Waarom zoeken we naar de ideale type partner?  
Waarom voelen velen van ons zich aangetrokken tot een bepaald type man of vrouw, met die haarkleur, uit dat ras of volk, met die kleur van ogen? We verlangen steeds naar een partner die aanvoelt als het ontbrekende deel van onszelf en pas wanneer we die gevonden hebben voelen we ons compleet.  Dit gemis blijft in ons spoken, zelfs als de wet van oorzaak en gevolg ervoor gezorgd heeft dat we door onze verliefdheid een ander type hebben aangetrokken. Alleen door de reïncarnatiegedachte te accepteren, kunnen we een antwoord geven. Waarom spreekt een bepaald type man of vrouw ons zo aan?  Dit komt omdat we ooit in een vorig leven het diepe geluk van eenheid en liefde hebben beleefd met onze tweelingziel*.  

Dat leven, dit gevoel, dit beeld schuilt nog steeds in ons onderbewustzijn en zorgt ervoor dat we gevoelsmatig een voorkeur geven aan dit bepaald type mens.  Een tweede vraag kan zijn waarom we steeds het gevoel, het verlangen hebben diegene te vinden die ons compleet maakt, die perfect bij ons past. Om hierop te antwoorden moeten we teruggaan naar onze oorsprong, namelijk ons allereerste stoffelijk bestaan als een eencellig wezen.  Het is daar dat we ons hebben verbonden met een even oude cel waardoor er in elk een tegengestelde polariteit is gaan overheersen, het mannelijke of het vrouwelijke. Daardoor is er, tussen de beiden in, een nieuwe cel opgebouwd die bezield kon worden door een koppel reïncarnerende levensvonken.  Op dat moment, tijdens die celvorming, hebben we in het één zijn, de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen met elkaar gedeeld.  En telkens wanneer we weer samen zijn, nu of in latere levens, in een stoffelijk of geestelijk bestaan, vormen wij weer dat één zijn. Een gevoelsbeleving die gelijk is aan de éénheid en harmonie in Gods dualiteit.
J.de B.


counter free
Google Analytics Alternative