GEESTELIJKE BEKROMPENHEID. 
In mei 1954 heeft het onderstaande artikel, dat bijna in alle dagbladen te vinden was, sterk de aandacht op zich gevestigd. Ter oriëntatie van de lezer nemen wij het artikel in het kort op. ,,Predikant weigerde huwelijk in te zegenen, omdat de bruid in het wit was gekleed". Dr. C. steenbok, predikant van de Gereformeerde gemeente te Gouda, heeft te Rijssen geweigerd het huwelijk van een bruidspaar in te zegenen, omdat het bruidstoilet van de bruid naar zijn oordeel niet in overeenstemming was met de geldende opvattingen van zijn gemeente. De bruid werd geadviseerd inplaats van de crème bruidsjapon met witte sluier een eenvoudige zwarte jurk aan te trekken, of haar crèmekleurig toilet met een zwarte mantel van één van de aanwezige dames te omhullen. Zij wenste hieraan niet te voldoen, waarna Dr. Steenbok weigerde het huwelijk in te zegenen. Het bruidspaar en de meer dan vijftig familieleden verlieten daarop het kerkgebouw. Men betreurde het, dat het bruidspaar tevoren niet was verwittigd van de voorschriften en dat de huwelijksinzegening afhankelijk werd gesteld van het bruidstoilet!" 

Men zou bijna zeggen, dat er dominees zijn die hun uiterste best doen om hun gemeente zo snel mogelijk te liquideren, in plaats van te zorgen dat zij ,,houden wat zij hebben"! Stat de kerk in deze eeuw niet reeds wankel genoeg zonder dat zij behoefte heeft aan een dergelijke wanklank, die ongetwijfeld weer velen in hun overtuiging zal sterken, dat de kerk niet meer tegen haar taak is opgewassen?Duidt het niet op een ongelofelijke bekrompenheid, om een huwelijk niet te willen inzegenen, omdat een stuk textiel niet de kleur vertoont, die de dominee -- om één of andere merkwaardige reden -- wenselijk acht? Sedert wanneer bemoeit Onze Lieve Heer zich met de kleur van een bruidsjapon? De Katholieke God houdt blijkbaar wel van wit, terwijl de Protestantse God zwart eist. Merkwaardig is dit allemaal. Als wij moeten aannemen, dat er maar één God is en dat zullen we zeer beslist doen, dan kunnen wij maar tot één conclusie komen en deze luidt: De Kerken scheppen hun God zoals zij die zelf willen hebben! Niet God, maar de priesters delen de lakens uit. Zij streven echter hun doel voorbij, doordat zij de mens met een God menen te moeten confronteren, die geestelijk even onbewust, klein en bekrompen is als zij zelf zijn en de leer die zij verkondigen! Het mooiste en het heiligste in het leven van een vrouw -- het huwelijk -- wordt tot een farce gemakt door een onbewuste dominee. God stoot het jonge vrouwtje van zich af, omdat zij een crème japon draagt! Vreemd, dat een ,,godgeleerde" aldus zijn taak voor God meent te moeten vervullen. En God ziet toe en zwijgt, meent ge? Wij zeggen u, dat dit niet het geval is. 

De kerk staat reeds eeuwen op een dood punt. Bepaalde bewuste dominees hebben zich reeds weten te bevrijden van de oude onbewuste opvattingen, die de mens uit de twintigste eeuw hoe langer hoe minder kan aanvaarden. Deze bewuste dominees zullen zich niet alleen handhaven, maar zij zullen zelfs zegevieren. Terwijl het oude gebouw hoe langer hoe meer tot een ruïne vervalt, zal de nieuwe tempel steeds groter en mooier worden, omdat de fundamenten die zij gebruiken, bestaan uit Liefde, eerbied ook voor andersdenkenden en geestelijke vrijheid. Het oude gebouw echter, dat door een God van wraak en verdoemenis in stand werd gehouden, zal vergaan tot as. Hoe eerder dit geschiedt hoe beter. Zowel voor God als voor de mens. De dominees met hun voorliefde voor zwart, verrichten -- in dit licht gezien -- sloperswerk voor de ware God van Liefde! 
 A. V.counter free
Google Analytics Alternative