Bestaan er geestelijke gaven?  
Zoals bij het onderwerp bezetenheid en beïnvloeding nemen we aan dat er geen dood is en dat er een geesteswereld bestaat.  Hierdoor kun je begrijpen dat sommige overledenen zich als geest kunnen manifesteren en contact kunnen maken met aardse mensen wanneer die daarvoor de juiste eigenschappen en gevoeligheden hebben.  Vanuit die geesteswereld ontstaat de gave van helderziend-, helderhorend- en heldervoelendheid voor het echte medium, maar deze gaven blijven wel steeds in handen van lichtgeesten.  Mediums vindt men in het Westen. Ook in het Oosten beleeft men dergelijke geestelijke gaven, maar wel op een andere manier. Daar gebeurt het op eigen kracht, door eigen studie, zonder enig contact met lichtgeesten. Daar maken zij zich in vele levens de occulte wetten eigen, waardoor het uiteindelijk hun bezit wordt.  

Dit is dan ook de reden waarom zij nooit het allerhoogste in die gave zullen en kunnen bereiken. Zij noemen zichzelf magiërs. Men kent hen daar als beoefenaars van witte of zwarte magie. De keuze die zij daarin gemaakt hebben, wordt duidelijk door het resultaat van hun handelen. De negatief ingestelde veroorzaakt ziekte, onderwerping, doden, terwijl de positief ingestelde, de mensen helpt en hun ziekten geneest. Nu zijn er op aarde duizenden mensen die zichzelf medium noemen, maar zo 'n negenennegentig  procent van hen heeft geen enkele betekenis.  Het zijn in feite mensen die er alleen op uit zijn grof geld te verdienen aan de ellende van een ander of ze willen een bekendheid of beroemdheid worden.  Het echte medium vinden wij alleen terug in het Westen. Zij worden door hoge lichtgeesten benaderd omdat dit hun taak is, zij zijn hiervoor gereïncarneerd. Zij bezitten het gevoel ervoor en hebben afstemming op de lichtsferen.

Zij zijn op het moment dat de gave zich manifesteert in feite bezeten door hogere lichtgeesten en deze lichtgeesten houden de gave in eigen handen.  Het zijn die mediums die de mensheid voor wonderen doen staan. Zij kunnen wijsheid en kennis brengen omdat zij al die kennis vanuit een hogere astrale wereld ontvangen en die mogen doorgeven.  Zij kunnen genezen daar waar het nodig is, zij mogen duivelen uitdrijven en zij kunnen, indien nodig, mensen verbinden met hun overleden geliefden. Wanneer die lichtgeesten, om welke reden dan ook, zich zouden  
terugtrekken, dan zou die persoon, die eerst een groot medium was, plots over geen enkele gave meer beschikken. Al de anderen, de zogenaamde mediums, zijn in het beste geval mensen die door hun gevoeligheid anderen kunnen aanvoelen of telepathisch hun gedachten kunnen opvangen.  Sommigen kunnen door hun gevoeligheid geestelijke persoonlijkheden aanvoelen, maar dat zijn dan meestal geesten die op aarde ronddolen of zich rondom levenden bevinden om met hen van stoffelijke geneugten mee te genieten.

Door dit contact kunnen zij uitzonderlijk zinnige dingen aanvoelen of horen.  Maar meestal gaat dit alles door een bad van eigen fantasie en eigen interpretatie. Zo wordt de zogenaamde boodschap verwrongen en onjuist en heeft geen enkele betekenis. De meest begaafden van dit soort mediums zijn de telepaten. Zij kunnen je gevoelens, gedachten, emoties opvangen en tegelijk je verwachtingen of verlangens.  Dit alles wordt in hun eigen hoofd omgezet als beeld of als stem. Zij kunnen uit je levensaura gevoelens, gedachten en gebeurtenissen halen die in het verleden hebben plaatsgevonden.  Door hun scherp aanvoelen kunnen ze van daaruit hun adviezen geven, maar ook hier zal dit nooit een zuivere boodschap zijn omdat het steeds beïnvloed of gefilterd wordt door hun eigen menselijke fantasie, beperkt door hun eigen gevoel. Dus het overgrote deel van de zogenaamde mediums bezitten een natuurlijke gevoeligheid.   Waarschijnlijk is dit de reden waarom het meestal vrouwen zijn die dit beoefenen. Vrouwen functioneren meer vanuit hun voelen. In hun gedachtewereld worden deze gevoelens omgezet in beelden, maar hierin worden ze beperkt tot alleen die beelden die ze in hun eigen onderbewustzijn hebben opgeslagen. Alles wordt op dat moment gemengd met hun fantasie in hun eigen gevoelstoestand en komen zo tot een uitspraak, een voorspelling. Om deze zogenaamde boodschappen te verkrijgen, betaalt men dan meestal nog een flink bedrag. Het zijn deze mensen die het waarlijk mediumschap bespottelijk maken. Door hen haken velen af die op zoek waren en doordat men hen betrapt op leugens en bedrog, gelooft men niet meer in een leven na de dood.
J. de B.counter free
Google Analytics Alternative