WAAR KOM IK NU VANDAAN? WAAR GA IK HEEN?
Lieve wereldbewoners.  Nu er weer een kleindochter van mij geboren is, wil ik toch eens even proberen duidelijk te maken, waar ze vandaan komt en waar ze heen gaat, mocht ze plotseling overgaan (overlijden). Ik heb hier al eerder iets over geschreven, maar nu wil ik het specifiek bij baby’s en kleine kinderen houden.Waar kom ik nou vandaan?.Ja, waar komen zij en andere kinderen nou vandaan? U als ouderen, zult u dat ook misschien wel eens hebben afgevraagd. Heeft iemand u daarop een antwoord kunnen geven? Nee, waarschijnlijk niet. Wie zou je dat nu moeten vragen, om te weten te komen waar ze nou werkelijk vandaan komen. Je kunt het de dokter, de vroedvrouw, de kinderarts, de kraamverzorgster, de pastoor, dominee, psycholoog, psychiater, leraar, burgemeester, rechter, bioloog, astroloog, onze koningin vragen, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, maar de meesten moeten het antwoord schuldig blijven. Ze weten het niet. Iemand die christelijk is opgevoed, zal zeggen dat we van God vandaan komen, zonder het zeker te weten. Met andere woorden, ze moeten het antwoord schuldig blijven. Waarom is deze baby speciaal bij dat echtpaar geboren, en niet bij een ander? Vragen en nog eens vragen!Als u zou vragen, of de baby voor de eerste keer op aarde komt, zult u meestal als antwoord krijgen van: Ja, of we weten dat niet zeker.

Waarom is er toch zo’n geheimzinnige waas over dit onderwerp, wat toch eigenlijk heel belangrijk is en bijna niemand weet!Veronderstel, dat ze vaker op aarde is geweest, waar was ze toen? Wie was ze? Was ze toen ook zoals nu, een meisje of was ze toen een jongen? Daarop krijgt u ook geen antwoord. Waarom komt het ene kind gezond op aarde, het andere ziek of gehandicapt? Sommige kinderen die geboren worden, zullen zelfs nooit in staat zijn zelfstandig te leven, zo groot is hun handicap. Waarom is de ene zo intelligent en de andere blijft dom? Dat is toch niet eerlijk van God! Moeten we dan concluderen, dat God toch niet eerlijk is? Wat voor een belang zou Hij er dan bij hebben om de ene alles te geven en de andere minder? Daar moet toch een reden voor zijn! Waarom heeft het ene kind belangstelling voor een specifiek iets, terwijl de andere een hele andere belangstelling heeft voor hele andere dingen. Ik kan u hier een goed voorbeeld van geven door mijn kleinzoon Sem –die nog twee jaar moet worden. Als Sem bij ons komt, is het eerste waar hij naar wijst, dat zijn twee schilderijen in de hal bij ons. Ook in de woonkamer, waar we spirituele schilderijen hebben hangen, ontgaan hem die niet. Steeds als hij bij ons komt wijst hij weer naar de schilderijen. Soms wil hij het hele huis wel door, om alle schilderijen aan te wijzen. Door klokken is hij ook gefascineerd. Auto’s en treinen vindt hij ook prachtig. Auto’s om mee te spelen, hebben vooral zijn voorkeur. Maar niets gaat hem boven de trein. Hij kan zo aandachtig met iets bezig zijn, maar als hij een trein hoort, is hij in alle staten van opwinding. Natuurlijk vinden alle kleine kinderen een trein wel interessant, maar dit – zoals hij reageert – is wel heel opvallend.Daar moet toch een verklaring voor zijn.Ja, die is er ook, maar de wetenschap en de kerken, willen er nog niet aan. Of ze weten het al wel, maar durven het niet openbaar uit te spreken, omdat anders hun beroep en centjes wel eens in gevaar zouden kunnen komen, en ze aangezien worden voor een paria, of een gek.Nou: tot die gekken mag u mij rekenen, ik weet hoe het in elkaar steekt, en ik hou mijn mond niet dicht.Uw baby die bij u geboren is, heeft duizenden levens achter de rug. Als de baby direct na de geboorte zou kunnen praten, zou het u verwonderd laten staan over de uitspraken die het zou doen. Het zou u vertellen – zeer waarschijnlijk – waar ze in een vorig leven geleefd heeft. Honderden bewijzen zijn er al door kinderen tussen hun derde en vijfde levensjaar gegeven over een vorig leven.

Door de ouders wordt het vaak afgedaan als fantasie van het kind. Daarom is het ook zo jammer dat kinderen tegenwoordig in die leeftijdsperiode vaak naar een peuterzaal of kinderoppas gaan, waardoor ze vaak, vele uitspraken van een kind gaat missen, die wel eens betrekking op een vorig leven zou kunnen hebben.Ik kan van mezelf nog een leuk voorval herinneren van toen ik jong was. Vroeger toen ik klein was ging ik zogenaamd bij ons in de schuur – ik woonde op een boerderij – steeds voor priester spelen. Een wit laken om en van de strobalen maakte ik een altaar. Op latere leeftijd, ik was toen al over de vijftig jaar, werd me door een medium verteld dat ik in mijn vorige leven kardinaal was geweest. Een tijd daarna, ging ik ineens dat verband zien met wat zich in mijn jeugd afspeelde en mijn vorige leven.Dat ieder kind anders is en voor andere dingen belangstelling heeft, heeft zuiver te maken met een vorig leven, anders is dat niet te verklaren. Zo kunnen kleine kinderen – grote mensen ook – een bepaalde angst voor dingen hebben, waarvoor de wetenschap en medici geen verklaring hebben, maar die – indien men in dat vorige leven zou kunnen kijken – dan duidelijk te verklaren zouden zijn.Waar was de baby voor hij geboren werd?Het komt uit een onbewuste wereld, of het zou met een bepaalde taak op aarde gekomen zijn, dan kan het uit een bewuste lichtsfeer komen. Ieder mens die sterft en nog terug moet naar de aarde, zal na zijn of haar dood, niet van een wereld aan gene zijde merken, maar in een onbewuste toestand geraken, totdat het weer naar de aarde gaat. Dit kan kort zijn, maar ook wel honderden of zelfs duizenden jaren duren. Waar het geboren wordt, staat ook vast. In sommige spirituele bewegingen, verklaart men dat de ziel de keus heeft waar het geboren wordt, maar dat is niet waar. Het heeft altijd met vorige levens te maken waar het geboren wordt.

Het is dan in een vorig leven vaak de moeder, vader, of een ander familielid geweest, die wat aan de vader of moeder heeft goed te maken of andersom. Op latere leeftijd kan je werk, vrienden, vriendinnen en de partner waar je dan mee trouwt ook met dat vorige leven te maken hebben, dat staat vast. Ook waar het kind heel veel op lijkt, heeft te maken met dat oorzaak en gevolg en je ziet het ook vaak aan: Eén van de ouders heeft dan een sterkere band met het kind dan de ander, en die twee hebben dan met elkaar wat goed te maken vanuit een vorig leven.Tot slot: wat is de oorzaak van een miskraam, of de baby is geestelijk niet goed bij de geboorte, is misvormd, of de moeder kan geen kinderen krijgen.Dit heeft ook allemaal te maken met de baby en de moeder. Indien u als moeder geen kinderen kunt krijgen, dan ligt de oorzaak vaak in een vorig leven. Als u toen een abortus heeft laten doen, dan is het heel waarschijnlijk, dat u in dit leven keen kinderen kunt krijgen. Dat is geen straf van God, maar uw eigen straf. U kunt en mag niet voor uzelf uitmaken, wanneer een baby wel gewenst is of niet. Dit zijn kosmische wetten. Er kan ook een lichamelijke oorzaak zijn, maar dan komt het ook uit vorige levens, omdat wij de zuivere graad van ons lichaam toen verkwanseld hebben. Iedereen niemand uitgezonderd. Als dat niet zo zou zijn, dan waren er ook geen ziektes of andere lichamelijke ongemakken.Dit waren maar een paar oorzaken, maar dat kunnen er duizenden zijn.Trouwens: U kunt helemaal geen abortus plegen. Dacht u dat God het zo maar toe zou laten, om een zieltje terug te slingeren de kosmos in! Nee, nee, dat is onmogelijk. Gene Zijde weet vooraf, of u abortus gaat plegen of niet. Dan krijgt u een zieltje die nog even dit stukje van de zwangerschap moest meemaken, en daarna rechtstreeks terug gaat naar een lichtsfeer (een hemel).Baby’s en kinderen, die voor hun veertienjarige leeftijd komen te overlijden, waar zouden die heengaan? Of ze gaan naar de onbewuste sfeer, om later opnieuw geboren te worden, of ze gaan naar de kindersfeer, waar liefdesmoeders deze zieltjes opvangen en verder begeleiden, tot ze voor Gene Zijde de volwassen leeftijd bereikt hebben. Daarna gaan ze naar hun eigen verdiende sfeer. Nog een oorzaak van vroeg overlijden, kan zijn: Het kind is in een vorige leven te vroeg overleden. De moeder, die daar in één van de vorige levens de oorzaak van was, geeft in dit leven, deze ziel het leven terug. Is het kind in een vorig leven 5 jaar te vroeg overgegaan, dan zal het in dit leven na vijf jaar ook weer sterven. Het kan natuurlijk ook door een ziekte zijn. Mensen kunnen dan wel zeggen, waarom moet een kind zo vroeg sterven, of waarom wordt het ons zo snel weer afgenomen, maar het heeft altijd een oorzaak waar wij maar naar raden moeten, maar voor God vast staat. Als we beseffen dat we hier op aarde ook in de eeuwigheid leven, dan kunnen we het zien als een tijdelijk afscheid. Aan Gene Zijde ziet de moeder vroeg of laat altijd haar kind terug.Hopelijk is u het iets duidelijker geworden. Iedereen die twijfelt aan deze woorden, wil ik laten weten, dat ik hiervoor de handen in het vuur wil steken, indien dit geen waarheid is.
Henk Roesink.


counter free
Google Analytics Alternative