NA 2015 JAAR. 
Er ligt een mensenkind neergeknield aan de voeten van de Sfinx, omdat het Westen dit kind wil vermoorden. Dit kind zegt, dat tweeduizend jaar godsdienst, gebeden, de wereld niet heeft geholpen, integendeel, het leven gaat naar een afgrond, naar de algehele vernietiging. Het leven stelt het Westen voor de Goden en voor Golgotha, voor massamoord en massaliefde. Wat moet het leven doen? Moeten moeders nog langer hun kinderen baren om die te laten afslachten? Moeten jonge mannen van vreemde volken elkaar bewust vermoorden? Waar zoveel zorg, zoveel bloed voor gegeven werd, zoveel geleden is, moet dat bewust afgeslacht worden? Kan dit leven ruimtelijke klanken beluisteren, kan het opgaan in een God van liefde? Kan het vragen en antwoord ontvangen? Zal God dit leven verhoren? In het Westen is dat niet mogelijk. Nu ligt dit leven in het oude Egypte neergeknield, zit het neer met de rug tegen de Piramiden en kijkt het naar de Sfinx. Het smeekt om het woord, want het machtige Westen gaat kapot! En dat leven zegt: Ik ben uitgezonden, Vader, om dit licht naar het Westen te brengen! 

Mijn vader en moeder, zusters en broeders, vriend en kennis, smeken om te weten! Of is ook hier alles menselijk bedacht, waren het menselijke leugens? Hebben al die Goden met vuur gespeeld? Hebben ook zij niet geweten, dat deze mensheid op ontwaking wacht? Maar werd daar niet uitgestippeld, dat de Christus zou komen, is hier niet voorspeld, dat het paradijs komt? Waar blijft het? Waar is het paradijs te vinden? Twee duizend jaar ontwikkeling, gebeden en geschriften, hebben de Volken niet verenigd, integendeel, het is alsof een vervloeking het leven uiteen rukt en satan onoverwinnelijk is! Moet de mens aanvaarden, dat God onrechtvaardig is? Stroomde al dat menselijke bloed voor niets? Christus bezoedelt men elk uur, men kruisigt Hem iedere seconde. Is God doof voor het gesmeek, helpen gebeden niet? Wij zullen offeren voor het goede in de mens, niet langer meer voor afbraak en bezoedeling. Ik ben een kind van God, ik weiger te doden, ik heb het leven lief. O, mijn God, geef mij het antwoord, hoe moeten wij handelen? Dit leven voert de menselijke ziel naar de wetten voor leven en dood, maar plaats het leven voor Golgotha en zegt: alleen door liefde krijgt ge rust en vrede! Smoor Satan! Verban de duivel, ban uit u die kracht, die steelt, moordt, brandsticht, martelt, vernietig dat dierlijke instinct en gij hebt rust, vrede, welvaart!" 
H.R.

counter free
Google Analytics Alternative