BESCHRIJVING INHOUD VAN DE BOEKEN VAN JOZEF RULOF EEN BLIK IN HET HIERNAMAALS. 
 De trilogie 'Een Blik in het Hiernamaals' is de eerste boektitel van Jozef Rulof en als zodanig een uitstekende kennismaking met zijn schrijvend mediumschap. De trilogie is gebouwd rondom het basisbeginsel voor de verruiming van ons geestelijk bewustzijn: 'Er is leven na de dood'. In het voorwoord van de eerste druk schreef Jozef Rulof: 'De uitgave van dit boek heeft tot doel de mensheid de overtuiging te schenken van haar -- in hogere bestaansvorm -- voortleven na de lichamelijke dood.' Dus niet alleen 'leven na de dood' maar heel concreet bewust voortleven van de menselijke persoonlijkheid als geest. De 'geest' is hierbij geen vaag concept of een bijproduct van de hersenen, zoals de aardse wetenschap haar omschrijft. De geest treedt in deze boeken naar voren als een menselijke persoonlijkheid, die zich bij het sterven losmaakt van het aardse lichaam en als geest verder leeft. Die geest heeft ook een lichaam, een astraal of geesteslichaam, dat er in beginsel net zo uitziet als het aardse lichaam omdat het vorm is gegeven door dezelfde geestelijke persoonlijkheid. De aard en opbouw van dit astrale lichaam wordt uitvoerig beschreven in deze boeken. De trilogie maakt duidelijk dat de geesten zich zowel in de 'hemelse sferen' bevinden als hier op aarde. Zij zijn voor de meeste mensen niet zichtbaar, omdat zij geen fysiek lichaam meer dragen. Jozef Rulof echter kon ze reeds als klein kind waarnemen en met hen praten. Door zijn hoge mate van helderziendheid en helderhorendheid en zijn rein gevoelsleven kon hij ontwikkeld worden tot een zuiver medium voor de geesten om zich op aarde kenbaar te maken. Jozef wordt in deze boeken 'André' genoemd. Het eerste deel van deze trilogie beschrijft op welke wonderlijke wijze André de geest Alcar leert kennen. In eerste instantie wil André niets weten van geesten of spiritisme, maar Alcar zoekt zelf contact met André omdat Alcar aan de mensheid zijn wijsheid en liefde wil geven. Het boek bevat honderden bewijzen die Alcar aan André geeft om aan te tonen dat de geest werkelijk voortleeft na de lichamelijke dood. Alcar laat zien dat hij en zijn 'broeders en zusters' al hun menselijke gevoelens en vermogens behouden hebben. Om dit ook voor andere mensen duidelijk te maken vraagt Alcar aan verschillende geesten om opnieuw op aarde te schilderen door gebruik te maken van het lichaam van André. André zelf bezit geen tekentalent, maar de geestelijke schilders scheppen machtige kunstwerken die getuigen van hun hoge bekwaamheid. André ontvangt deze schilderswerken in een toestand van trance. Het schilderen wordt tevens gebruikt om deze trance te verdiepen. Na jaren van ontwikkeling is André tijdens deze trance in staat om als geest uit zijn lichaam te treden. Hierdoor kan hij met eigen geestelijke ogen controleren wat Alcar hem verteld over de geestelijke werelden. Alcar en André maken samen honderden 'astrale' reizen naar de sferen van licht en duisternis. Alcar neemt André mee naar de hoogste 'hemelen', om aan de mensheid een algemeen overzicht te geven welk geluk de mens te wachten staat na zijn aards sterven. André ziet in de 'kindersfeer' zelfs zijn eigen doodgeboren kind terug, en kan hierdoor zijn vrouw steunen met de boodschap dat het kind voortleeft in hemels geluk, opgevoed door geestelijke moeders. Alcar laat André zien hoe de mens als geestelijke persoonlijkheid verder bouwt aan kunst en wetenschap, om vervolgens die wetenschap op aarde te brengen. Vele geesten van het licht zijn voortdurend bezig om de aardse wetenschapper en medicus te inspireren om de vreselijke ziekten te genezen. Alcar voert André ook naar de zeven sferen van duisternis, waar de duistere geesten hun astrale woonplaats hebben gevonden. André wordt in deze donkere gebieden aangevallen door duistere entiteiten die hem willen overheersen. Alcar redt hem uit hun klauwen, maar André heeft hierdoor geleerd hoe 'werkelijk' de astrale krachten zijn. Tenslotte maken Alcar en André in de geest ook vele reizen op aarde waar ze het leven van de mens bekijken vanuit hun astrale onzichtbaarheid. André merkt tot zijn grote verbazing dat de aardse mens niet dikwijls alleen is, maar meestal omgeven door geesten. De lichtgeesten helpen elke mens die hiervoor open staat, terwijl de duistere geesten de aardse mens proberen te beïnvloeden om hun duistere hartstochten te volgen. André kan duidelijk zien hoe de mens op aarde zelf bepaalt welke geestelijke invloed hij aantrekt. Mensen die liefde geven aan alles wat leeft worden geholpen door lichtende geesten om het geestelijk niveau van de mensheid te verhogen. Mensen met duister innerlijke gevoelens trekken hun soortgenoten uit de astrale gebieden aan, die eveneens elkaar versterken. André ziet op zijn uittredingen zaken, die nog door geen mensenogen zijn aanschouwd. Zo ziet hij wat er gebeurt met de geest van een musicus die op aarde gecremeerd wordt. André is getuige van het ondraaglijke lijden dat deze geest doormaakt, wat André overtuigt van de verschrikkelijke gevolgen van de geestelijke onwetendheid van de mensheid. Daarom stelt hij vanaf dat moment zijn leven en lichaam beschikbaar aan Alcar om de geestelijke wetenschap op aarde te brengen. Deze boeken geven geestelijke 'kennis van zaken' om beslissingen over leven en dood te kunnen nemen. De trilogie bevat meer informatie over het leven na de dood dan elk ander boek dat op de markt is. 'Een Blik in het Hiernamaals' verbindt ons aardse bestaan met het leven na de dood en toont hoe we geestelijk kunnen evolueren door het geven van liefde. 

counter free
Google Analytics Alternative