Waarom trouwen of samenwonen?  
Als twee mensen besluiten om samen te wonen of te trouwen, dan zal die beslissing berusten  op een wederzijds gevoel. Dit kan ook vanuit een stoffelijk of praktisch verlangen zijn of door een sterke seksuele aantrekkingskracht. Meestal komt het echter voort uit een gevoel van verliefdheid of uit de ervaring dat ze elkaar goed aanvullen of gelijkvoelend zijn. In het samenzijn van twee mensen zien we ook een gradatie. Ook hier zijn er zeven graden in waarvan de laagste enkel voor verdriet en ellende zorgt en de hoogste graad voor geluk en echte liefde. Als we nu het leven als éénmalig beschouwen, komen we weer tegenover een ongelijkheid, een onrechtvaardigheid te staan. Waarom ben ik nu verliefd geworden op die persoon en waarom niet op een ander?  Waarom ben ik blind voor de ware persoonlijkheid daar waar  andere mensen dit wel zien?  

Waarom heb ik niet de ware ontmoet?  Waarom lukt het ons niet?  Indien we de reïncarnatiegedachte zouden aanvaarden, dan kunnen we die vragen wel beantwoorden maar niet de problemen oplossen. Het begrijpen van het waarom kan echter al voldoende zijn om rust en aanvaarding te ervaren.  Veel huwelijken ondergaan de wet van oorzaak en gevolg: men moet goedmaken aan de ander of beiden moeten aan elkaar goedmaken. De reden van dit alles vindt men terug in vorige levens. Het is door de werking van de wet van oorzaak en gevolg dat men verliefd wordt, dit gevoel veroorzaakt dan een binding tussen beiden. Vluchten uit die binding is alleen maar uitstel want het goedmaken zal toch ééns moeten gebeuren. Als beiden zich hiervan bewust waren, dan zouden zij trachten hun levens in aanvaarding en harmonie te beleven.  Wanneer die twee mensen nu tot eenzelfde gevoelsgraad zouden behoren dan zou dit huwelijk, of dit samenleven, in een zekere rust en harmonie verlopen omdat hun gedachten en verlangens op hetzelfde niveau liggen, waardoor ze elkaar begrijpen en over alles kunnen communiceren.  Dit komt dus omdat ze elkaar op een gelijk gevoelsniveau benaderen en beleven.
J. de B.counter free
Google Analytics Alternative