HET LEVEN LIEFHEBBEN.
Weet u wat het betekent om ‘het Leven lief te hebben’? Er zijn maar weinig mensen hier op Aarde, die de betekenis hiervan echt beseffen. Het betekent in ieder geval niet, dat levensgenieters allemaal spiritueel zijn. Maar wat betekent het dan wel? Kort gezegd betekent het : volledige omarming/aanvaarding van je levenslot. Maar om te begrijpen wat dat nou inhoudt, dient dit nader worden toegelicht. ‘Volledige aanvaarding’ houdt allemaal in: altijd aanvaarden, altijd accepteren, ook als het minder goed uitkomt, ook als het moeite kost, ook als jij het waarom (nog) niet begrijpt.Verder betekent het, om zowel actief alsook passief te aanvaarden. Taken die op jouw pad komen, ook de minder prettige, dien je op je te nemen. En dingen die jouw overkomen, dien je zonder je te verzetten te accepteren.Ook betekent het nog het volgende: zowel het actieve alsook het passieve aanvaarden, dient met een positieve houding te gebeuren. Vandaar het begrip ‘omarming’. Je verwelkomt je lot altijd als iets nuttigs en opbouwends. Maar… welk mens op aarde kan dit altijd? Niemand toch! Maar je kunt er wel voor kiezen, om hiervoor je best te willen doen.Maar je zult hier alleen je best voor willen doen indien je daar goed voor gemotiveerd bent.

Die motivatie halen wij Rulof-lezers voor een groot deel uit het diep begrijpen van het geestelijk leven en van het levenslot van de mens tijdens meerdere levens. In het boek ‘De Volkeren der Aarde’ lezen we het een en ander over het levenslot der mensheid en bijvoorbeeld in ‘Tussen Leven en Dood’ lezen we over het levenslot van Venry in verschillende levens vanaf  het oude China tot in de tijd van heksenverbranding ( middeleeuwen).En we kunnen al die levens een beetje vergelijken met ons eigen levenslot. Maar natuurlijk… ons eigen levenslot is toch weer net anders, omdat je een ander verleden hebt, omdat je karakter anders is en omdat de maatschappij waarin je nu leeft weer anders is. Dus ondanks het vergelijkingsmateriaal uit de Rulof-boeken, dien je van dag tot dag zelf te onderzoeken wat het Leven van jou wil. En je dient zelf te leren vertrouwen dat het Leven een bewuste, organiserende kracht is, die het altijd goed met jou voor heeft. En je moet zelf een methode bedenken, hoe je het best kunt omgaan met de stuwende kracht van je ziel, die jouw lot bepaalt.Met ons verstand weten we dat toeval niet bestaat, maar in gevoelens twijfelen nog vaak of het lot zich bij ons niet vergist.En heeft dat lot wel altijd in de gaten wat er met ons gebeurt? En is deze situatie niet bestemd voor iemand anders? En… kan ik dit wel dragen? Ja, allerlei vragen schieten er door ons hoofd, indien we worden geconfronteerd met een onverwachte situatie die ons aangaat en waarbij we moeten kiezen hoe we hier mee zullen omgaan. Vluchten we er voor weg of willen we een weg zoeken om er toch mee om te gaan?Ontvluchten betekent tijdelijke stilstand van onze geestelijke ontwikkeling. En er mee omgaan betekent geestelijke evolutie, menselijke groei; je neemt de uitdaging aan om vooruit te komen in het leven; je ziet dit als een mogelijkheid om meer innerlijke harmonie te verkrijgen, om levenswijsheid op te doen, om je wat liefde en innerlijke kracht eigen te maken zodat je straks echt gelukkig zult zijn. Je kunt immers je lot niet blijven ontvluchten, want als je het harmonie-herstellen uitstelt tot na je aardse kringloop, dan moet je het aan gene zijde goed maken, en daar gaat dit veel moeizamer, zwaarder en langduriger….Dit zijn echter allemaal verstandelijke overwegingen. Het is de levenskunst om steeds ‘ja’ te leren zeggen tegen je levenslot, en het als een uitdaging en positief avontuur te zien om er het beste van te maken. En ook al lukt het maar gedeeltelijk, het levert je altijd iets positiefs op, ook al zie je dit later pas in.Leer vertrouwen op je lot (, ook al voel je je wel eens rot).Krijg je door de Rulof-boeken meer begrip voor je levenslot, dan heb je volgens mij de kern van deze leer al goed begrepen.Maar… aan al die kennis heb je niets, indien je het levensspel niet wilt aangaan. En met het levensspel bedoel ik dan: het samenspel tussen jou en wat het levenslot jouw dagelijks aanbiedt. Al doende zul je jouw levenslot steeds meer als iets positiefs gaan zien en voelen. ‘Het leven heeft het altijd goed met je voor.’ Dat is echte levenswijsheid.En al doende zullen we ons eigen leven steeds meer gaan waarderen en liefhebben.
Giel Heijmans.


counter free
Google Analytics Alternative