
 Alsof ze door Hem worden betaald 
  
 Soms hoor ik nog zo'n mooie kreet 
 Vechten voor je vaderland zoals dat heet 
 God heeft geen grenzen vastgesteld 
 Is u dat dan nog nooit verteld? 
  
 De hele wereld is voor iedereen 
 En niet voor enkelingen alleen 
 Veel mensen worden afgeslacht 
 Aan wie ze doden wordt niet gedacht 
  
 Ja, soldaten worden bijna gehypnotiseerd 
 Aan doden doen ze toch niets verkeerd? 
 Voor hun vaderland vechten op leven en dood 
 Schiet je vijand maar vol met lood 
  
 Zolang de mens zich niet gaat bezinnen 
 Helpen protesten niet tegen die dingen 
 Ze moeten zelf ophouden met dromen 
 Dat er door oorlog te voeren ooit vrede zal komen 
  
 
 Laten alle soldaten massaal nee gaan zeggen 
 En weigeren om nog langer te vechten 
 Dan heeft geen oorlog meer kans van slagen 
 Daarom wil ik u dat nadrukkelijk vragen. 

Afbeelding invoegen
 GEBEDSGENEZERS. 
  In naam van God gaan ze mensen genezen 
 Dat denken ze al is het voor even 
 God en Jezus worden aangeroepen 
 Ze werken vaak voor grote groepen 
  
 U bent genezen is hun kreet 
 Hebben ze u niet een beetje beet 
 Teleurgesteld druipen velen van u af 
 Genezing kon er bij God niet af 
  
 Waarom de ene wel en de andere niet? 
  't Is vaak hetzelfde levenslied 
 De ene is zogenaamd genezen 
 De ander houdt zijn ziekte heel zijn leven 
  
 Dacht u dat God op zo'n manier ging werken? 
 De één genezen en de ander maar laten verrekken 
 Nee God die maakt geen onderscheid 
 Het doet Hem wel verdriet als u pijn lijdt 
  
 Maar van Hem hoeft u geen wonderen te verwachten 
 U kunt zich genezen door uw eigen krachten 
 Uitzonderingen worden door God nooit gemaakt 
 Niemand wordt door hem aangeraakt 
  
 
 Het geloof in u kan u genezing geven 
 Een verandering in uw ziekte in dit leven 
 Verbetering of genezing bracht u zelf tot stand 
 Een gebedsgenezer heeft daarin niet de hand. 

Afbeelding invoegen
 GELUK EN GELD. 
  Zoekt u het geluk bij goederen en geld? 
 Is het dat alleen wat voor u telt? 
 Dan mist u heel wat in uw leven 
 Hiermee kunt u geen écht geluk beleven 
  
 Al lijkt het zo: pas op, kijk uit 
 Vaak wilt u steeds een grotere buit 
 Steeds maar meer, het houdt niet op 
 Uw hoofd dat steekt al in een strop 
  
 Heeft geld u in de greep genomen 
 Valt aan de hebzucht niet meer te ontkomen 
 Uw vermogen dat moet steeds maar groeien 
 Echt geluk kan u niet meer boeien 
  
 Want daar heeft u de tijd niet voor 
 De cijfertjes ja, die gaan maar door 
 Je zou je status eens kunnen verliezen 
 Dan kunt u inpakken met uw biezen 
  
 Is straks uw leven op aarde afgelopen 
 Dan kunt u voor uw geld niets meer kopen 
 Alles wat u hebt verworven in uw aards bestaan 
 Ja, daar hebt u niets meer aan. 
  
 Nu doe ik u even uit de doeken .... 
 Waar u het echte geluk moet zoeken 
 Zoek het geluk bij uw medemens 
 Dat geluk is het wat ik u toewens 
  
 Want daaruit kan iets moois ontstaan 
 Daar tippen geld en goederen niet aan 
 Dat geluk kan je hart in vuur en vlam doen raken 
 Alles in je doen ontwaken 
  
 Zo'n geluk daar moet je je voor geven 
 Niet voor geld en goederen in je leven 
 Als ieder mens tot dit inzicht zou komen 
 Was er van een aards paradijs te dromen. 
Afbeelding invoegen
 AANDACHT. 
  Voelt u zich vaak eenzaam en alleen? 
 Met zo veel mensen om u heen? 
  Ja, ieder mens gaat zijn eigen weg 
 Aan een medemens denken, kom nou zeg! 
  
 Weet u nog hoe uw buren heten? 
 Of bent u dat ook al vergeten? 
 Groet u elkaar nog wel op straat? 
 Of als u bij de liftdeur staat? 
  
 Weet u of er zieken zijn in uw omgeving? 
 Of hoort dat niet bij uw beleving? 
 Houdt u rekening met een ander? 
 Of geldt dat niet meer voor elkander? 
  
 Laten we een nieuwe weg inslaan, 
 Door wat meer met een ander om te gaan. 
 Wat meer belangstelling gaan tonen,
 Er zal u niets mee overkomen. 
  
 Als we met z'n allen dit proberen, 
 De eenzamen het gezicht toe te keren. 
 Hen een beetje aandacht te gaan schenken,
 Dat kunt u toch ook wel bedenken! 
  
 Aandacht hebben voor alles wat leeft, 
 Aandacht die u oprecht geeft. 
 Dat heeft een mens ja altijd nodig,
 Aandacht geven: nooit overbodig. 

Afbeelding invoegen
 TELEURGESTELD. 
  Bent u wel eens teleurgesteld in het leven? 
 Waarbij u een ander de schuld wilt geven? 
 Denkt u wel eens van: waarom ik? 
 Waarom zoveel onbegrip? 
  
 Zijn uw verwachtingen soms ook te hoog? 
 Waardoor u tegen dit onbegrip aanvloog? 
 Wat verwacht u toch van andere mensen? 
 Dat ze allemaal denken naar uw wensen? 
  
 Iedereen heeft vaak andere meningen 
 Of kan zich niet met u verenigen 
 Maar dat is niet iets om te treuren 
 Want dat kan iedereen gebeuren 
  
 Teleurstellingen horen bij ons leven 
 Niets wordt u voor niets gegeven 
 Van teleurstellingen valt dus goed te leren 
 Dat we de gedachten soms niet kunnen keren 
  
 Uw gedachten zijn soms niet als van een ander 
 Hou ze daarom uit elkander 
 Heb respect voor ieder zijn keuze 
 Dat is deze keer mijn leuze. 
Afbeelding invoegen
DAG ZOMER WELKOM HERFST.
Wie klopt daar nu weer op de deur?
Wekt mij uit mijn vrolijk humeur
De zomerzon kijkt om de hoek
Brengt me even een laatste groet

Hij wou niet stiekem de benen nemen
Zodat hij plotseling was verdwenen
Een waardig afscheid, zoals het hoort
Daarom dat het me ook niet stoort

Ik zag het al wel aan de bomen
Waar meer kleur in begon te komen
Hij zegt gegroet tot volgend jaar 
Hopelijk zien we dan elkaar

Mijn naamgenoot zal je nu verwarmen
Heet hem welkom met open armen
Hij brengt weer nieuwe dingen in het leven
Die in de zomer zijn weggebleven

Waar in het bos gisteren nog niets stond
Komen nu de paddenstoelen uit de grond
Zo plotseling uit het niets vandaan
Heeft er gisteren niets gestaan?

De bomen staan er prachtig bij
Ook zij zijn nu, extra blij
Hun oude kleed begint te verkleuren
Om de mens een beetje op te beuren

Zo heeft ook de herfst zijn mooie dingen
Ze verwonderen mij vanbinnen
Zomerzon, ik hou je aan je woord
Tot volgend jaar, ik ga akkoord.

Afbeelding invoegen
  BLIJ ALS EEN KIND. 
 
 Blijdschap voel ik vaak vanbinnen 
 Dan wil ik wel een lied gaan zingen 
 Blijdschap voor alles wat ik bezit 
 Het is zo’n dagelijks begrip.
  
 
 De blijdschap gaat dan op en neer 
 Soms wat minder dan wat meer 
 Dat kind dat moet ik bij mij houden 
 Daar kan ik zeker op vertrouwen 
  
 Een kind vertrouwd onvoorwaardelijk op zijn ouders 
  Je kunt leunen op hun schouders 
 Zo steun ik op het leven hierna 
 Ik kan wel roepen hiep, hiep hoera 
  
 Ik ben ook blij voor andere mensen 
 Als er voldaan wordt aan hun wensen 
 Dat het leven voor hen prachtig mag zijn 
 Daar geniet ik ook van en vindt ik fijn 
  
 
 Ik hoop dat ieder een kind mag blijven 
 En niet naar een ander met de vinger gaat wijzen 
 Die kinderlijk blij en uitgelaten is 
 Dat is het wat ik vaak bij anderen mis. 

Afbeelding invoegen
 MIJN LEVENSWERK. 
  Aan mijn levenswerk ben ik laat begonnen 
 Wat ik vertel is niet verzonnen 
 Dag en nacht houdt het me bezig 
 Ook al ben ik niet aanwezig 
  
 Het is mijn allergrootste hobby 
 Waar ik overal mee lobby 
 Ik probeer mensen zo te raken 
 Dat hun innerlijke gaat ontwaken 
  
 Vierentwintig uur ben ik paraat 
 .
 Als het om mijn grote hobby gaat 
 Uren kan ik met mensen over die dingen praten 
  Omdat ik dat dan niet kan laten 
  
 Mijn website is daarbij mijn grote kameraad 
 Omdat mijn boodschap de hele wereld over gaat 
 Ik probeer een liefdesband te scheppen 
  En genegenheid op te wekken 
  
 Met mijn levenswerk komt ik nooit klaar 
 Want velen houden niet van elkaar 
 Toch blijf ik het maar weer proberen 
 Dat iemand er iets van mag gaan leren 
  
 Mij levenswerk kort samengevat 
 Waardeer ik als een grote schat 
 Het geeft ontzetten veel inhoud aan mijn leven 
 Ik zou u allen ontzettend veel LIEFDE willen geven 
  
 Als er eentje echt door wordt geraakt 
 Dan is mijn levenswerk geslaagd 
 Als ik dat weer een keertje lees 
 Is mijn levenswerk niet voor niets geweest 
  
 Wanneer ik straks dit aardse leven vaarwel ga zeggen 
 En ik u niets meer heb voor te leggen 
 Hoop ik dat mijn liefdesband u heeft gegrepen 
  Dat laat ik u nu vast even weten. 

Afbeelding invoegen
  VERDOEMENIS. 
  Gelooft u nog in verdoemenis? 
 Denkt u nog dat de hel er is? 
 Zou God wat mensen hebben laten ontstaan 
 Om voor eeuwig naar de hel te gaan? 
  
 Heb geen angst het is niet waar 
 Onze God dat is zeker geen Barbaar! 
 Wie heeft die onzin nou verzonnen? 
 Wie is daar ooit over begonnen? 
  
 Dacht u dat God u zo voor straf 
 Het eeuwig vuur te beleven gaf? 
 Zou een God van LIEFDE zo kunnen werken? 
 Om uw evolutie te beperken? . 
  
 En als ik fouten maak of me vergis 
 Kent mijn God noch geen verdoemenis 
 Nee, hij gaf ons eeuwig leven 
 Niet om ons naar de hel te begeven 
  
 Dus mens voor eens en voor altijd 
 God heeft geen hel of verdoemenis voorbereid 
 Laat die leugen van de kerk nu maar varen 
 Door uw achter de God van Liefde te scharen. 

Afbeelding invoegen
 IK GA NU SLAPEN. 
 De nacht die dient zich langzaam aan 
 Voor mij de tijd om slapen te gaan 
 Deze dag hoort bijna tot het verleden 
 En dan niet meer tot het heden 
  
 De zorgen zet ik van mij af 
 Heb ik wel zorgen vraag ik mij af! 
  Nee, ik wordt niet door zorgen geplaagd 
 Ook niet door het leven gejaagd 
  
 De slaap is om mij te herstellen 
 Wat ik overdag teveel wou vertellen 
 Mijn geest en lichaam komen dan in balans 
 Morgen krijg ik hopelijk een nieuwe kans 
  
 Zo ben ik iedere keer de slaap hoognodig 
 Me ertegen verzetten is overbodig 
 De slaap is ons door God gegeven 
 Om evenwicht te vinden in dit leven. 
  
  
GOEDEMORGEN. 
  Goedemorgen: weer een nieuwe dag 
 Wat fijn dat ik die beleven mag 
 Wat het wordt zal ik wel zien 
 Is het de laatste soms misschien? 
  
 Ik zal proberen mijn best te doen 
 In gedachten geef ik iedereen een zoen 
 Een zoen voor de mensen om mij heen 
 Wat fijn, ik ben dus niet alleen. 
  
 Iedereen wens ik goedemorgen 
 Dat ie mag verlopen zonder zorgen 
 Goedemorgen elke dag 
 Zolang ik hier nog leven mag. 

Afbeelding invoegen
  VAKANTIE. 
  Als we op vakantie gaan met z'n twee 
 Gaat er altijd steevast iets met ons mee 
 Ieder jaar, het wordt nooit vergeten 
 Misschien zult u het wel weten 
  
 Voor de boeken van Jozef Rulof is altijd plaats 
 Daarover bent u zeker niet verbaasd! 
 Kijkt de verveling eens een keer om de hoek 
  Dan pakken we een Jozef Rulof boek 
  
 Dan komt er weer stof om over te praten 
 We lezen weer dingen die ons innerlijk raken 
 Bijzondere teksten worden eruit gehaald 
 En door emoties aan ons vertaald 
  
 De verveling heeft plots voor ons afgedaan 
 Omdat we weer midden in het leven staan 
 Tranen komen soms kijken om de hoek 
 En dat door het lezen van een Jozef Rulof boek 
  
 
 Voor ons zijn ze op vakantie van onschatbare waarde 
 Omdat we nog leven op deze aarde 
 Het is en blijft een heel groot wonder 
 Ook in de vakantie kunnen wij er niet zonder. 

Afbeelding invoegen
  'WORDT WAKKER'. 
 
 Mens wordt wakker als u roept 
 Als u de God van al het leven zoekt 
 Hij is dagelijks om u heen 
 Nog nooit liet hij u dus alleen 
  
 Alles kunt u aan hem vragen 
 Nooit zal Hij u weg gaan jagen 
 Aan geld en goederen geeft Hij geen gehoor 
 Want daar is Hij de God niet voor 
  
 Hij wil ons in liefde laten leven 
 Daar heeft de Christus zich voor gegeven 
 Waarom blijven wij bij Hem vandaan? 
 Hebben wij Zijn boodschap wel verstaan 
  
 
 Als een goed mens wil hij ons graag zien 
 Dat we liefde geven bovendien 
 Dan zult u zijn innerlijke stem steeds duidelijker horen 
 Nee, lief mens u gaat nooit verloren. 

Afbeelding invoegen
 WONDEREN. 
  De wonderen die liggen op de straat 
 Overal: waar je zo gaat of staat 
 De meeste mensen zien ze niet 
 De wonderen die ik overal zie 
  
 Duizenden wonderen kan ik u verklaren 
 Ze zijn allen in mijn geheugen opgeslagen 
 Telkens word ik ermee geconfronteerd 
 0 wat voel ik me vereerd 
  
 Enkele voorbeelden ga ik nu geven 
 Van ons wonderlijke leven 
 Zie je de Aarde, die grote bal? 
 Die hangt daar los in het Heelal 
  
 Zo zijn er miljoenen andere planeten 
 Die in mijn wonder niet worden vergeten 
 De mens is ook zo'n heel groot wonder 
 Waarom voelt u zich niet zo bijzonder? 
  
Afbeelding invoegen
  HOOGMOED. 
  Hoogmoed ja, u weet het al 
 Hoogmoed die komt vaak ten val 
 Hebt u ook nog zoveel trots? 
 Gaat u door het leven als een rots? 
  
 Waarom meer zijn dan een ander mens 
 Straks komt u toch aan de grens 
 Ja het woord klinkt misschien gek 
 Vroeg of laat gaat u op de bek 
  
 Met hoogmoed maakt u weinig vrienden 
 Nee die zult u niet verdienen 
 Ze zullen u de rug toekeren 
 Uw gezelschap liever weren 
  
 Laat die hoogmoed nu snel varen 
 Kom een beetje tot bedaren 
 Wordt een mens als iedereen 
 Dan voelt u zich niet zo alleen 
  
 
 Vrienden en kennissen zullen u weer ontvangen. 
 Als u de hoogmoed hebt verbannen 
 Hebt u de hoogmoed weggedaan 
 Zult u weer beter in het leven staan. 

Afbeelding invoegen
 GOKKEN EN WEDDEN. 
  Heel veel mensen gokken met geld 
 Want ze zijn niet welgesteld 
 Overal wordt op gewed 
 Hun laatste stuiver wordt ingezet 
  
 
 Hun leven lang zijn ze er mee bezig 
 Voor andere dingen niet aanwezig 
 Altijd en eeuwig gevangen in het geld 
 Dat is het enige wat telt 
  
 Wat denken ze er mee te winnen? 
 Ja dat kan ik wel verzinnen 
 Ze willen er graag in zwemmen 
 Zichzelf ja mateloos verwennen 
  
 Rijkdom hun ultieme droom 
 Daarom gokken ze zonder schroom 
 Pas op dat het geen verslaving wordt 
 Doe uw gezin dus niet te kort 
  
 Beter nog, is er mee te stoppen 
 Maak niet alles naar de knoppen 
 Zonder rijkdom is prima te leven 
   
 Dat vertel ik u nu maar even 
  
 
 Als u denkt dat geld u gelukkig kan maken 
 Mag u die gedachte rustig staken 
 Waarom zet u niet op LIEFDE in? 
 Dan heeft uw inzet pas echt zin. 

Afbeelding invoegen
  VERGETEN EN VERGEVEN. 
  Soms zijn we het heel snel vergeten 
 Of: we willen het niet meer weten 
 Het wordt achter slot en grendel gedaan 
 Het leven moet toch verder gaan! 
  
 Ik maak een vergelijking met het weer 
 Het slechte ergert ons keer op keer 
 Doch breekt de zon weer eenmaal door 
 Dan is het slechte zo vergeten hoor. 
  
 Maar heeft een ander je iets aangedaan 
 Dat blijft het jaren in je geheugen staan 
  Genoegdoening wordt er soms gevraagd 
 Of je wordt voor het gerecht gedaagd 
  
 Laten wij een ander ook vergeven 
 Dat maakt het makkelijk in ons leven 
 Ieder mens kan fouten maken 
  Daar moeten we niet aan vast blijven haken 
  
 
 Vergeten en vergeven steeds maar weer 
 Al is het voor de duizendste keer 
 Als wij een ander zo behandelen 
 Zullen wij in rust en vrede wandelen. 

Afbeelding invoegen
 HAAT. 
 
 Haat is als een smeulend vuur 
 Het verteert je binnenste op de duur 
 Haat is een slechte bondgenoot 
 Het maakt je gevoel van binnen dood 
  
 Wie haat die kan geen liefde voelen 
 Het blijft maar door je hersenen woelen 
 Soms neemt het extreme vormen aan 
 Dat je die ander niet meer uit kunt staan 
  
 Haat gaat vooraf aan ergere dingen 
 Laten we ons dus alstublieft bezinnen 
 Straks loopt het helemaal uit de hand 
 Gebruik dus snel je beetje verstand. 
  
 
 Laat de haat niet je leven vergallen 
 En niet je goede humeur verknallen 
 Wie leert zonder haat te leven 
  Kan alles en iedereen vergeven. 

Afbeelding invoegen
ONZE KINDEREN. 
 
 Van het verleden hebben we kunnen leren 
 Hoe we het tij om kunnen keren 
 Met weemoed denk ik eraan terug 
 Och wat gaat de tijd toch vlug 
  
 Ik zie mijn kinderen 0 zo klein 
 Wat was het leven voor hun fijn 
 Zorgen hebben ze niet gekend 
 Maar ze werden ook niet verwend 
  
 Nu zijn ze groot en volwassen 
 Ik hoef niet meer op hen te passen 
 Hun vleugels hebben ze uitgeslagen 
 Soms komen ze nog dingen vragen 
  
 Normen en waarden hebben ze meegekregen 
 Om iets mee te doen in hun leven 
 Zo zullen ook zij moeten aanvaarden 
 Hoe belangrijk het is normen en waarden 
  
 Naar de kerk gaan  ze geen één van allen 
  Dat is hun niet zo goed bevallen 
 Ook zij zien de God die de kerk uitstraalt 
 Als een God die niet naar liefde taalt 
  
 In Jozef Rulof' s boeken 
 Zijn sommigen ook bezig uit te zoeken 
 Om de zin van het leven te begrijpen 
 Hem niet van angst te moeten knijpen 
  
 Elk van hun heeft een eigen karakter 
 Soms lag ik daar wel eens van wakker 
 Nu ik weet waar ze dat op hebben mogen bouwen 
 Zie ik alles tegemoet met veel vertrouwen. 

Afbeelding invoegen
CREMEREN. 
  Lieve mens laat u niet cremeren 
 U door het brandend vuur verteren 
 Christus gaf het voorbeeld aan 
  Laat uw lichaam niet tot as vergaan 
  
 Soms zit de geest aan het lichaam vast 
 Niet fijn als u dan wordt verast 
 De helse pijnen die u dan overkomen 
 Wens ik niemand toe in stoutste dromen 
  
 Als u wist wat u stond te wachten 
 Stond u het huilen nader dan het lachen 
 Luister toch het is nog niet te laat 
 Als u nu nog voor begraven gaat 
  
 Ook je aura wordt verbrand 
 Die ben je nodig aan de overkant 
 Nogmaals bedenk u duizend keer 
 Cremeren doet ontzettend zeer. 

Afbeelding invoegen
 ROUWEN. 
  Rouwen, een uiting van verdriet 
 Omdat je je dierbare niet meer ziet 
 Zo maar van je heengegaan 
 Wie heeft je dat nu aangedaan? 
  
 Hoe kom je er nu overheen? 
 Daar sta je nu dan, zo alleen 
 Je liefde die je altijd gaf 
 Nu sta je wenend aan het graf 
  
 Waarom doet dat heengaan zoveel pijn? 
 Je wou toch altijd bij hem/haar zijn 
 Het weerzien daar denk je nu niet aan 
 Toch zou hij/zij wel eens naast je kunnen staan 
  
 Het lichaam dat is nu begraven 
 De geest is terug naar veilige haven 
 Aan Gene Zijde zul je hem/haar weer ontmoeten 
 Daar hoef
 je beslist niet naar te zoeken 
  
 Sterven hoor dus bij het leven 
 Wat ons door God voor eeuwig is gegeven 
  Al uw geliefden ziet u weer 
 Doet uw hart nu iets minder zeer? 
  
 Rouwen ja, dat mag gerust 
 Voor uw innerlijke rust 
 Rouw niet te lang er bestaat geen dood 
 De God van al het leven is zo groot. 

Afbeelding invoegen
VOOR CARLA. 
  Op mijn werk heb ik je leren kennen 
 Dat was helemaal niet wennen 
 Toevallig kwamen we aan de praat 
 Ondanks dat toeval niet bestaat 
  
 Het begon over spirituele zaken 
 Waar ik vaak mee had te maken 
  Je luisterde met hart en ziel 
 Ik voelde dat het je beviel 
  
 Gesprekken over Gene Zijde 
 Over groene en kleurige weiden 
 Dan spraken we over mooie dingen 
 Die je hart van binnen deden zingen 
  
 Een Blik in het Hiernamaals gaf ik jou te lezen 
 Het veranderde je hele wezen 
 Dat God niet straft dat sprak je aan 
 Een eeuwig leven en verder gaan 
  
 Je kreeg op het leven een ander zicht 
 Het was nog meer op liefde gericht 
 Je ging een ander meer waarderen 
 Ook die mocht van zijn fouten leren 
  
 Ik zie je dagelijks nu niet meer  
 Die mooie gesprekken mis ik zeer 
 Maar we zullen elkaar niet vergeten 
 Dat laat ik je nu even weten. 
  
 
 Een prachtige ziel ben jij nog steeds 
 Dat ben je altijd al geweest 
 Een plaats in mijn hart heb jij gekregen 
 Voor altijd ja, voor heel mijn leven. 

Afbeelding invoegen
2011.
Spontaan stap ik door de deur.
31 december 2010, haalt me even uit de sleur.
Met weemoed denk ik even terug,
Wat ging het afgelopen jaar toch vlug.

Van enkelen heb ik afscheid moeten nemen,
Die zijn uit mijn leven verdwenen.
Met één had ik een goed contact,
Haar heengaan ging me aan het hart.

Mijn eigen zuster ging naar Gene Zijde,
Niet verwacht geen van beide.
Vaak sprak ik met haar over het leven na de dood,
Niets vermoedend, dat God zo snel besloot.

Zo kijkt iedereen anders op een jaar terug,
En denkt misschien, gelukkig is het achter de rug.
Lekker beginnen met een schone lei,
Zo kabbelt ook het komende jaar voorbij.

Dezelfde verwachtingen hetzelfde gevoel,
Iedereen heeft een eigen doel.
Of deze verwachtingen uit zullen komen,
Daarvan kunnen we alleen maar dromen.

Afbeelding invoegen

25 jaar Boekenwijzer.
LIEVE GIEL.
In april 1990 bracht jij de Boekenwijzer tot leven,
Om dit niet weer uit handen te geven.
Een gratis proefnummer werd gelanceerd,
En blijkbaar viel het niet verkeerd.


Ben je met Gene Zijde een overeenkomst aangegaan:
Zo lang ik kan, zal ik dit blijven doen voortaan?
Een gigantische klus en ontzettend veel werk,
Jij voelt je daarin ijzersterk.

Een blad dat dieper op levensvragen ingaat,
Zodat men beter begrijpt wat er in de Boeken staat.
De lezer kan zijn geheugen weer even opfrissen,
Bij het zien van de vraag en betekenissen.

Elk kwartaal een losse bijlage met Fundamenten,
Door velen gezien als steunelementen.
Teksten uit de Boeken voor ieder wezen,
Om deze eens rustig door te lezen.

De inleiding van de Boekenwijzer, een punt op zich,
Het is op de dagelijkse dingen gericht.
Hoe wij in het leven zouden moeten staan,
Dus iedereen heeft er wel wat aan.

Jouw gedichten zijn een ware inspiratiebron,
Voor het innerlijk leven een schoonheidssalon.
Niet om je met mooie woorden te paaien,
Maar om het innerlijk met LIEFDE te verfraaien.

In maart 2015 hebben we de 108e uitgave gehad
Voor mensen die de Boeken bestuderen een grote schat.
Alle vragen die door lezers worden gesteld,
worden beantwoord waarbij de bron wordt vermeld.

Veel kilometers zijn de laatste jaren verreden,
Om het blad met Ceciel in elkaar te smeden,
De Boekenwijzer werd zo een deel van je leven,
Hét middel om wijsheid aan de mensen door te geven.

Dit jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Van ons krijg je geen lintje als trouw onderdaan.
Wel 2 films die je aan zullen spreken door de kracht,
waarmee de hoofdpersonen veel tot stand hebben gebracht

Denk nou niet, wat hebben jullie veel uitgegeven!
Nee, plotseling kwamen de Airmiles tot leven.
 Ook wij moeten op de kleintjes letten,
Al willen we je graag helemaal in de bloemetjes zetten.

We hopen dat je met de Boekenwijzer "de 50” mag halen,
En Jozef Rulofs Boeken kunt laten stralen.
Zodat velen de Kennis van het Eeuwig Leven zal bereiken,
Dan kun jij tevreden kijken!!!
Afbeelding invoegen
65 jaar.
Mijn maatje en zielsverwant is vandaag jarig,
De lof voor haar is niet voorbarig.
Bijna een leven lang heeft ze mij terzijde gestaan,
Bij voor en tegenslag, bleef ze naast me staan.

Al meer dan vijftig jaar is ze nu bij mij,
Met de verkeringstijd erbij.
Vandaag wordt zij in het zonnetje gezet,
Ze verdient van mij een gouden vignet.

65 jaar is zij nu in dit leven op aarde,
Ze was voor ons gezin van grote waarde.
Nu krijgt ze AOW en een klein pensioen.
Daar moet ze het nu mee doen.

We hopen nog lang haar wijze woorden te mogen aanhoren, 
Waarom we op aarde zijn geboren.
Haar slogan is heb alles lief en houdt van elkaar,
Dat is en blijft haar liefdes gebaar.
Afbeelding invoegen
ARMOEDE. 
De één is rijk de ander arm, 
De één heeft het koud de ander warm. 
Een te groot verschil is het nog steeds, 
Ja, dat is altijd al zo geweest. 

Het gaat slecht in ons kleine land, 
De rijken zeggen: Niets aan de hand. 
Zij zitten opgesloten in hun gouden kooi, 
Het mindere vinden zij vaak een zooi. 

Wanneer zal het tij nu eens gaan keren? 
Dat de armen niets meer hoeven te ontberen. 
De rijken werken er niet aan mee, 
Met hun sluit je geen comprimé. 

Laten we de armoede gaan bestrijden! 
Het ikke ikke gaan vermijden. 
Iedereen heeft recht om behoorlijk te leven, 
Wilt u daar ook iets voor geven?  

De regering loopt met een blinddoek op, 
Of willen ze niet dat het stopt? 
Deze kloof tussen arm en rijk, 
Ligt nu nog binnen handbereik.

Laten we deze kloof versmallen, 
Zodat er niemand er meer in zal vallen. 
Een beter leven voor de armen, 
Opdat het hun hart ook mag verwarmen. 

Afbeelding invoegen
IK ZIE. 
Ik zie in het bos de kale bomen 
Dat doet me van de lente dromen 
Ik zie een vogel in de lucht 
Die neemt me mee in vogelvlucht 

Ik zie veel mensen om mij heen 
Voelt er zich misschien één alleen? 
Ik zie de maan aan de hemel staan 
Kom ik daar helemaal vandaan? 

Ik zie een trein gaan over het spoor 
Dinge ding dinge ding die gaat maar door 
Ik zie een auto op de straat 
De motor die blijft aan de praat 

Ik zie een vrouw is in verwachting 
Ik kijk er naar met heel veel achting 
Zou zij al praten met dit leven  
Als Gods geschenk aan haar gegeven 

Ik zie een baby in de kinderwagen 
Zal ik eens naar zijn gesteldheid vragen? 
Ik zie de moeder trots er achter 
Ze straalt, is dat niet prachtig! 

Ik zie een kind dat speelt op straat 
Of met andere kinderen lacht en praat 
Ik zie een hond die rent heen en weer 
Een blaf van blijdschap keer op keer 

Ik zie het heldere water in een beek 
waar ik mijn spiegelbeeld in vergeleek 
Ik zie een schilder in de wei 
Hij schildert wat eens gaat voorbij 

Ik zie bloemen staan in een vaas 
Waar ik me steeds weer over verbaas 
Ik zie die prachtige mooie kleuren 
Die mijn gemoed soms op kunnen beuren 

Ik zie mensen op vakantie gaan 
Waar komen ze allemaal vandaan? 
Ik zie verdriet op een gezicht 
de ogen wezenloos gericht 

Ik zie mijn maatje als mijn steun 
Waar ik soms wel eens op leun 
Ik zie mensen in hun invalidenwagen 
Om hun lichaam voort te dragen 

Ik zie zieken op hun bed 
dat is voor hun echt geen pret 
Ik zie dat sommigen het niet overleven 
Hun ziel wordt weer aan God gegeven 

Ik zie de mens in zijn laatste levensdagen 
Wat zou die zich nog af gaan vragen? 
Ik zie een begrafenisstoet naar het kerkhof gaan  
Het leven heeft voor hen afgedaan 

Ik zie een Engel in mijn dromen komen 
Die wil mij iets van Gene Zijde tonen 
Ik zie de mens in zomerland 
Lieflijk samen hand in hand 

Ik zie de mens voor eeuwig leven 
De Liefde Gods is hem omgeven 
Ik zie de mens steeds verder gaan 
Het Goddelijk Al roept zijn naam. 

Afbeelding invoegen
NOOIT MEER. 
Nooit meer, hoor ik mensen roepen 
Nooit meer oorlog, roepen groepen 
De Tweede Wereldoorlog bracht die kreet 
Jammer dat men die vaak vergeet 

Blijkbaar is men het al vergeten 
Hoeveel mensen hebben geleden 
Dat mag ons nooit meer overkomen 
Daar kun je nu alleen van dromen 

Ieder jaar wordt het herdacht 
Wat ons die oorlog heeft gebracht 
Heel veel ellende en verdriet 
Daarom zeg ik: Vergeet het niet 

Wie toen heeft geroepen: Dat nooit meer 
Is al weer bezig met de volgende keer 
Groepjes mensen willen weer terug 
Leggen bommen onder een brug 

Of ze blazen treinen op 
Mensenlevens is geen stop 
Alles wordt gedaan om het doel te bereiken 
Daar moet al het goede voor wijken 

Het zijn kleine groepen, zult u zeggen 
Nou, dat kan ik niet weerleggen 
Doch daarin schuilt een groot gevaar 
dat denken als een radicaal 

Want is de kern eenmaal gezaaid  
Is de kans steeds groter dat het overwaait 
Dezelfde gedachten als in de dertiger jaren 
Door haat de mensen overhalen 

Atoomwapens worden geproduceerd 
Nee, men heeft nog niets geleerd 
Het willen bezitten smeult als een vuur 
Dat kan zo oplaaien op de duur 

Laten we ons massaal verweren 
Door deze mensen de rug toe te keren 
Wij willen geen oorlog nimmer meer 
Het verleden was voor ons een wijze leer. 

Afbeelding invoegen
ANGST VOOR GOD! 
Spookt de angst in uw gedachten 
Wat kunt u straks van God verwachten 
De kerk die predikt dat God straft 
't Is hemel of hel wat op u wacht 

Ze zeggen: u hebt het zelf in handen 
Waar u na de dood zult belanden 
Lieve mensen, ik wil u zeggen 
Dat ik dit nu ga weerleggen 

Een God van Liefde straft u niet 
Al doet u Hem nog zo'n verdriet 
Een God van Liefde kent geen hel 
Dat is het, wat ik u vertel 

Dat komt, wij zijn een vonk van God 
Ja, vertrouw daar nu maar op 
Laat uw leven niet door angst vergallen  
want God laat u heus niet vallen.  

Zelfs de ergste zondaar komt bij God terug 
Al gaat dat waarschijnlijk minder vlug 
Wel zult u alles goed moeten maken 
Voordat u bij Hem kunt geraken 

U hebt niets voor Hem te vrezen 
Laat dat u nu duidelijk wezen 
Gooi dus uw angst maar overboord 
Liefde, dat is alleen Gods woord. 

Afbeelding invoegen
ZELFMOORD.  
De trein, die stond weer stil 
Het was niet zo, dat hij niet wil 
Iemand was er vóór gesprongen 
Dus de trein was wel gedwongen 

Waarom springt iemand voor de trein? 
Denkt die hier beter mee af te zijn? 
De ellende, die veroorzaakt wordt 
Komt bij velen op het bord 

De nabestaanden vragen zich af 
Waarom ie niet meer om het leven gaf 
Wat dacht ie hiermee te voorkomen? 
Nu ie zichzelf het leven heeft ontnomen 

Niets wordt hiermee opgelost 
Voor niets dus op de trein gebotst 
De problemen zijn niet van de baan 
Al is ie uit dit leven weggegaan 

Laat ieder mens goed overwegen 
Het leven is u door God gegeven 
Denk niet hiermee is het afgedaan 
U komt voor moeilijker dingen te staan 

In duisternis zult u tijdelijk moeten leven 
Wroeging en spijt zullen u omgeven 
De aarde trekt u later dan weer aan 
Voor dezelfde moeilijkheden komt u te staan 

Met oorzaak en gevolg heeft alles te maken 
Dat zal u in het nieuwe leven ook weer kraken 
U zult dit geestelijk moeten overwinnen 
Dan zult u nooit meer aan zelfmoord beginnen. 

Afbeelding invoegen
MOEDERDAG. 
Voor alle moeders: 
Mijn moeder is meer dan vijftig jaar geleden overgegaan 
Ja, daar denk ik nu even aan 
Ik kan me haar bijna niet meer herinneren 
Doch zij stond ook klaar voor al haar kinderen 

Zondag is het weer moederdag 
Moeder verwennen ja dat mag 
Waarom is de moeder zo bijzonder? 
Net als de roos is zij een wonder 

Voor God is zij het allerheiligst 
Voelen we ons daarom bij haar zo veilig? 
Zij vertegenwoordigt Gods Evolutieplan 
Door kinderen te baren als het kan 

Dag en nacht staat zij vaak paraat 
Als het om haar gezin en kinderen gaat 
Zij is de spil in het gezin 
Niets is haar dan ook te min 

Een kus en een knuffel voor elke moeder 
Dat Gene Zijde haar mag behoeden 
De waardering voor haar is niet uit te drukken 
Dat zal me zeker ook niet lukken 

Een zee van rozen alleen voor haar 
Dat is mijn moederdag gebaar.  

Afbeelding invoegen
GELOVEN. 
De kerk die heeft me vroeger bedrogen 
Sterker gezegd, veel voorgelogen 
Het heeft mij altijd aangegrepen 
De angst voor het einde van mijn leven 

Nu geloof ik echt niet meer 
Jozef Rulof bracht de ommekeer 
Het weten is in de plaats gekomen 
Weg zijn mijn angstige dromen 

Hel en verdoemenis bestaan niet meer 
Die onrust heb ik innerlijk niet meer 
De God van de kerk heeft voor me afgedaan 
Ik geloof niet meer in Zijn bestaan 

Een Tiran was het in mijn ogen 
De kerk zei: Hij heeft geen mededogen 
Als wij Hem niet aan willen nemen 
Staan we in de hel met beide benen 

Jarenlang heb ik dat geloofd 
Men had me van de ware God beroofd 
Toch neem ik het hun niet kwalijk 
Ik vergeef nu de mensen namelijk 

In mijn leven is nu een andere God 
Hij laat niemand over aan zijn lot 
Dieven en moordenaars zijn ook Zijn kind 
Die eens de weg naar Zijn liefde vindt 

Laat de Paus en de priesters zich gaan bezinnen 
Op deze manier kun je geen zieltjes winnen 
Veel dingen wisten ze al lang 
Maar ze zijn voor de leegloop heel erg bang 

Mijn geloof dat heb ik afgezworen 
Sindsdien voel ik me als herboren 
Geen angst voor God meer en de dood 
Dat smijt ik terug in de kerk zijn schoot. 

Afbeelding invoegen
OVERGEGAAN. 
Treur niet als ik ben overgegaan 
Ik ga terug waar ik kwam vandaan 
Honderden levens was jij om mij heen 
Ons onderbewustzijn weet dat alleen 

Vele levens mocht ik met je delen 
Dit was er eentje van de velen 
Ik was bij jouw vanuit een vorig leven 
Om goed te maken en te geven 

Nu is mijn taak in dit leven klaar 
Kan ik vertrekken, al klinkt het raar 
Waarom wij samen zijn geweest 
Weten we later in de geest. 

Afbeelding invoegen
MIJN INNERLIJK LEVEN. 
Vandaag heb ik mij naar binnen begeven 
Kijken hoe het staat met mijn innerlijk leven 
Wat heb ik geleerd in al die jaren 
Dat ik een beetje wijsheid mocht vergaren 

Veel dingen heb ik nog niet afgeleerd 
Zijn in mijn ogen dus verkeerd 
Soms zit ik op het goede pad 
Het pad dat ik voor ogen had 

Toch blijf ik werken aan die dingen 
Ik moet ze eens gaan overwinnen 
Daar kreeg ik nu dit leven voor 
Dus daarom worstel ik maar door 

Veroordelen wil ik niemand meer 
Omdat ik weet dat is verkeerd 
Wat ik ooit zelf eens heb gedaan 
Reken ik een ander ook niet aan 

Met liefde geven voor mijn medemens 
Hierbij verleg ik vaak mijn grens 
Met dit probleem ga ik beter om 
Maar ik roep nog niet naar ieder: kom 

Naar iedereen zou ik moeten roepen 
Ik hou van jou, de lieve groeten 
Dat lukt me nog niet helemaal 
Zo klinkt mijn innerlijk verhaal 
  
Zo blijf ik langzaamaan maar groeien 
Wil me bevrijden uit die boeien  
Veroordelen staat niet meer in mijn woordenboek 
Als u dat daarin soms nog zoekt 

Ik blijf volharden en ga door 
Daarvoor ben ik hier op aarde, hoor 
Om liefde aan alle mensen te geven 
Hier op de aarde, in dit leven. 
 
Afbeelding invoegen

GOLGOTHA.
Het grootste drama aller tijden,
Is het verhaal van Christus zijn lijden.
Op Goede vrijdag denken wij terug,
Aan de martelgang met het kruis op Zijn rug.

Geen verzet of een lelijk woord,
Ondanks dat Hij wist dat Hij werd vermoord.
Hij heeft ons de boodschap van LIEFDE gebracht,
Moest Hij daarom worden afgeslacht?

Blijkbaar hebben velen deze boodschap niet begrepen!
Van LIEFDE en verdraagzaamheid willen ze weinig weten.
Is het dan toch voor niets geweest?
Dat Hij vermoord werd als een beest?


Niemand had Hij wat gedaan,
Waarom dan toch die lijdensweg gaan?
De bijbel zegt, Hij stierf voor onze zonden,
Door Zijn opstanding werd de dood overwonnen.

Deze woorden zijn niet waar,
Men zag in Hem een groot gevaar.
Hij of Barabas men had de keus,
Aan het kruis met Hem dat was de leus.

Christus wist waarom Hij op Aarde was gekomen,
Dat Hem het leven weer zou worden ontnomen.
Alleen de mens is schuld daaraan,
Dat het Christus zo is vergaan.

Laten we op deze dagen een kaarsje branden,
Deemoedig vouwen onze handen.
Het is echt gebeurd en niet verzonnen,
Wat er toen heeft plaatsgevonden.
Afbeelding invoegencounter free

Google Analytics Alternative