INQUISITIE.

Afbeelding invoegen
De Inquisitie bracht mensen die niet katholiek waren op de brandstapel. 
Op deze gravure wordt Anneken Hendriks in het vuur geduwd. Amsterdam 1571  Het is nu bijna niet voor te stellen, maar in de tijd  was het streng verboden om iets vervelends te zeggen over de katholieke kerk. Als je dat toch deed of, nog erger, als je stiekem protestant was, dan was je een ketter en verdiende je de dood. 
De geloofsvervolging werd een van de belangrijkste oorzaken van de Tachtigjarige Oorlog (± 1566-1648). De Inquisitie bestond al, maar ging nu met dubbele hardheid aan het werk. Deze kerkelijke rechtbank spoorde ketterij op en strafte streng. Overal werden mensen opgepakt en gemarteld om de namen van andere ketters te noemen. Een gerucht of een roddel was al genoeg om je voor die rechtbank te brengen. Die rechtbank werd ook wel de Bloedraad genoemd. 
Veroordeelde ketters werden levenslang in de gevangenis gestopt of onthoofd, levend begraven of verbrand . Bovendien werden hun bezittingen afgepakt, zodat hun familie alles kwijtraakte, zelfs het huis waarin ze woonden. Daarom zwierven in die tijd heel wat kinderen rond zonder woning of eten (en vaak ook zonder ouders ). Een kerk met dergelijke praktijken in het verleden begaan, wil zich nu nog steeds de enigste en ware kerk noemen? 
 De huidige Paus verklaart bij zijn bezoek aan Brazilië dat de landen meer moeten doen om de kloof tussen arm en rijk kleiner te maken omdat dat volgens hem meer criminaliteit en drugshandel en gebruik in de hand werkt. 

Mijn vraag luidt dan ook wat doet hij er zelf aan? 
Zou Christus indien Hij nu terug zou komen op aarde, in een duur paleis gaan wonen, en zich met lijfwachten omringen? Nee, natuurlijk niet. Het eerste wat Christus zou doen is: Al die rijkdommen weggeven aan mensen die het nodig hebben. Hij zou in soberheid en eenvoud leven. Want hoe kun je het over je hart verkrijgen, om in weelde te leven terwijl er elders in de wereld mensen van armoe en ellende omkomen! 
De Paus noemt zich ook nog eens onfeilbaar in zijn beslissingen wat de kerk betreft. Daar stel ik tegenover: niemand hier op aarde is onfeilbaar en dus de Paus ook niet.  De heiligverklaringen van bepaalde mensen, is mij ook een doorn in het oog. Aan Gene Zijde kennen ze dat niet, dit is een zuiver een aardse aangelegenheid, waar Christus of God zeker niet achter staat.  Tot slot wil ik vermelden, dat de steenrots waar de kerk dan zgn. op gebouwd moet zijn, een losse hoop zand is geworden.  
Henk Roesink. counter free
Google Analytics Alternative