DE MENS EN ZIJN ONDERBEWUSTZIJN 7. 
Het huidige stadium, lezer, krijgt zijn onderbewustzijn als mens te zien, te beleven als dagbewust denken en voelen, omdat de faculteit ,,psychologe" is geboren -- en gij studeert, leert, wat geest en wat stof is, doch nu, dor uw onbewustzijn een dood punt te beleven krijgt, omdat het kind voor het eerst op aarde is! Dat zegt uw psycholoog, honderd anderen denken er nu toch anders over en volgen ons, deze studie, de ruimtelijke en niets anders en komen nu verder, leggen nieuwe fundamenten voor uw leven en persoonlijkheid. Wat is nu krankzinnigheid? Doordat de mens de Goddelijke levenswetten overschreden heeft, lost hij zelf in al die narigheid op, het dagbewust voelen en denken werd duisternis op de dag en bezweek de persoonlijkheid! Niets anders! Hierdoor gaat het zenuwstelsel kapot! De ruimtelijke diepte van het menselijk zenuwstelsel is versnipperd, verknoeid, door ons disharmonisch voelen en denken, het handelen, onze wroeging, doordat wij kwaad deden, verduisterde ons dagbewust leven, de persoonlijkheid is volkomen disharmonisch voor het stoffelijke, maatschappelijke leven en bezwijkt! Iedere verkeerde daad, door ons karakter beleefd, schiep overheersende kracht, waardoor wij tenslotte bezweken. Het zenuwstelsel van ons organisme heeft miljoenen levenswetten te beleven gekregen en is kosmisch sterk en bewust genoeg om dat alles te dragen, doch wij versnipperden die kracht en zien thans de chaos voor en in ons eigen organisme? Zeker, sterke mannen en vrouwen zijn er nog genoeg, doch dat is ook net alles, de lichamelijke krachten zijn er nog, omdat de mens daarvoor alles gaf, voor zijn gezondheid, hierdoor beleefde hij zichzelf. Het menselijke organisme is versnipperd, schreven wij, daardoor onze ziekten.

En die versnippering had eerst ons zenuwstelsel te verwerken, daarna de edele organen, doch het verval is er, daar hebben de doktoren mee te maken, doch het gevoelsleven als de persoonlijkheid, wij zelf dus, schiepen die chaos en is waarheid! Nu redden wij wat te redden is. Op natuurlijke Goddelijke kracht, komen wij voorlopig niet, dat duurt nog miljoenen jaren, doch komen doet het! Het gevoelsleven is nu als het organisme versnipperd, verduisterd, bewust en onbewust willens en onwillens, schiepen wij chaos, afbraak, doordat wij verkeerd denken, handelen, alles dierlijk en voordierlijk en in strijd is met het Goddelijke. Harmonische levenswetten voor ons leven geschapen. In ons is het een chaos, ook al denkt ge, dat gij in staat zijt normaal te leven, voor de maatschappij dus, ons innerlijk leven bezit oorzaak en gevolg! U denkt, dat wat ik heb is van mij, doch dat is niet waarachtig. U werkt voor uzelf, doch dat is niet waar! Wij werken alleen voor de menselijke evolutie. Wat wij vandaag bezitten gaat straks in andere handen over. Alleen wat de geest, voor de geestelijke ontwaking en verruiming schept, nemen wij mee, is en blijft ons geestelijk bezit. Nu zien wij, dat kunst en wetenschappen, het harde rennen en sportgebeuren, tijdelijk is en kent ge, doch wat is uw geestelijk bezit voor uw persoonlijkheid? Sport is prachtig, indien het geen levensdoel blijft, de geestelijke rest moet niet worden vergeten en is nu Europa aan bezig op te bouwen; eerst nu hebben wij iets aan de zelfontwikkeling; maar moeder maak er geen kermistent van!De mensheid is eerst begonnen om geestelijke fundamenten te leggen! Twee duizend jaar menselijke ontwikkeling hebben niets te betekenen, niets, wij dragen en gevoelswereld van miljoenen jaren in ons, bezitten het, doch zijn nog menselijk onbewust. De wetenschappen helpen de mens om tot universele ontwaking te komen. Kunsten en wetenschappen en het geloof, zijn geestelijke fundamenten voor de ziel -- waardoor de persoonlijkheid handelt en ontwaakt! Wanneer men de mens nog horen moet; hoe word ik bemind en hoe maak ik vrienden, is dat het droevige beeld van uw eigen tijd en  eeuw, maar wat weet die man van zichzelf en zijn Goddelijke onderbewust voelen en denken?

Wij weten nu, lezer, ook al wilt ge, gij nog niet kunt handelen, zoals uw man of vrouw of vriend dat wil zien en beleven, daarvoor hebt ge levens nodig! Doch de menselijke ,,wil" kan alles en nu staat ge voor uw bloed, uw zweet, bovennatuurlijk is uw strijd op leven en dood om iets te bereiken. En dat kan niet iedereen, omdat die mannen en vrouwen het gevoel er voor missen, het nog moeten beleven er zijn levens voor nodig. Immers, wat leert ge in een leven? En dacht u nu, dat gij het zijt die u deze genade geeft? Het gevoelsleven? Uw karakter en uw persoonlijkheid? Uw geboorte, dus uw nieuw leven, is het! Uw nieuw leven is het, waardoor u het verhoogde stadium voor uw organisch leven binnentreed. Dat lichaam bezit die evolutie, nietwaar, vanuit het oerwoud tot het blanke ras, de kleurling en nu geestelijk verder! Wanneer ge voor uw kind staat en ziet, dat uw kroost, uw leven niet mee kan, is dat nog niet het gevoelsleven, mevrouw, dokter, doch bovendien de graad van het organisme voor het lichamelijke bewustzijn, omdat het gevoelsleven niet boven het organisme leven kan, dus Goddelijk harmonisch nog een is! En nu zien wij, dat juist de ,,genieën" dat hebben bereikt! Er is geen mens op aarde, die het hoogste bewustzijn beleven kan, voor de maatschappij dus, indien dat gevoelsleven het hoogste organisme niet bezit. Voelt u dit wel? Vanuit ons goedmaken beginnen wij er dus aan om ons karakter op te bouwen! De persoonlijkheid is het! Nu vliegen wij over de aarde, krijgen contact met alle volken en maken goed, doch werken aan ons karakter en gevoelsleven. Het bewustzijn en gevoelsleven ,,wil" studeren, niet wij, onze geest is het, ons bezit, ons onderbewustzijn! Wij hebben ons vrij gemaakt van onbewust denken, doch zijn nog hatelijk en leugenachtig, dat tot het karakter behoort, het dagbewustzijn, deze maatschappij is en niets anders! Wij hebben ons gevoelsleven door duizenden levens mismaakt, lezer, ziek geslagen, kent ge nu uw geesteszieken nog niet? Dat is niets anders dan onbewust leven, onbewust denken en voelen, daarom schreven wij, de mens kan niet denken. Is er nu liefde in ons gevoelsleven gekomen, krijgen wij Christus en de andere profeten te beleven, waarvan Christus het hoogste bewustzijn bezit, houdt dat ons voor deze maatschappij, dat is al duizenden eeuwen oud, op het goede pad en begint de geestelijke ontwaking voor de mens! Maar al uw zielszieken, lezer, staan voor de eigen afbraak! Geen God en geen Christus kan die mens helpen. wel wat morfine, om even die pijnen te verzachten, die lichamelijk en geestelijk zijn.

Wanneer ge nu voor uw zieken, dokter, de ,,shock"  toepast, de mens is zover, doet u niets anders, de zenuwen en andere weefsels te dwingen het dagbewust voelen en denken te aanvaarden. Nietwaar, door die werking moeten de zenuwen reageren en trekken het gevoelsleven terug. Soms helpt dat, voor velen niets, integendeel, die zelfde shock maakt ziekten wakker en hebt ge te aanvaarden! Een opgelegde slaap is al niets anders. Dacht ge dokter, dat de geest ook in slaap is? Nu kunnen wij uw dokters helpen, lezer? Er zijn mensen die mensen in slaap legt, dagen en dan moet er genezing komen. Dat kan, een uit honderd ja, die beleeft iets, rust voor het organisme. Er zijn thans mensen, het gevoelsleven is het, dat tegen de muren van het organisme opstormt, omdat het gevoelsleven nooit slapen kan, nimmer die slaap beleven kan -- of, lezer, gij ging er uit en hebt de stoffelijke dood te aanvaarden! Dus uw gevoelsleven is wakker en bewust en nu dwingt men de persoonlijkheid een geestelijke gevangenis te beleven. U hoort het dokter, als u de ziel en het gevoelsleven kent, handelt u anders, begint u er niet eens aan, doch thans staat ge voor duisternis! Is dit waarheid? Omdat het gevoelsleven een chaos is, versnipperd is, gingen de zenuwen kapot! Omdat wij in ons onderbewustzijn een chaos bezitten, kunnen wij geen normaal stoffelijk, nog geestelijk leven beleven. En toch, miljoenen mensen hebben die narigheid te aanvaarden, doch kennen zichzelf niet -- God niet -- en nu is het; vragen stellen!

Waarom kan God? Waarom hij alles en zij alles en wij niets? Narigheid is het! God heeft dus geen gekken, nog geesteszieken tot de aarde gestuurd, dat hebben wij zelf geschapen en is nu ons verkregen, opgebouwde bewustzijn en karakter, onze persoonlijkheid! En thans staan we anders tegenover God en Zijn liefde, Zijn rechtvaardigheid! Nu is het kleur bekennen! de mensheid is een organisme, is een gevoel, is een persoonlijkheid, doch als vader en moeder! Dat, schreven wij al, zijn de Goddelijke mogelijkheden, om van ons leven iets te maken. Er aan ontkomen kunnen wij niet en geen mens, noch dier, geen bloem, noch plant, doch de dierenwereld heeft het eigen gevoelsleven niet versnipperd! Dat is nog Goddelijk glashelder, gaaf dus! Doordat wij de goddelijke levenswetten hebben verbrast, versnipperd, lezer, wij schreven het reeds, leven wij hier nog. Wij hadden voor miljoenen jaren al, in ons geestelijk leven kunnen zijn, dus achter de kist, doch we zijn er nog! Hierdoor hebben we bovendien onze levensruimte te lang bevolkt en is waarheid! Wij beleven nu, wij allen, de tijd van een ander, ook het bezit, omdat wij de wetten overschreden. Door moord, zeiden wij, dat roept ons tot de Aarde terug! Dat heeft ons gevoelsleven verduisterd, zijn wij apathisch geworden, zenuw en zielsziek, omdat wij geen licht meer beleven, want harmonisch een zijn met het leven is licht! Nu zijn wij duisterlingen, ziek zijn wij, lichamelijk en geestelijk ziek, dus abnormaal! Bent u al zover?

Miljoenen mensen zijn zover , lezer, of het zag er op Aarde beroerd uit. Dat zegt, dat wij aan de geestelijke opbouw zijn begonnen, dus niet zo droevig is het. En nu even eerlijk zijn. Hoe is uw familie? Van adel? Zegt dat iets voor de ruimte? Ook dat moet e mens nog leren en zijn wij voor God kinderen van een Vader en sprak ,,Christus" over! Hebt ge op Aarde nu iets te vertellen? Voor wat? Wat doet gij er mede? Houdt ge de geestelijke evolutie tegen? Dan bent u met uw bezit te bejammeren! Stoffelijk bezit is nu maatschappelijk bezit, blijft achter dus, doch ge kunt er ontzagwekkend veel mee doen en bereiken, wij leven nu eenmaal in die toestand! Werkt ge voor u zelf en voor uw bezit? Niet voor Christus? Wel, achter dit leven staat ge voor die stoffelijke afbraak, uw duisternis; daar vraagt men aan uw leven en bewustzijn: wat deed ge met Mijn gaven en bezit? Immers, Christus zei het: Dat is van uw Vader en Moeder Aarde, is nu in Gods handen! Zij vertegenwoordigt God in het ,,Al" en is uw bezit nog langer? Wij vergrijpen er ons niet meer aan, integendeel, wij geven nu ons bloed voor de menselijke ontwaking en is hetgeen Albert Schweitzer en onze ,,Gandhi" voor de geest doet en met hem de duizenden anderen. Wat doet gij morgen, lezer? Wat doen wij voor de Goddelijke evolutie? Niets? Ons leven vermaken, voor de pret leven, alles kort en klein slaan als wij dat nog niet snappen? Wij niet, anderen niet, aan u nu, om er aan te beginnen! Vandaag bent u de bekende dame, moeder, vader, maar morgen? Telkens weer komt er iets van uw onderbewustzijn tot uw dagbewust denken en voelen en handelt ge anders. Is het nu zo gek, dat mensen uit uw omgeving zich in China herkenden en wisten waar zij hadden geleefd? Doktoren beginnen nu.

Er zijn er in het Westen, die voor zichzelf, door hypnose hun sujetten laten terugkeren tot het verleden. Dat kan! En is waarheid! Doch de rest van de mensheid denkt, bedrog! Toch krijgen wij en zij gelijk, doch daarvan kennen wij de levenswetten, lezer en zullen wij u bewijzen. Verlangt u nog niet naar een geestelijk boek, de roman, die u daardoor uw leven verklaart? Duizenden bewijzen zijn er al die zeggen: de mens leeft meermalen op aarde en is vader en moeder, de ziel krijgt dat in handen. Indien uw verlangen er is, schrijven wij voor uw leven die boeken en kunt gij genieten! Zeg het eens spoedig en wij zijn zover! Maar wat wilt ge mens? Uw ,,wil" is nu uw onderbewustzijn. Immers, dat grijze verleden kent u niet? En wat is dat verleden? Iets moois soms? Wat tot uw leven spreekt, is steeds uw liefde, uw verlangen naar liefde, dat is er en dat blijft uw leven vergallen of gij beleeft er iets anders door. Bedenk toch lezer, in het oerwoud of onder de Eskimo's, leerde u immers niets voor uw dagbewust leven van vandaag voor deze maatschappij? Wat ge dus nu leren wilt, behoort tot uw eeuw, dat vorige is doodgedrukt, is opgelost, omdat het niets te betekenen heeft, uw geest nimmer heeft gevoed en zijn dus geen fundamenten voor uw kunst, uw gevoel, uw ikje! Indien gij dit voelt, begrijpt ge dat het onderbewustzijn steeds achter u ligt -- steeds weer het vorige is, doch die maatschappij van nu was er nog niet, deze is eerst 30 jaar oud. Is technisch, is stoffelijk; waar ter wereld hebt gij uw geest kunnen verrijken? Nergens, dat begint nu eerst! Dus dat wat deel uitmaakt van uw onderbewustzijn, is duisternis, er bevinden zich wat moorden in, veel haat en hartstocht, leugens en bedrog, niets anders is het, doch uw vader-en moederschap zijn dagbewust handelend; dat kunt ge al als ge tien jaar oud zijt en is Goddelijke waarachtigheid, is niet aan te tasten en goed ook, of wij kwamen er nooit uit! De domme mens wil alles van zijn onderbewustzijn weten, niets van het eigen nu. Doch dat onderbewustzijn is het nu, en dat is zoek, dat is slapend, dat is nog onbewust, omdat gij niet denken wilt! Wanneer ge begint te denken, leert ge u zelf en uw onderbewustzijn kennen en kunt ge voelen; ja dat ken ik nog, het is er en nu staat ge als Westerling voor het Oosten en omgekeerd.

Hierdoor beleven wij thans het Westen, lezer, omdat onze voorouders er nog leven! Ik ken u! Wanneer wij morgen bij u kwamen en zeiden; dat wat u hebt is van ons, dat hebben wij voor vier eeuwen voor uw leven opgebouwd, gaan we de gevangenis in en is waarheid en uw goed recht, want dat leven is voorbij met de eigen rechten! Prins, wij zijn van uw bloed. Ik ben een van uw voorvaderen. Wat zegt u? Zet die maar even achter de tralies! Toch is dat de waarheid! Zo vertegenwoordigen onze kinderen ons en wij hen, straks, achter de kist is er slechts een Moeder voor ons allen en een Vader, dat is God als Vader en Moeder. Onze miljoenen ouders lossen dan in het Goddelijke ,,Vader-en Moederschap" volkomen op! Dat zij Christus en is Goddelijke waarheid! Wat nu, lezer? Zo diep is u en ons leven! Gode gedankt of het had geen betekenis om mens te zijn! Nu wandelen uw voorvaderen langs uw deur of vragen om en aalmoes. Gij zegt: eruit! Dat is waarheid. Geeft niet te vlug, de luiheid moet ge niet steunen, doen wij ook niet Maar, ge zoudt zo zeggen, veronderstel dat het waarachtige ellende is? De maatschappij werkt al voor die Vaders en Moeders van ons en wij doen de geestelijke rest! Wat komen wij dicht bij elkaar, lezer!

Wij zijn geen vreemden meer voor elkaar, want uw baring leeft in ons en de onze in uw leven, van gevoel tot gevoel zijn we voor God een gebleven; alleen die gekke ,,dood" verduisterde ons weten voor u, voor ons niet! Wij komen vanavond op visite en hebben het dan over ons aller verleden. Wij zullen het hebben over die goede oude tijd, lezer, in Frankrijk en in het oude Egypte, die goeie tijd, toen wij Eskimo's waren en Mongolen! is dat niets? Ook over Engeland, Duitsland, Oostenrijk, over de volken der aarde, waaronder wij allen hebben geleefd. Is dat even een gesprek voor het nuchtere Westen? Daarna zijn we allen kinderen van een Vader, een Moeder, en krijgen elkaar als Goddelijke vonken waarachtig lief, vriendschap is er, nu begrijpen! Is het dat niet waarvoor wij allen hebben te leven? Kunst wordt het, nu de ,,film" nog en wij zijn er, en ons radiokwartiertje, Majesteit! Wij spreken immers voor onze kinderen! Voor uw en ons bewustzijn, voor de geestelijke en de ruimtelijke ontwaking! Is dit niet machtig? Wat wilt ge, mens, uw onderbewustzijn leren kennen? Dat bent u nu, zoals u handelt, iets anders van uw onderbewustzijn is er niet, wel narigheid. Wellicht zult ge nog twintig maal terug gaan om dat te vereffenen. Zoekt daar niet naar, ge staat voor moorden, voor hartstocht, voor ontzagwekkend veel, dat alleen onbewustzijn is en niets anders! Verlang nu voor het heden te dienen en ge legt geestelijke fundamenten, zodat gij straks niet bezwijkt, niet geestelijk ziek bent, wordt, want wie vandaag bewust is, is in het volgende leven ziek. Immers, nu is er narigheid te beleven! Ook dat zullen wij u bewijzen, verklaren. Zeg niet meer, die man is gek -- want u bent het zelf!!!
Uw Marja Radjany. 


counter free
Google Analytics Alternative