BIDDEN.
                                                          In het onderstaan artikel kunt u wat lezen over het bidden.
Een dame vroeg: ‘Bidden, veel bidden, lees ik in de boeken ‘Zielsziekten’ en ‘Een blik in het Hiernamaals’, door u geschreven, terwijl u op één van de lezingen over het onderwerp bidden zei: ‘Bidden helpt niet. Een vrouw ging bidden, omdat zij nog steeds geen kinderen had. Ze liet de ene kaars na de andere branden. Zij kreeg echter een misgeboorte te beleven. U zei toen: ‘Dat was nu voor haar bidden en voor kaarsen!’ Dat klopt toch niet met hetgeen u in ‘Zielsziekten’ en in die andere boeken schrijft?
Over het onderwerp ‘bidden’ dit: Wanneer  -- moet ge uzelf eerst afvragen – kan ik, moet ik en mag ik bidden? Wanneer zijn wij mensen in staat om geestelijk, ruimtelijk en Goddelijk te bidden, hetgeen wil zeggen: wanneer kunnen die gebeden geestelijk, ruimtelijk en Goddelijk worden verhoord? Indien gij als mens de ‘wet’, de scheppingsdaad dus, gaat beleven en deze daad, als wet van God dus, harmonisch wilt beleven……kunt u bidden. Maar nu komt er geen ‘verhoring’van uw ‘gebed’, uw voelen en denken, want gij zijt in harmonie met de ruimte, voor uw geestelijk leven. Nu behoeft gij niet te bidden, het gebeurt! Dat zijn wetten, mevrouw…. Goddelijke wetten. Maar de mens bidt voor alles en nu is dit bidden vragen… waar of niet? Men vraagt om geluk, om wat liefde, om wat al niet! Hier bad de moeder om een kind en ze kreeg haar kind in stukken en brokken te zien en had dit te aanvaarden. Heeft God dat bidden, dat toch met ‘Hem’ heeft te maken, niet willen verhoren? Niet gehoord? Dat kan toch immers?

Maar alles is anders, indien u deze wetten kunt aanvaarden. U kunt nog om en voor alles bidden, mevrouw, als u maar niet bidt, om u kind te mogen behouden als het moet sterven; nu wordt uw gebed niet verhoord, want dit is niet mogelijk. Waarom niet? Omdat uw kind niet dood is. Het leven gaat of naar Gene Zijde, of uw kind keert terug tot de aarde en nu valt er niets te bidden. Nu kan God dit gebed niet verhoren. Is dit iets voor uw leven? Wij hier hebben deze wetten moeten aanvaarden. Ik heb die wetten mogen zien. Ik heb ze mogen beleven, omdat ik uit mijn organisme treed en meester Alcar – mijn gids is dat – mij naar de Goddelijke wetten bracht, waardoor ik alles kon aanvaarden. Ik begreep toen, wanneer ik kon en mocht bidden. Wij nemen u uw bidden niet af, maar de meesters leren ons, wanneer wij mogen bidden en kunnen bidden voor onszelf. Voor al uw problemen kunt u dus bidden, doch niet één gebed wordt er verhoord… omdat die zaken met leven en dood, met uw evolutie hebben te maken, hetgeen thans universele betekenis krijgt en nu heel iets anders is!
Voelt u het machtige verschil? Begrijpt u nu dat wij, (ik dan), uw bidden niet wegnemen, maar dat ge voor uzelf moet uitmaken, wanneer u kunt bidden? Bijvoorbeeld…. Heel de mensheid bad tot God om Mussolini tegen te houden dat hij niet naar Abessinië zou gaan, want men was al angstig en voelde bewust: dat wordt oorlog! Miljoenen mensen baden en dat kleine kereltje, die Italiaan, ging toch, was sterker dan biljoenen gebeden. Zegt u dat niets? Begrijpt u dit niet, dame? Lees nu dan het boek ‘De Volkeren der Aarde’ en u krijgt antwoord op de vraag, waarom Mussolini ging en waarom al die gebeden door God niet werden verhoord. U hoort het, alles is te beantwoorden, ja zeker, de meesters zijn daartoe in staat en het zijn thans levenswetten. Moet dus een mens sterven, dame…. Dan kunt u kaarsen laten branden zoveel u wilt, die mens sterft! En dat is nu geen sterven, maar evolutie. De ziel als geest gaat verder en keert tot God terug. Voor duizenden zaken zult u dus nu niet meer bidden en daarvoor behoeft u ook niet meer te bidden, omdat een gebed u niet tot de Hemelen kan brengen. Wij mensen hebben daarvoor te werken en te leven. Dit is het Goddelijke antwoord!
Nog een vraag hierover:
Men bidt zo dikwijls tot God, tot Zijn persoonlijkheid. Hoe wordt nu zo’n gebed aangehoord en verhoord?
Jozef zegt direct: ‘Dame, moeder van kinders, God kunt u bebidden, wanneer u ook de daad wilt beleven, anders is God niet te bereiken en blijft Hij doof voor uw gebed, Hij hoort u dus niet! God is een persoonlijkheid! En waardoor is Hij te herkennen? Gij en ik en alle mensen zijn deeltjes van Zijn persoonlijkheid! Dit betreft ook al het leven van Moeder Natuur en de Ruimte. Dus God is herkenbaar door Zijn leven en het karakter van elk ding of stof, geest en ziel, als gevoel. Alles, wat tot het leven behoort is Hij. En wat wilt ge nu als mens van Hem bezitten door uw gebed? Een kindje soms? Het hoogste, dat gij Hem kunt vragen?! Ja, als u zich hiervoor open stelt, is het voor uw leven mogelijk om kinderen te ontvangen en die hebt u zomaar van God gekregen, waarvan wij, door de meesters, thans de wetten en de Ruimten kennen en ontleden! Maar vraag God nu eens om centjes, om iets anders, dat nu niet met Zijn leven heeft te maken? Dan is Hij doof en hoort u niet.
U kunt dus niet voor al uw gevoelens, vragen en verlangens bidden, dame, u moet dit door de boeken voor uzelf uitmaken.
Deze en nog honderden andere vragen over allerlei onderwerpen kun u lezen en raadplegen in de zes boeken ‘Vraag en Antwoord’, van Jozef Rulof.

counter free
Google Analytics Alternative